.FILE
Kapitel 7

En av fyra har avstått från att tala politik på nätet för att undvika hård kritik, hat eller hot

1 min läsning

I korthet:

  • 27 procent har avstått från att uttrycka sin politiska åsikt under det senaste året för att undvika hård kritik, hat eller hot.
  • De som oftare uttrycker politiska åsikter på nätet är också de som oftare avstår från att uttrycka något för att undvika hård kritik, hat eller hot.

En dryg fjärdedel av internetanvändarna, 27 procent, har under det senaste året avstått från att uttrycka sin politiska åsikt för att undvika hård kritik, hat eller hot.

Det är vanligare att den som själv har uttryckt politiska åsikter på nätet också någon gång under det senaste året har avstått för att undvika hård kritik, 53 procent av dem har gjort det. Bland de som inte har uttryckt politiska åsikter på nätet är det 21 procent som har avstått för att undvika hård kritik, hat eller hot. Det är alltså mer vanligt att personer delvis begränsar vad de uttrycker om politik än att de helt undviker att uttrycka politiska åsikter på internet för att slippa hård kritik, hat eller hot.

Det är vanligt att den som har utsatts för näthat också väljer att inte uttrycka politiska åsikter på internet. Bland de som uppger att de någon gång har utsatts för näthat har 44 procent även avstått från att uttrycka politiska åsikter på nätet, under det senaste året.