.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 3

Internet gör det lättare att engagera sig politiskt för många

2 min läsning

I korthet:

  • 48 procent anser att internet gör det enklare för fler att delta och engagera sig i politiken.
  • Bland förstagångsväljare är siffran mycket högre (67 %).
  • 30 procent anser att internet gör samhället mer demokratiskt. Siffran är högre bland förstagångsväljare.

Internet gör det enklare för fler att delta och engagera sig i politiken

Diagram 5

Andel av svenskarna som instämmer i olika grad med påståendet att internet gör det enklare för fler att delta och engagera sig i politiken.

Många fler förstagångsväljare än övriga väljare anser att internet gör det enklare att engagera sig politiskt. 67 procent av förstagångsväljarna svarar att de instämmer eller instämmer helt och fullt i påståendet. Motsvarande siffra bland alla är 48 procent.

Fler män än kvinnor anser att internet gör det enklare att engagera sig i politiken. 53 procent av männen håller med om påståendet jämfört med 44 procent av kvinnorna. Bland förstagångsväljarna finns ingen liknande skillnad mellan könen.

Internet gör samhället mer demokratiskt

Diagram 6

Andel som instämmer i olika grad med påståendet att internet gör samhället mer demokratiskt.

Fler förstagångsväljare än övriga väljare anser att internet gör samhället mer demokratiskt. 43 procent av förstagångsväljarna instämmer eller instämmer helt och fullt i påståendet. Motsvarande siffra bland alla är 30 procent.

Bland män är det vanligare än bland kvinnor att anse att internet gör samhället mer demokratiskt. 35 procent av männen håller med om påståendet jämfört med 25 procent av kvinnorna. Även bland förstagångsväljare är det fler män (50 %) än kvinnor (35 %) som anser att internet gör samhället mer demokratiskt.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn