.FILE
Kapitel 9

Allt fler motståndare till extrema åsikter på nätet

1 min läsning

I korthet:

  • Fler är emot att människor ska få uttrycka extrema åsikter på nätet (48 %) än som är för (24 %).
  • Jämfört med valåren 2010 och 2014 är det första gången som fler är emot än för.
  • Äldre är mer negativa till att få uttrycka extrema åsikter på nätet än yngre.

48 procent instämmer inte i påståendet att människor ska få uttrycka extrema åsikter på nätet, medan 24 procent instämmer. Det har skett en omsvängning sedan valåret 2010, då det var fler som var för än emot.

Det finns ett större motstånd bland kvinnor (56 %) än bland män (40 %). Och andelen negativa ökar med stigande ålder, från 35 procent av 16–25-åringarna till 64 procent av 66–75-åringarna.