.FILE
Kapitel 12

Få litar på politisk information på Facebook

1 min läsning

I korthet:

  • Bara 12 procent av Facebookanvändarna anser att det mesta eller all politisk information som de tar del av på Facebook är pålitlig.
  • Motsvarande siffra för all information på internet bland internetanvändarna i stort är 40 procent.

Diagram 20. Andel av internetanvändarna som anser att de kan avgöra om information på internet är sann eller falsk, uppdelat efter åldersgrupper. Personerna har svarat 4 eller 5 på en femgradig skala där 1 är instämmer inte alls och 5 är instämmer helt och hållet.

Diagram 21. Andel av Facebookanvändarna som anser att den politiska information på Facebook är pålitlig, har svarat ”all” eller ”det mesta. Övriga svarsalternativ är ”ungefär hälften”, ”en liten del” eller ”ingen alls”.

Det är få som anser att all eller det mesta av den politiska informationen på Facebook är pålitlig (12 %). Ju mer intresserad man är av politik, desto pålitligare anser man att det politiska informationen är på Facebook. 23 procent av de som anger att de är mycket intresserade av politik anser att det mesta eller all politisk information som de tar del av på Facebook är pålitlig.

Missa inte årets rapport!

Missa inte årets rapport!

Snart är det dags för årets släpp av Svenskarna och internet. Missa inte detta – skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för att ta del av rapporten först av alla!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Missa inte årets rapport!

Missa inte årets rapport!

Snart är det dags för årets släpp av Svenskarna och internet. Missa inte detta – skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för att ta del av rapporten först av alla!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn