.FILE
Kapitel 2

TV fortfarande i topp

1 min läsning

I korthet:

  • TV är den viktigaste informationskällan inför valet (73 %).
  • Papperstidningar (57 %), vänner/familj (56 %), dagstidningar på internet (56 %) och radio (55 %) hamnar i stort sett på delad andraplats.
  • Sociala medier uppfattas inte som viktiga informationskällor inför valet jämfört med traditionella medier. Facebook får 19 procent, Twitter 12 procent och Youtube 9 procent.
  • Förstagångsväljare värderar informationskällor annorlunda. De värderar digitala kanaler högre och sociala medier mycket högre än andra.

TV uppfattas fortfarande som den överlägset viktigaste informationskällan inför valet. 73 procent anger TV som viktigt eller mycket viktigt. Andra traditionella medier, såsom papperstidningar (57 %) och radio (55 %) hamnar också högt tillsammans med vänner, familj (56 %) och dagstidningar på internet (56 %).

41 procent uppger att webbsidor på internet är viktiga eller mycket viktiga informationskällor. Bland sociala medier uppfattas Facebook som viktigast (19 %), Twitter kommer på andra plats (12 %) och Youtube på tredje plats (9 %).

Förstagångsväljare värderar informationskällor annorlunda jämfört med övriga. TV ligger fortfarande i topp även bland förstagångsväljare. Det är däremot tydligt att digitala informationskällor värderas högre bland dem än bland övriga. Två tredjedelar, 66 procent värderar webbsidor som viktiga eller mycket viktiga. Motsvarande siffra bland övriga är enbart 38 procent.

Förstagångsväljare värderar dagstidningar på nätet högre än papperstidningar medan ordningen är den omvända bland övriga väljare.

Förstagångsväljare värderar också sociala medier mycket högre än övriga väljare som informationskälla inför valet. Dubbelt så många anser att Facebook är viktigt, 34 procent jämfört med 17 procent. Nära tre gånger så många anser att Twitter är viktigt, 29 procent jämfört med 10 procent. För Youtube är skillnaden störst. Fyra gånger så många förstagångsväljare anser att Youtube är viktigt, 28 procent jämfört med endast 7 procent av övriga väljare.