.FILE
Kapitel 5

Var femte har sökt upp politiker på internet

1 min läsning

I korthet:

  • 22 procent av internetanvändarna har sökt upp politiker på internet.
  • Det är stor skillnad mellan förstagångsväljare (48 %) och övriga (20 %).

Diagram 8. Andel av internetanvändare som har sökt upp någon politiker på internet, till exempel på Facebook, Twitter eller webbsida en eller flera gånger senaste året.

Nästan varannan förstagångsväljare, 48 procent, har sökt upp någon politiker på internet, exempelvis på Facebook, Twitter eller webben, under det senaste året. Det är mer än dubbelt så många som bland väljarkåren i stort.

Att leta upp politiker på nätet är mycket vanligare bland de som uppger att de är mycket intresserade av politik (38 %) än bland de som inte alls är intresserade av politik (9 %).