.FILE
Kapitel 15

15 procent har deltagit i hashtag-kampanj

1 min läsning

I korthet:

  • 15 procent har deltagit i en hashtag-kampanj under det senaste året, exempelvis #metoo.
  • Tre gånger fler kvinnor än män har deltagit.
  • Gruppen kvinnor 26–35 år ligger i topp (36 %).

Under det senaste året har 15 procent av alla internetanvändarna deltagit i en hashtag-kampanj. I frågan har #metoo används som exempel för att förklara vad en hashtag-kampanj är. Många fler kvinnor (22 %) än män (7 %) har engagerat sig.

En nedbrytning efter kön och ålder visar att kvinnor 26–35 år ligger allra högst i topp. Mer än var tredje (36 %) ur den gruppen har deltagit i en hashtag-kampanj under senaste året.