.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 9

Allt fler motståndare till extrema åsikter på nätet

1 min läsning

I korthet:

  • Fler är emot att människor ska få uttrycka extrema åsikter på nätet (48 %) än som är för (24 %).
  • Jämfört med valåren 2010 och 2014 är det första gången som fler är emot än för.
  • Äldre är mer negativa till att få uttrycka extrema åsikter på nätet än yngre.

Jag tycker att människor ska få uttrycka extrema åsikter på nätet

Diagram 16

Andel av svenskarna som instämmer i olika grad respektive inte instämmer i olika grad i påståendet: ”Jag tycker att människor ska få uttrycka extrema åsikter på nätet”. Frågan formulerades något annorlunda 2010 och 2014.

48 procent instämmer inte i påståendet att människor ska få uttrycka extrema åsikter på nätet, medan 24 procent instämmer. Det har skett en omsvängning sedan valåret 2010, då det var fler som var för än emot.

Det finns ett större motstånd bland kvinnor (56 %) än bland män (40 %). Och andelen negativa ökar med stigande ålder, från 35 procent av 16–25-åringarna till 64 procent av 66–75-åringarna.

Jag tycker inte att människor ska få uttrycka extrema åsikter på nätet

Diagram 17

Andel av svenskarna som inte instämmer i påståendet ”Jag tycker att människor ska få uttrycka extrema åsikter på nätet”, uppdelat på åldersgrupper. Personerna har angivit alternativ ett eller två på en femgradig skala från ”instämmer inte alls” till ”instämmer helt och hållet”.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn