.FILE

Om Svenskarna och internet

Svenskarna och internet är en årlig undersökning av svenska folkets internetvanor, hur användningen av internet utvecklas och digitaliseringen av samhället.

Måns Jonasson står på en scen och presenterar Svenskarna och internet 2019.

Svenskarna och internet är en studie som genomförs av Internetstiftelsen. Med undersökningen vill vi bidra med fakta och insikter om hur användningen av internet i Sverige utvecklas. Vi vill ge förutsättningar till att digitaliseringen av det svenska samhället och näringslivet sker på välinformerad grund.

Svenskarna och internet är den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt där ett trettiotal länder deltar. Sedan år 2010 är Internetstiftelsen huvudman för den svenska studien. Rapporten baseras på intervjuer utifrån ett slumpmässigt urval av befolkningen i Sverige.

Upphovsrätt

Texten och bilderna i rapporterna på denna webbplats skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative CommonsErkännande 4.0 Internationell, vilket i korthet innebär att materialet kan användas och delas fritt så länge Internetstiftelsen anges som upphovsman.

Graferna på webbplatsen tillhandahålls med Creative Commons licensen CC0 1.0 Universiell, vilket i korthet innebär att du fritt kan använda och bearbeta dem utan att fråga om tillåtelse.