.FILE
Kapitel 10

Vanligare att diskutera politik med likasinnade

1 min läsning

I korthet:

  • 23 procent tar del av politiska diskussioner med personer som de delar politisk åsikt med.
  • 17 procent tar del av politiska diskussioner med personer som de inte delar politisk åsikt med.

Det är vanligare att ta del av politiska diskussioner med likasinnade än med personer som man inte delar politiska åsikter med. 23 procent av internetanvändarna tar del av politiska diskussioner på internet som de delar politisk åsikt med jämfört med att 17 procent tar del av politiska diskussioner som de inte delar politisk åsikt med.

Det är något vanligare att personer i åldersgruppen 36–45 år tar del av politiska diskussioner både med personer de delar politisk åsikt med (31 %) och med personer de inte delar politisk åsikt med (23 %). Åldersgruppen efter, 46–55 år är de som är minst benägna att ta del av politiska diskussioner, såväl med personer som de delar politisk åsikt med (18 %), som personer som de inte delar politisk åsikt med (13 %).