.FILE
Kapitel 3

Internet gör det lättare att engagera sig politiskt för många

1 min läsning

I korthet:

  • 48 procent anser att internet gör det enklare för fler att delta och engagera sig i politiken.
  • Bland förstagångsväljare är siffran mycket högre (67 %).
  • 30 procent anser att internet gör samhället mer demokratiskt. Siffran är högre bland förstagångsväljare.

Många fler förstagångsväljare än övriga väljare anser att internet gör det enklare att engagera sig politiskt. 67 procent av förstagångsväljarna svarar att de instämmer eller instämmer helt och fullt i påståendet. Motsvarande siffra bland alla är 48 procent.

Fler män än kvinnor anser att internet gör det enklare att engagera sig i politiken. 53 procent av männen håller med om påståendet jämfört med 44 procent av kvinnorna. Bland förstagångsväljarna finns ingen liknande skillnad mellan könen.

Fler förstagångsväljare än övriga väljare anser att internet gör samhället mer demokratiskt. 43 procent av förstagångsväljarna instämmer eller instämmer helt och fullt i påståendet. Motsvarande siffra bland alla är 30 procent.

Bland män är det vanligare än bland kvinnor att anse att internet gör samhället mer demokratiskt. 35 procent av männen håller med om påståendet jämfört med 25 procent av kvinnorna. Även bland förstagångsväljare är det fler män (50 %) än kvinnor (35 %) som anser att internet gör samhället mer demokratiskt.