.FILE
Kapitel 6

Två av fem har talat om lokala sakfrågor

1 min läsning

I korthet:

  • 39 procent av internetanvändarna har diskuterat eller tagit del av andras åsikter om lokala sakfrågor på internet under det senaste året.
  • Lokala sakfrågor diskuteras oftare bland 26–35-åringar (52 %) och 36–45-åringar (47 %) än bland övriga väljare.
  • Personer med barn som bor hemma diskuterar oftare lokala sakfrågor.

39 procent av internetanvändarna har diskuterat eller tagit del av andras åsikter om lokala sakfrågor på internet under det senaste året. Det kan exempelvis röra sig om Facebookgrupper, lokala bloggar eller andra webbsidor och sociala medier.

Förstagångsväljare diskuterar i lägre utsträckning lokala sakfrågor än genomsnittet, kanske därför att många av dem är för unga för att ha egen bostad och barn, vilket verkar påverka intresset för att delta i diskussionen.

Lokala sakfrågor diskuteras oftare på internet av föräldrar i åldern 26–45 år med hemmavarande barn. Bland 26–35-åringarna med barn som bor hemma har en majoritet på 61 procent diskuterat eller tagit del av andras åsikter om lokala sakfrågor på internet. I samma åldersgrupp utan hemmavarande barn är siffran 47 procent. Bland 36–45-åringarna med barn hemma diskuterar en knapp minoritet, 49 procent, sakfrågor på internet. I samma åldersgrupp utan hemmavarande barn är siffran 42 procent.