.FILE 2G 3G 4G 5G

Svenskarna och AI

Här hittar du siffror och fakta om AI – artificiell intelligens. 3 av 10 svenskar har använt något AI-verktyg det senaste året. Det mest använda verktyget är ChatGPT.

AI har fått mycket uppmärksamhet under år 2023, bland annat för att ett flertal kraftfulla verktyg blivit tillgängliga för allmänheten. Allt fler funktioner i mobiltelefoner, datorsystem och på internet bygger också på AI och tekniken påverkar oss dagligen.

Användningen av AI utvecklas just nu snabbt. Därför har vi valt att ställa frågor om AI i en kompletterande studie till huvudrapporten Svenskarna och internet 2023. Denna undersökning genomfördes i augusti 2023.

Hur många svenskar använder AI?

3 av 10 svenskar har använt ett AI-verktyg det senaste året. Bland yngre svenskar är det betydligt vanligare. I åldern 18–34 år svarar 60 procent att de använt AI-verktyg, men bland äldre svenskar i åldern 65–84 år är det bara 5 procent.

Fråga: Har du använt dig av några AI-verktyg, alltså tjänster som använder artificiell intelligens?

Diagram AI1a, Bas: Internetanvändare 18+ år, År 2023

Vad är AI?

AI eller artificiell intelligens är ett samlingsnamn på datorprogram och verktyg som på olika sätt är gjorda för att likna mänskligt tänkande. Det handlar till exempel om att datorn ska kunna resonera och planera, kunna lära sig av ny information och mycket annat. 

Många datorsystem använder AI i olika grad, till exempel kameran i en smart mobiltelefon eller ett modernt e-postprogram. Generativ AI kallas sådana verktyg som med hjälp av AI kan skapa till exempel bilder, texter eller ljud.

Hur många använder AI-verktyg?

29 procent av svenskarna har använt något AI-verktyg det senaste året.

Hur många använder ChatGPT?

25 procent av svenskarna har använt ChatGPT och 63 procent har hört talas om det.

Är AI farligt?

30 procent av svenskarna tror att AI kommer ha en övervägande negativ påverkan på framtiden.

Vilka AI-verktyg används av flest?

Här hittar du en lista över de mest använda AI-verktygen i Sverige.

  • 25 procent av svenskarna har använt ChatGPT.
  • 3 procent av svenskarna har använt DALL-E.
  • 2 procent av svenskarna har använt Midjourney.
  • 2 procent av svenskarna har använt andra AI-verktyg, till exempel Stable Diffusion eller My AI.

Vad använder svenskarna AI till?

Det vanligaste är att använda AI-verktyg för privat bruk. 7 av 10 (70%) av de som använt AI-verktyg svarar att de gjort det främst för privat bruk. Drygt 2 av 10 (22%) svarar att de främst använt AI-verktygen i jobbet. Bara 8 procent svarar att de främst använt AI-verktyg för studier.

Fråga: I vilket eller vilka sammanhang har du främst använt AI-verktyg?

Har använt ett AI-verktyg

Diagram AI3a, Bas: Har använt ett AI-verktyg 18+ år, År 2023

Vi har också bett deltagarna i undersökningen som svarat att de använt AI-verktyg att beskriva vad de har använt det till. Här är några av svaren: 

"Skriva texter, hjälp med kod, bolla idéer, skapa bilder."
Man, 34 år

"Presentideer, uträkningar, ritningar."
Man, 25 år

"Skapat beskrivande texter för information till medarbetare."
Kvinna, 44 år

Hur många använder ChatGPT?

Porträtt med Jannike och Måns, grafikst inslag av text för Dumma frågor om internet-podden.
Podd

Vad är ChatGPT

Alla pratar om ChatGPT och AI men vad är det egentligen? Och det här med att ChatGPT är en språkmodell, hur funkar det? Och varför kan man inte lita på svaren man får? Måns och Jannike från Internetstiftelsen reder ut.

ChatGPT är ett textbaserat verktyg där man kan skriva in kommandon eller frågor och programmet svarar genom att skapa text. ChartGPT kan leverera alla slags texter du ber den om – allt från dikter, artiklar och förslag på samtalsämnen för en middagsbjudning. ChatGPT kan också skriva kod för att skapa program och webbsidor, eller eller sammanfatta en 300 sidor lång forskningsrapport.

ChatGPT är den mest kända och mest använda AI-tjänsten i undersökningen. Var fjärde svensk (25%) svarar att de har använt ChatGPT och drygt 6 av 10 (63%) har hört talas om ChatGPT, även om de inte använt verktyget själva.

Om du vill lära dig mer om hur ChatGPT fungerar rekommenderar vi avsnittet "Vad är ChatGPT" av podden Dumma frågor om internet.

En man sitter med mobilen i händerna, på skärmen syns Chatgpt.

Fråga: Har du använt dig av AI-verktyg? (Ja, ChatGPT) / Om man inte har använt ChatGPT: Har du tidigare hört talas om ChatGPT? (Ja) 

Har hört talas om ChatGPT

Diagram AI2b, Bas: Internetanvändare 18+ år, År 2023

Fråga: Har du använt dig av AI-verktyg? (Ja, ChatGPT) / Om man inte har använt ChatGPT: Har du tidigare hört talas om ChatGPT? (Ja) 

Diagram AI2a, Bas: Internetanvändare 18+ år, År 2023

Är AI bra eller dåligt?

Nära en tredjedel av svenskarna tror att AI kommer ha en negativ påverkan på framtiden. 36 procent tror att AI kommer ha en lika positiv som negativ påverkan och 19 procent tror att AI kommer ha en övervägande positiv påverkan.

Fråga: Tror du överlag att AI (artificiell intelligens) kommer att ha en övervägande positiv eller övervägande negativ påverkan på framtiden?

Diagram AI4a2, Bas: Internetanvändare 18+ år, År 2023

Fråga: Tror du överlag att AI (artificiell intelligens) kommer att ha en övervägande positiv eller övervägande negativ påverkan på framtiden?

Diagram AI4b, Bas: Internetanvändare 18+ år, År 2023

Röster om AI

Vi har bett deltagarna i undersökningen att beskriva vad de tycker och tänker om AI. Många som svarar verkar tycka att AI-tekniken är spännande och innebär stora möjligheter, men också att tekniken är otäck. Här är några av svaren. 

"Det är bra i vissa områden, men det ska inte kunna ersätta en människas arbete."
Kvinna, 53 år

"Kul och spännande men också lite läskigt."
Man, 33 år

"Är det ingen som kommer ihåg Terminator filmerna?"
Man, 47 år

Man sitter vid en laptop och tittar på en ai-genererad bild, han äter popcorn.

Lär dig mer om AI

Vad är AI och hur används tekniken på olika ställen i samhället? Hur lär sig en AI och kan den tänka som en människa? Vad finns det för möjligheter och risker med datorer som blir allt mer självständiga? På webbplatsen Internetkunskap får du lära dig grunderna om AI.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Internetstiftelsen. Syftet med undersökningen är att mäta vad den svenska allmänheten tycker om artificiell intelligens (AI). Totalt genomfördes 1070 stycken intervjuer under perioden 24–31 augusti 2023. Undersökningen är genomförd via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat. Detta innebär att resultaten är generaliserbara till den aktuella målpopulationen. 

För mer info, se tabellbilaga.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn