.FILE
Kapitel 13

2 av 5 vill göra valtest

1 min läsning

I korthet:

  • 42 procent tror de kommer att göra ett valtest i medierna inför valet.
  • Väljare som inte bestämt hur de ska rösta planerar att göra valtesten i något högre utsträckning, liksom förstagångsväljare.

Inför valen erbjuder många medier sina läsare att göra ett så kallat valtest eller valkompass för att ta reda på vilket parti man delar åsikter med. Efter förra valet 2014 svarade över hälften (56 %) att de hade gjort ett valtest. Inför kommande val svarar 42 procent att de tror att de kommer göra ett valtest.

49 procent av förstagångsväljarna och 48 procent av de väljare som inte bestämt hur de ska rösta planerar att göra valtestet.