.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 2

TV fortfarande i topp

2 min läsning

I korthet:

  • TV är den viktigaste informationskällan inför valet (73 %).
  • Papperstidningar (57 %), vänner/familj (56 %), dagstidningar på internet (56 %) och radio (55 %) hamnar i stort sett på delad andraplats.
  • Sociala medier uppfattas inte som viktiga informationskällor inför valet jämfört med traditionella medier. Facebook får 19 procent, Twitter 12 procent och Youtube 9 procent.
  • Förstagångsväljare värderar informationskällor annorlunda. De värderar digitala kanaler högre och sociala medier mycket högre än andra.

Hur viktiga är olika informationskällor inför valet?

Diagram 3

Andel som anser att en informationskälla är ”viktig” eller ”mycket viktig” under valkampanjen på en femgradig skala. * Frågan om valkampanjen 2018 är ställd innan valet medan tillfrågade övriga år har svarat efter valet. Tidigare år har frågan om tidningar enbart formulerats som dagstidningar, medan den i år delas upp på papperstidningar och dagstidningar på internet.

TV uppfattas fortfarande som den överlägset viktigaste informationskällan inför valet. 73 procent anger TV som viktigt eller mycket viktigt. Andra traditionella medier, såsom papperstidningar (57 %) och radio (55 %) hamnar också högt tillsammans med vänner, familj (56 %) och dagstidningar på internet (56 %).

41 procent uppger att webbsidor på internet är viktiga eller mycket viktiga informationskällor. Bland sociala medier uppfattas Facebook som viktigast (19 %), Twitter kommer på andra plats (12 %) och Youtube på tredje plats (9 %).

Värdering av informationskällor inför valet

Diagram 4

Värdering av informationskällor inför valet 2018 bland förstagångsväljare och övriga. Andel som anger att informationskällan är viktig eller mycket viktig på en femgradig skala.

Förstagångsväljare värderar informationskällor annorlunda jämfört med övriga. TV ligger fortfarande i topp även bland förstagångsväljare. Det är däremot tydligt att digitala informationskällor värderas högre bland dem än bland övriga. Två tredjedelar, 66 procent värderar webbsidor som viktiga eller mycket viktiga. Motsvarande siffra bland övriga är enbart 38 procent.

Förstagångsväljare värderar dagstidningar på nätet högre än papperstidningar medan ordningen är den omvända bland övriga väljare.

Förstagångsväljare värderar också sociala medier mycket högre än övriga väljare som informationskälla inför valet. Dubbelt så många anser att Facebook är viktigt, 34 procent jämfört med 17 procent. Nära tre gånger så många anser att Twitter är viktigt, 29 procent jämfört med 10 procent. För Youtube är skillnaden störst. Fyra gånger så många förstagångsväljare anser att Youtube är viktigt, 28 procent jämfört med endast 7 procent av övriga väljare.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn