.FILE
Kapitel 12

Få litar på politisk information på Facebook

1 min läsning

I korthet:

  • Bara 12 procent av Facebookanvändarna anser att det mesta eller all politisk information som de tar del av på Facebook är pålitlig.
  • Motsvarande siffra för all information på internet bland internetanvändarna i stort är 40 procent.

Det är få som anser att all eller det mesta av den politiska informationen på Facebook är pålitlig (12 %). Ju mer intresserad man är av politik, desto pålitligare anser man att det politiska informationen är på Facebook. 23 procent av de som anger att de är mycket intresserade av politik anser att det mesta eller all politisk information som de tar del av på Facebook är pålitlig.