.FILE
Kapitel 15

15 procent har deltagit i hashtag-kampanj

1 min läsning

I korthet:

  • 15 procent har deltagit i en hashtag-kampanj under det senaste året, exempelvis #metoo.
  • Tre gånger fler kvinnor än män har deltagit.
  • Gruppen kvinnor 26–35 år ligger i topp (36 %).

Diagram 25. Andel av internetanvändarna som har deltagit i en ”hashtag-kampanj”, exempelvis #metoo, under senaste året uppdelat efter kön.

Under det senaste året har 15 procent av alla internetanvändarna deltagit i en hashtag-kampanj. I frågan har #metoo används som exempel för att förklara vad en hashtag-kampanj är. Många fler kvinnor (22 %) än män (7 %) har engagerat sig.

En nedbrytning efter kön och ålder visar att kvinnor 26–35 år ligger allra högst i topp. Mer än var tredje (36 %) ur den gruppen har deltagit i en hashtag-kampanj under senaste året.

Missa inte årets rapport!

Missa inte årets rapport!

Snart är det dags för årets släpp av Svenskarna och internet. Missa inte detta – skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för att ta del av rapporten först av alla!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Missa inte årets rapport!

Missa inte årets rapport!

Snart är det dags för årets släpp av Svenskarna och internet. Missa inte detta – skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för att ta del av rapporten först av alla!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn