Bilagor

Bilagor: Tabeller och frågeformulär

Här finner du årets tabeller, frågeformulär och en checklista för journalister utfärdad av branschorganisationen för marknadsundersökningsföretag. Du hittar även en kort beskrivning av de generationer som är med i årets rapport.

Tabellfil huvudrapport

Årets rapport är baserad på flera undersökningar. Samtliga undersökningar finns med i tabellfilen. Varje undersökning har en egen flik i Excel-dokumentet. Gröna och röda celler i tabellen visar på signifikanta skillnader (det vill säga skillnader som är statistiskt säkerställda och inte inom felmarginalen). Grönt visar på signifikant fler jämfört mot totalbasen och rött på signifikant färre jämfört mot totalbasen. Ibland förekommer fält med enbart 0% på grund av att vi endast redovisar nedbrytningar som innefattar minst 100 respondenter. Detta för att undvika feltolkningar av små baser med höga felmarginaler.

För samtliga studier har Internetstiftelsen anlitat undersökningsföretaget Novus för datainsamling som ägde rum under januari och februari 2023. Majoriteten av vår data är insamlad i Studie 1 (n=2 891) och Studie 2 (n=3 440) i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, med en deltagarfrekvens på 63 procent respektive 62 procent. Resultatet är viktat mot SCB vad gäller kön, ålder, utbildning och geografi.

Vill du läsa mer om viktning, metod och urval för varje undersökning så besök vår Metodbeskrivning.

Frågeformulär huvudrapport

Samtliga frågeformulär ligger i ett och samma dokument. Frågorna i respektive undersökning kommer i den ordning som de ställdes. Bakgrundsfrågorna är gemensamma för undersökningarna med några få undantag. Vill du läsa mer om de olika undersökningarna, fältperioder, metod och urval så rekommenderar vi att du besöker vår Metodbeskrivning.

AI-studien

AI-frågorna genomfördes i en kompletterande studie under augusti–september 2023. Alltså data som samlades in och analyserades när våra övriga tio kapitel redan producerats. Därför finns frågeformulär och tabellbilaga för AI-frågorna redovisade separat. Likaså hittar du resultatet för AI-frågorna på denna sida istället för i huvudrapporten.

Generationerna i årets rapport

I Svenskarna och internet delar vi in de som svarat på undersökningen på olika sätt, bland annat utifrån vilket årtionde man är född. Det gör det lättare att följa personers digitala beteende över tid i takt med att de blir äldre och äldre. Här finns en kort presentation av de generationer som är med i årets rapport.

Frågeformulär för Svenskarna och internet 2023

Ladda hem

Tabellbilaga för Svenskarna och internet 2023

Ladda hem

Frågeformulär för AI-studie 2023

Ladda hem

Tabellbilaga för AI-studie 2023

Ladda hem

Ladda ner Svenskarna och internet 2023 som PDF.

Ladda hem

Ladda ner en sammanfattning av hela huvudrapporten som PDF.

Ladda hem

Checklista för journalister som skriver om Svenskarna och internet 2023.

Ladda hem

Ladda ner kapitel 1 som PDF.

Ladda hem

Ladda ner kapitel 3 som PDF.

Ladda hem

Ladda ner kapitel 4 som PDF.

Ladda hem

Ladda ner kapitel 6 som PDF.

Ladda hem

Ladda ner kapitel 8 som PDF.

Ladda hem

Ladda ner kapitel 9 som PDF.

Ladda hem

Ladda ner kapitel 10 som PDF.

Ladda hem