.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 8

14 procent har utsatts för näthat

2 min läsning

I korthet:

  • 14 procent uppger att de någon gång utsatts av näthat eller att någon skrivit negativt om dem på internet.
  • Unga personer utsätts oftare (33 procent av 16–25-åringarna).
  • 35 procent av dem som har utsatts för näthat anger att det var ganska eller mycket allvarligt.

Har du utsatts för näthat eller att någon skrivit negativt om dig på internet?

Diagram 13

Andelen av internetanvändarna som har utsatts för näthat eller att någon skrivit negativt om dem på internet, uppdelat på ålder.

14 procent av internetanvändarna har någon gång utsatts för näthat eller att någon skrivit negativt om dem på internet. Yngre personer och framförallt yngre kvinnor är överrepresenterade. Hos åldersgruppen 16–25 år har 33 procent utsatts. Motsvarande siffra för kvinnor i åldersgruppen 16–25 år är 38 procent.

Har du utsatts för näthat eller att någon skrivit negativt om dig på internet?

Diagram 14

Andelen av internetanvändarna som har utsatts för näthat eller att någon skrivit negativt om dem på internet, uppdelat på om de uttryckt politiska åsikter på internet. Observera att näthatet i diagrammet innehåller alternativet ”någon gång” medan urvalet att uttrycka politiska åsikter omfattar det senaste året.

Den som uttrycker politiska åsikter på internet drabbas också oftare av näthat. Av de som flera gånger uttryckt politiska åsikter på internet har 38 procent utsatts för näthat. Bland dem som inte uttryckt politiska åsikter på internet det senaste året har 8 procent utsatts för näthat, eller att någon har skrivit negativt om dem på internet.

Hur allvarligt upplevde du näthatet eller att någon skrivit negativt om dig på internet?

Diagram 15

Hur allvarligt näthatet, eller att någon skrivit negativt om en på internet, upplevdes av de som svarat att de har utsatts för näthat.

Av de som utsatts för näthat uppger 35 procent att det var ganska eller mycket allvarligt.

14 procent av internetanvändarna uppger att de har anmält något inlägg på en social plattform på grund av hårda ord, hat eller hot under det senaste året. Att anmäla inlägg är vanligare bland yngre. 30 procent av 16–25-åringarna uppger att de har gjort det.

27 procent har låtit bli att följa någon eller avföljt någon på grund av hårda ord, hat eller hot, under det senaste året. Att avfölja personer är vanligare bland yngre. 38 procent av 16–25-åringarna uppger att de har gjort det.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn