.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 1

Fler tar del av politisk information på internet

2 min läsning

I korthet:

  • 71 procent tar del av politisk information på internet.
  • Inför förra valet 2014 var siffran 47 procent.
  • Förstagångsväljare tar oftare del av politisk information på internet (80 %).

Hur ofta använder du internet för att ta del av politisk information?

Diagram 1

Andel av internetanvändarna som tar del av politisk information på internet. * Frågan ställdes inte 2016 och 2017.

71 procent av internetanvändarna tar del av politisk information på internet. Den siffran har ökat så gott som konstant sedan frågan ställdes för första gången till de svenska internetanvändarena år 2005. Före valet 2014 uppgav 47 procent att de använde internet för politisk information. Året därpå hade den siffran ökat till 61 procent, för att sen öka ytterligare till i år. Det innebär att det för första gången någonsin är en stor majoritet som tar del av politisk information på internet inför ett riksdagsval.

De som inte använder internet för politisk information blir allt färre. 2018 är det mind­re än en tredjedel, 28 procent, som aldrig använder internet för politisk information. År 2014, innan riksdagsvalet, var motsvarande siffra 53 procent.

Förstagångsväljare tar oftare del av politisk information på nätet

Diagram 2

Andelen internetanvändare som använder internet för att ta del av politisk information uppdelat på förstagångsväljare och övriga.

Förstagångsväljare tar oftare del av politisk information på internet än äldre personer. 80 procent uppger att de har gjort det åtminstone någon gång. Det är 9 procent­enheter mer än bland övriga användare. Generellt sjunker användandet av internet för politisk information ju äldre personer är.

De som är mest intresserade av politik tar också oftare del av politisk information på internet. 88 procent av de som uppgivit att de är mycket intresserade av politik tar del av politisk information på internet. Motsvarande siffra bland de som inte alls är intresserade av politik är 37 procent.

 

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn