.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 11

Förtroendet minskar för information på nätet

2 min läsning

I korthet:

  • 40 procent anser att ”det mesta” på internet är pålitligt jämfört med 44 procent 2017.
  • Varannan, 50 procent anger att de kan bedöma om information på internet är sann eller falsk.
  • Yngre är mer skeptiska än äldre till information på internet. De anser även att de är bättre på att bedöma sanningshalten i information.

Andel av internetanvändarna som anser att det mesta eller all information på internet är pålitlig

Diagram 19

Andel av internetanvändarna som anser att ”det mesta” eller ”all” information på internet är pålitlig uppdelat efter åldersgrupper. Övriga svarsalternativ är ”ungefär hälften”, ”en liten del” samt ”ingen alls”.

40 procent av internetanvändarna anser att åtminstone den mesta informationen på internet är pålitlig. Yngre personer, under 36 år, är generellt mer skeptiska. Bland dem anser 31 procent att det mesta är pålitligt. Bland personer som är 36 år och äldre anser i genomsnitt 46 procent att det mesta eller allt är pålitligt på internet.

Jag kan avgöra om information på internet är sann eller falsk

Diagram 20

Andel av internetanvändarna som anser att de kan avgöra om information på internet är sann eller falsk, uppdelat efter åldersgrupper. Personerna har svarat 4 eller 5 på en femgradig skala där 1 är instämmer inte alls och 5 är instämmer helt och hållet.

50 procent av internetanvändarna uppger att de kan avgöra om information på internet är sann eller falsk. Yngre personer skattar generellt sin förmåga högre än äldre personer. I åldersgruppen 26–35 år anser 66 procent att de kan avgöra om information på internet är sann eller falsk.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn