.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 4

Var femte pratar politik på nätet

1 min läsning

I korthet:

  • 20 procent har uttryckt åsikter om politik på internet under det senaste året.
  • Bland män har 23 procent uttryckt åsikter om politik. Mot­svarande siffra för kvinnor är 18 procent.
  • Bland förstagångsväljare har 29 procent uttryckt åsikter om politik på internet under det senaste året.

Har du uttryckt dina åsikter om politik på internet det senaste året?

Diagram 7

Andel av internetanvändare som har uttryckt en åsikt om politik på internet under det senaste året. Totalen samt förstagångsväljare och uppdelat efter kön.

Var femte internetanvändare (20 %) har uttryckt en åsikt om politik under det senaste året. Det är dock skillnader mellan olika grupper. Förstagångsväljare är mer benägna än genomsnittet att uttrycka politiska åsikter. 29 procent uppger att de gjort det det senaste året.

Det är dock i äldre åldersgrupper än förstagångsväljare man hittar de som är mest benägna att uttrycka politiska åsikter på internet. Bland männen är det 36–45-åringarna som oftast har uttryckt politiska åsikter på internet (34 %). Bland kvinnor är det vanligast i åldersgruppen 26–35 år (30 %).

Generellt i samtliga åldersgrupper är män (23 %) mer benägna än kvinnor (18 %) att uttrycka åsikter om politik.

Föga förvånande är det vanligare att uttrycka åsikter om politik bland de som uppger att de är mycket intresserade av politik. Här uppger 45 procent att de uttryckt en åsikt om politik på internet under det senaste året. Bland de som inte alls är intresserade av politik är siffran 7 procent.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn