.FILE
Kapitel 1

Fler tar del av politisk information på internet

1 min läsning

I korthet:

  • 71 procent tar del av politisk information på internet.
  • Inför förra valet 2014 var siffran 47 procent.
  • Förstagångsväljare tar oftare del av politisk information på internet (80 %).

71 procent av internetanvändarna tar del av politisk information på internet. Den siffran har ökat så gott som konstant sedan frågan ställdes för första gången till de svenska internetanvändarena år 2005. Före valet 2014 uppgav 47 procent att de använde internet för politisk information. Året därpå hade den siffran ökat till 61 procent, för att sen öka ytterligare till i år. Det innebär att det för första gången någonsin är en stor majoritet som tar del av politisk information på internet inför ett riksdagsval.

De som inte använder internet för politisk information blir allt färre. 2018 är det mind­re än en tredjedel, 28 procent, som aldrig använder internet för politisk information. År 2014, innan riksdagsvalet, var motsvarande siffra 53 procent.

Förstagångsväljare tar oftare del av politisk information på internet än äldre personer. 80 procent uppger att de har gjort det åtminstone någon gång. Det är 9 procent­enheter mer än bland övriga användare. Generellt sjunker användandet av internet för politisk information ju äldre personer är.

De som är mest intresserade av politik tar också oftare del av politisk information på internet. 88 procent av de som uppgivit att de är mycket intresserade av politik tar del av politisk information på internet. Motsvarande siffra bland de som inte alls är intresserade av politik är 37 procent.