.FILE 2G 3G 4G 5G

8 artiklar från med ämnet "politiskt engagerad"

 • Självcensur

  En av fyra har avstått från att tala politik på nätet för att undvika  27 procent har avstått från att uttrycka sin politiska åsikt under det senaste året för att undvika hård kritik, hat eller hot. De som oftare uttrycker politiska åsikter på nätet är också de som oftare avstår från att uttrycka något för […]

 • Rösta via nätet

  En majoritet vill rösta via internet 51 procent vill har möjligheten att rösta på nätet istället för att besöka en vallokal. De som inte är intresserade av politik vill i något högre grad (56 %) kunna rösta på nätet än de som är politiskt intresserade (47 %). En majoritet (51 %) svarar ja på frågan […]

 • Politiska samtal

  Var femte pratar politik på nätet 20 procent har uttryckt åsikter om politik på internet under det senaste året. Bland män har 23 procent uttryckt åsikter om politik. Mot­svarande siffra för kvinnor är 18 procent. Bland förstagångsväljare har 29 procent uttryckt åsikter om politik på internet under det senaste året. Var femte internetanvändare (20 %) […]

 • Näthat

  14 procent har utsatts för näthat 14 procent uppger att de någon gång utsatts av näthat eller att någon skrivit negativt om dem på internet. Unga personer utsätts oftare (33 procent av 16–25-åringarna). 35 procent av dem som har utsatts för näthat anger att det var ganska eller mycket allvarligt. 14 procent av internetanvändarna har […]

 • Sökt upp politiker

  Var femte har sökt upp politiker på internet 22 procent av internetanvändarna har sökt upp politiker på internet. Det är stor skillnad mellan förstagångsväljare (48 %) och övriga (20 %). Nästan varannan förstagångsväljare, 48 procent, har sökt upp någon politiker på internet, exempelvis på Facebook, Twitter eller webben, under det senaste året. Det är mer […]

 • Diskutera politik

  Vanligare att diskutera politik med likasinnade 23 procent tar del av politiska diskussioner med personer som de delar politisk åsikt med. 17 procent tar del av politiska diskussioner med personer som de inte delar politisk åsikt med. Det är vanligare att ta del av politiska diskussioner med likasinnade än med personer som man inte delar […]

 • Demokrati och nätet

  Internet gör det lättare att engagera sig politiskt för många 48 procent anser att internet gör det enklare för fler att delta och engagera sig i politiken. Bland förstagångsväljare är siffran mycket högre (67 %). 30 procent anser att internet gör samhället mer demokratiskt. Siffran är högre bland förstagångsväljare. Många fler förstagångsväljare än övriga väljare […]

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn