.FILE 2G 3G 4G 5G

Om Svenskarna och internet

Svenskarna och internet är en årlig undersökning av svenska folkets internetvanor, hur användningen av internet utvecklas och digitaliseringen av samhället.

Svenskarna och internet är en studie som genomförs av Internetstiftelsen. Med undersökningen vill vi bidra med fakta och insikter om hur användningen av internet i Sverige utvecklas. Vi vill ge förutsättningar till att digitaliseringen av det svenska samhället och näringslivet sker på välinformerad grund.

En man och en kvinna sitter vid ett bord framför ett fönster med varsin laptop framför sig.

Svenskarna och internet är den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt där ett trettiotal länder deltar. Sedan år 2010 är Internetstiftelsen huvudman för den svenska studien. Rapporten baseras på intervjuer utifrån ett slumpmässigt urval av befolkningen i Sverige.

Upphovsrätt

Texten och bilderna i rapporterna på denna webbplats skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons, Erkännande 4.0 Internationell, vilket i korthet innebär att materialet kan användas och delas fritt så länge Internetstiftelsen anges som upphovsperson.

Graferna på webbplatsen tillhandahålls med Creative Commons licensen CC0 1.0 Universiell, vilket i korthet innebär att du fritt kan använda och bearbeta dem utan att fråga om tillåtelse. Vi ser dock gärna att du uppger Internetstiftelsen som källa vid användning av grafer eller data, och att du i möjligaste mån länkar tillbaka till rapporten.

Referat och källhänvisning till rapporten

Internetstiftelsen är författare och utgivare av rapporten. Hänvisa enligt följande mall:

I källhänvisning
Organisation. (År). Titel. URL.

Exempel:
Internetstiftelsen. (2023). Svenskarna och internet. https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2023/

I löpande text
Bara parantes:
(Internetstiftelsen. Svenskarna och internet, 2022)

Om rapporten nämns i mening:
Svenskarna och internet (2022) beskriver…
Enligt Svenskarna och internet (2022)…

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.

Lär dig mer med Internetstiftelsen

Fyra ungdomar sitter runt en dator, det är 80-tal.

Internetmuseum

På Internetmuseum kan du lära dig mer om internets historia ur ett svenskt perspektiv. Gå en guidad tur eller utforska våra utställningar. Upptäck Internetmuseum här!

Flera generationer har fika tillsammans utomhus.

Internetkunskap

Massa kunskap om internet! Lär dig mer om AI, säkerhet på nätet, källkritik, hållbarhet på nätet och hur internet egentligen fungerar på vår sajt Internetkunskap.

Digitala lektioner

Digitala lektioner är en öppen digital lärresurs. Här hittar du färdiga lektioner inom olika ämnesområden för alla stadier i grundskolan och tips på fortbildning för dig som jobbar inom skola.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn