.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 7

Sociala medier har ökat under pandemin

22 min läsning

Vi har frågat Sveriges internetanvändare om de använder några av nio olika sociala medier, och hur ofta.

Sociala medier eller sociala nätverk är ett samlingsnamn för en lång rad olika tjänster och plattformar på internet. Det kan röra sig om mobilappar, webbplatser eller båda, med fokus på att dela bilder eller länkar, skapa inlägg, videoklipp och mycket annat. Gemensamt är dock att användarna av tjänsten i någon mån är med och skapar innehållet, och tar del av varandras innehåll.

Flera av de största sociala nätverken har stått i centrum för olika kontroverser under året. Facebook kallades bland annat till ett korsförhör i amerikanska senaten gällande eventuella brott mot USA:s konkurrenslagstiftning. Ett annat exempel är turerna kring den kinesiska mobilappen Tiktok, som påstås olovligen samla in data om sina användare.

Ändå är sociala medier en central del av många svenskars digitala liv. I det här kapitlet undersöker vi användningen av ett antal olika sociala nätverk, och tittar på hur utvecklingen påverkats under pandemin genom att jämföra hur det såg ut i årets första kvartal (Q1) med årets tredje (Q3).

Fler använder sociala medier under pandemin

I dessa två diagram ger vi en överblick över de nio sociala medier vi undersökt. Dels hur användningen av de nio sociala medier vi mätt i både Q1 och Q3 har förändrats under pandemin. Vi blickar även tillbaka till 2019 i ett separat diagram och jämför med de sociala medier vi undersökte redan då. För de sociala nätverken Tiktok, Twitch, Pinterest och Reddit har vi inga mätvärden för 2019 att jämföra med.

Under pandemin har internetanvändarnas användning av sociala medier sammantaget ökat med 2 procentenheter, från 87 procent i första kvartalet 2020 (Q1) till 89 procent i tredje kvartalet (Q3). Jämfört med 2019 (82%) är det en ökning med hela 7 procentenheter.

Det innebär att 9 av 10 internetanvändare nyttjar minst en social nätverksplats i Q3 2020. Det dagliga användandet har också ökat stadigt till 74 procent i Q3.

Diagram 7.1.1

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika sociala medier, år 2020 Q1-Q3 respektive år 2019, 2020 Q1–Q3.

Diagram 7.1.2

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika sociala medier, år 2020 Q1-Q3 respektive år 2019, 2020 Q1–Q3.

Samtliga nio sociala medier vi frågat om har också ökat under pandemin. Det största sociala nätverket i jämförelsen är Facebook, som 8 av 10 använder i Q3. Det innebär att Facebook har ökat bland internetanvändare som är 16 år eller äldre med 2 procentenheter under pandemin, och med 5 procentenheter sedan 2019. Också det dagliga användandet av Facebook har ökat med 4 procentenheter under pandemin, från 54 procent till 58 procent.

58%
av internetanvändarna använder Facebook dagligen

De sociala nätverk som i jämförelse vuxit mest bland internetanvändarna 16+ år under pandemin är Instagram, Linkedin och Tiktok, vilka alla tre vuxit med 5 procentenheter från årets första kvartal. Därefter kommer Snapchat och Pinterest som båda har ökat med 4 procentenheter.

Twitter och Linkedin verkar båda ha fått en extra skjuts under pandemin. Twitter minskade mellan 2019 och det första kvartalet 2020, för att sedan ta fart igen till det tredje kvartalet 2020. Linkedin hade en blygsam ökning på bara 1 procentenhet mellan 2019 och 2020 Q1, men har alltså ökat med 5 procentenheter mellan Q1 och Q3 i år.

Om man ser till det dagliga användandet är det Instagram som ökat mest i vår jämförelse sedan 2019. I Q3 besökte hälften av internetanvändarna Instagram varje dag, vilket är en ökning med 4 procentenheter under pandemin och hela 11 procentenheter sedan 2019. Användningen av Instagram totalt sett har ökat med 12 procentenheter sedan 2019.

För Pinterest och Reddit har vi mätvärden från 2018 att jämföra med vad gäller internetanvändare 16+ år. Utifrån detta kan vi se en stadig ökning vad gäller användning. Pinterest har ökat med 11 procentenheter mellan 2018 och 2020 Q3, och Reddit med 8 procentenheter.

I kommande diagram ska vi titta närmare på vilka som använder dessa olika sociala nätverk utifrån parametrar som sysselsättning, kön och ålder.

Pensionärerna har ökat sin användning av sociala medier under pandemin

78%
av de arbetande använder sociala medier dagligen

Praktiskt taget alla som studerar – vilka till stor del är de yngre i befolkningen – använder sig av sociala medier. I Q1 svarade 98 procent av de studerande att de använde sociala medier minst någon gång, och 89 procent att de gjorde det dagligen. I Q3 var motsvarande siffror 99 procent respektive 90 procent, det har alltså skett en liten ökning under pandemin.

Drygt 9 av 10 (93%) av de arbetande använder sociala medier i Q3, vilket är en ökning med två procentenheter sedan Q1. De arbetande ökar i synnerhet sitt dagliga användande, från 72 procent i Q1 till 78 procent i Q3.

Men det är de internetanvändande pensionärerna som har ökat sin närvaro på sociala medier mest jämfört med studerande och arbetande. Användningen har gått upp med 4 procentenheter under pandemin, från 67 procent i Q1 till 71 procent i Q3. Från 2019 innebär det en ökning med hela 11 procentenheter.

Internetanvändarna 16+ år

Diagram 7.2.1

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika sociala medier, Sysselsättning, år 2019–2020 Q1 och Q3.

Studerar

Diagram 7.2.2

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika sociala medier, Sysselsättning, år 2019–2020 Q1 och Q3.

Arbetar

Diagram 7.2.3

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika sociala medier, Sysselsättning, år 2019–2020 Q1 och Q3.

Pensionär

Diagram 7.2.4

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika sociala medier, Sysselsättning, år 2019–2020 Q1 och Q3.

Instagram växer mest hos pensionärer

Nu ska vi jämföra åtta av de sociala medierna utifrån internetanvändarnas sysselsättning. I denna jämförelse finns inte det sociala nätverket Linkedin med då deras målgrupp huvudsakligen är de arbetande. Linkedin kommer vi istället att titta närmare på i diagram 7.11.

Äldre par tar en selfie tillsammans med mobiltelefonen sittandes utomhus.

I föregående diagram 7.2 såg vi att pensionärerna ökat sin närvaro på sociala medier. Jämför vi olika sociala medier från Q1 till Q3 har pensionärernas användning av Instagram ökat med 9 procentenheter, Facebook med 5 procentenheter och Pinterest med 4 procentenheter. De har också ökat sin användning av Snapchat och Tiktok med ett par procentenheter.

De studerande är de som har högst närvaro på sju av de åtta olika sociala medier i jämförelsen. Undantaget är Facebook, där de arbetande i 2020 års första kvartal gick om de yngre vad gäller användning. I Q3 befinner sig de studerande allra mest på Instagram (88%), följt av Facebook (84%) och Snapchat (82%). Facebook har fått en skjuts i användning under pandemin hos de studerande, och gått upp med 4 procentenheter. Användningen av Instagram har dock bara ökat med 1 procentenhet under pandemin, och Snapchat har till och med minskat något från 84 procent i Q1.

39%
av de studerande använder Tiktok

De studerande har dock ökat sin närvaro på flera andra sociala medier under pandemin. Störst är ökningen på Twitter med 9 procentenheter. Cirka 4 av 10 studerande använder också Tiktok i Q3, vilket är en ökning med 4 procentenheter sedan Q1. En tredjedel är på Twitch i Q3, en ökning med 2 procentenheter under pandemin. Drygt 4 av 10 av de studerande befinner sig också på Pinterest respektive Reddit, där båda ökat i användning under pandemin men i synnerhet Reddit.

Arbetande internetanvändare befinner sig allra mest på Facebook (85%), där de ökat sin användning marginellt med en procentenhet under pandemin. På alla andra sociala medier har de arbetande haft en större ökning från Q1 till Q3. Mest har de ökat sin närvaro på Tiktok, där användningen har gått upp med 7 procentenheter under pandemin. Detta följs av en ökning med 6 procentenheter på Instagram, Snapchat och Pinterest.

Facebook

Diagram 7.3.1

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika sociala medier minst någon gång, Sysselsättning, år 2019–2020 Q1 och Q3.

Instagram

Diagram 7.3.2

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika sociala medier minst någon gång, Sysselsättning, år 2019–2020 Q1 och Q3.

Snapchat

Diagram 7.3.3

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika sociala medier minst någon gång, Sysselsättning, år 2019–2020 Q1 och Q3.

Twitter

Diagram 7.3.4

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika sociala medier minst någon gång, Sysselsättning, år 2019–2020 Q1 och Q3.

Tiktok

Diagram 7.3.5

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika sociala medier minst någon gång, Sysselsättning, år 2019–2020 Q1 och Q3.

Twitch

Diagram 7.3.6

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika sociala medier minst någon gång, Sysselsättning, år 2019–2020 Q1 och Q3.

Reddit

Diagram 7.3.7

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika sociala medier minst någon gång, Sysselsättning, år 2019–2020 Q1 och Q3.

Pinterest

Diagram 7.3.8

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika sociala medier minst någon gång, Sysselsättning, år 2019–2020 Q1 och Q3.

Fler kvinnor än män på Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest och Tiktok

Vi kan se skillnader mellan hur män och kvinnor använder de olika sociala medierna. Kortfattat är det fler kvinnor som använder Facebook, Instagram, Snapchat, Tiktok och Pinterest. Fler män använder Linkedin, Twitter, Twitch och Reddit.

Man

Diagram 7.4.1

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika sociala medier, Kön, år 2020 Q1–Q3.

Kvinna

Diagram 7.4.2

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika sociala medier, Kön, år 2020 Q1–Q3.

Störst är skillnaden när vi tittar på Twitch, som har tio gånger fler män än kvinnor som användare. Reddit har mer än tre gånger fler män än kvinnor, och Pinterest har mer än dubbelt så många kvinnor som män. Instagram har nästan lika många kvinnor som är dagliga användare (61%) som män totalt sett (63%). Alla siffror gäller årets tredje kvartal (Q3).

9 av 10 som är mellan 16–25 år använder Instagram och Snapchat

I dessa två diagram ska vi se hur de tre största sociala medierna fördelar sig på ålder. Det är tydligt att de yngsta mellan 16–25 år är flitiga användare av alla tre – 9 av 10 använder Instagram och Snapchat, och mer än 8 av 10 använder Facebook. 

I alla åldersgrupper på 26 år eller äldre är Facebook det mest använda sociala nätverket. Bland internetanvändare mellan 26–45 år använder nästan 9 av 10 Facebook. De som ökat sin användning av Facebook mest under pandemin är dock de som är 76 år eller äldre, där användningen gått upp med 10 procentenheter, från 53 procent i Q1 till 63 procent i Q3. Instagram tappar en del i användning efter 16–25 år, men mellan 26–45 år använder ändå 8 av 10 det sociala nätverket minst någon gång. I åldrarna 66–75 år använder nära hälften Instagram, och bland de som är 76 år eller äldre är siffran en dryg tredjedel (35%). 

Snapchat dyker kraftigt vad gäller användning från åldrarna 16–25 år (91%) till 26–35 år (58%). Därefter är fallet fortsatt brant till 36–55 år där en dryg tredjedel är användare. I åldrarna 66–75 år använder knappt 1 av 10 Snapchat, och vid 76+ år endast 5 procent. 

Minst någon gång

Diagram 7.5

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika sociala medier minst någon gång respektive dagligen, Ålder, år 2020 Q1–Q3.

Minst varje dag

Diagram 7.5.2

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika sociala medier minst någon gång respektive dagligen, Ålder, år 2020 Q1–Q3.

Den dagliga användningen av de olika sociala medierna följer i stora drag den totala fördelningen, men vi kan se stora skillnader i åldrarna 16–35 år. Till exempel använder knappt hälften av de 16–25 år Facebook dagligen, medan nära 8 av 10 är dagliga användare av Instagram och Snapchat.

I åldersgruppen 26–35 år är det en hårfin skillnad mellan det dagliga användandet av Facebook (67%) och Instagram (66%), där användningen av båda också ökat med 5 procentenheter under pandemin.

Facebook Marketplace har vuxit under pandemin

I detta diagram ska vi titta på olika aktiviteter på det sociala nätverket Facebook, och jämföra hur de används sett till internetanvändarnas sysselsättning (som i mångt och mycket speglar ålder).

Den mest populära aktiviteten på Facebook av de vi jämför är chattklienten Messenger. Skillnaden i användning mellan arbetande (86%) och studerande (85%) är mycket liten, de förstnämnda tenderar ha gått om marginellt under pandemin. Vi kommer att titta närmare på Facebook Messenger i kapitel 8 som handlar om digitala kommunikationstjänster.

Utöver Messenger använder de yngsta internetanvändarna främst Facebook genom att delta i grupper, evenemang och köpa eller sälja något på handelsplatsen Marketplace. De äldsta internetanvändarna deltar främst i grupper, delar andras inlägg och lägger ut foton och videor.

De två tjänster som ökat mest bland internetanvändarna i stort under pandemin är att delta i grupper, och att köpa eller sälja något på Marketplace. Nära 6 av 10 internetanvändare i Q3 deltar i grupper på Facebook, vilket är en ökning med 5 procentenheter sedan Q1. Gruppdeltagande är populärast bland de arbetande, som också ökat sin medverkan i grupper mest under pandemin, tillsammans med pensionärerna.

Marketplace är den aktivitet på Facebook som har ökat mest av alla i jämförelsen, med 7 procentenheter från 19 procent i Q1 till 26 procent i Q3. Denna tjänst nyttjas i Q3 främst av de arbetande (31%) men tätt följt av studenterna (26%) som båda ökat sin användning med hela 9 procentenheter under pandemin. Bara 1 av 10 pensionärer använder dock Marketplace, fastän användningen har ökat något under pandemin.

1 av 10 internetanvändare skänker pengar till välgörenhet via Facebook, en aktivitet som dock backat något under pandemin. I synnerhet är det pensionärer som dragit ned på detta från 9 procent i Q1 till 5 procent i Q3. Att starta en egen välgörenhetsinsamling är inte alls lika populärt – det gör endast 2 procent av internetanvändarna, en siffra som inte ändrats under pandemin.

Att skapa och delta i evenemang har endast ökat blygsamt under pandemin. Det är aktiviteter som främst de studerande gör – alltså de yngre internetanvändarna. Nära 5 av 10 studerande svarar att de deltar i evenemang i Q3, en ökning med 8 procentenheter under pandemin. Detta kan jämföras med knappt 1 av 10 pensionärer, och utan någon ökning under pandemin.

Att lägga ut bilder och skriva inlägg är aktiviteter som knappt påverkats av pandemin om man ser till internetanvändarna totalt sett. Detta är något som de studerande ägnar sig åt allra minst i jämförelse, och att lägga ut bilder har minskat något i den gruppen från Q1 till Q3. Både de arbetande och pensionärerna har ökat något när det gäller att lägga ut bilder, men pensionärerna har dragit ned något på att skriva egna inlägg under pandemin.

Att dela nyheter och artiklar gör 18 procent av internetanvändarna, och det har under pandemin minskat med 1 procentenhet. Att dela andras inlägg gör 26 procent, och det har istället ökat med 2 procentenheter. De studerande har under pandemin dragit ned på båda dessa aktiviteter, medan de arbetande enbart har minskat på delandet av nyheter och artiklar. Pensionärerna däremot har ökat båda dessa aktiviteter, och är de som mest av alla i jämförelsen delar andras inlägg i Q3 (31%).

Internetanvändarna 16+ år

Diagram 7.6

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika tjänster på Facebook, Sysselsättning, år 2020 Q1–Q3.

Studerar

Diagram 7.6.2

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika tjänster på Facebook, Sysselsättning, år 2020 Q1–Q3.

Arbetar

Diagram 7.6.3

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika tjänster på Facebook, Sysselsättning, år 2020 Q1–Q3.

Pensionär

Diagram 7.6.4

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika tjänster på Facebook, Sysselsättning, år 2020 Q1–Q3.

Tiktok och Twitch domineras av de som är 25 år eller yngre

En tjej sitter i en fåtölj med utsikt över en kanal och filmar sig själv med tiktok-app.

Tiktok och Twitch är två sociala medier med unga som sin huvudsakliga målgrupp, och de domineras av de yngre internetanvändarna. Tiktok är en mobilapp avsedd för att skapa och dela videor och livesändningar. Twitch är en videotjänst som främst används för att livesända datorspel och chatta.

Det kinesiskt ägda Tiktok har varit omskrivet i media under pandemin, bland annat genom påståenden att appen olovligen hanterar data om användaren. Detta har resulterat i att exempelvis SVT och SR uppmanat sin personal att inte använda appen.

Under pandemin har ändå användandet av Tiktok ökat i samtliga åldersgrupper. I åldrarna 16–25 år har användningen gått upp med hela 8 procentenheter, från 39 procent i Q1 till 47 procent i Q3. Allra störst ökning har dock skett i åldrarna 26–35 år – där har användningen gått upp med 9 procentenheter till 15 procent i Q3. Bland internetanvändare äldre än 45 år använder däremot färre än 1 av 10 Tiktok.

Diagram 7.7

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använt Tiktok och Twitch minst någon gång, Ålder, år 2020 Q1–Q3.

Twitch har också ökat under pandemin, främst i åldersgruppen 16–25 år där användningen gått upp med 6 procentenheter till 37 procent i Q3. Mellan 26–35 år använder 24 procent Twitch i Q3, vilket alltså är fler än som använder Tiktok (15%). Bland internetanvändare äldre än 36 år är det bara 7 procent eller färre som använder Twitch. Som vi ska se i diagram 7.12 är det däremot helt annorlunda i åldern 12–15 år.

Fler kvinnor än män använder Tiktok

Det är genomgående fler kvinnor än män som använder Tiktok från 16 år och upp till 75 år. Bland de äldsta internetanvändarna på 76+ år är rollerna däremot ombytta, då 4 procent av männen anger att de använder Tiktok jämfört med 0 procent av kvinnorna.

Diagram 7.8

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder Tiktok minst någon gång, Kön, år 2020 Q1–Q3.

Bland både män och kvinnor är användandet som störst mellan 16–25 år, där i Q3 nära 6 av 10 av kvinnorna använder Tiktok och nära 4 av 10 av männen. Under pandemin har kvinnorna på 16–25 år ökat sin användning av Tiktok med 10 procentenheter och männen med 8 procentenheter. Störst ökning under pandemin har dock skett bland kvinnor i åldersgruppen 26–35 år, där användningen ökat med hela 14 procentenheter, från 8 procent i Q1 till 22 procent i Q3.

Vill man veta mer om hur Tiktok används i andra samhällsgrupper så hänvisar vi till tabellbilagan.

Åldrar – Twitter, Reddit, Pinterest

Twitter mest populärt bland 16–25 år

Twitter är en så kallad mikroblogg där användarna skriver egna korta inlägg som kan läsas av alla. Twitter är tveklöst störst bland de yngsta internetanvändarna på 16–25 år, där 44 procent använder tjänsten i Q3. Det är en ökning med 4 procentenheter sedan Q1. Därefter är glappet stort till åldersgruppen 26–45 år där 29 procent använder Twitter. Sedan är det allt färre i de högre åldrarna som "twittrar". Under pandemin har Twitter dock ökat i alla åldersgrupper utom 26–35 år samt de som är 66+ år.

Diagram 7.9

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder Twitter, Reddit, Pinterest minst någon gång, Ålder, år 2020 Q1–Q3.

44%
av 16-25-åringarna använder Reddit

Reddit är en slags social nyhetssida där användarna kan skapa egna inlägg och dela länkar, samt rösta upp inlägg de tycker är bra så att de syns av fler. Användningen av Reddit har ökat under pandemin bland internetanvändare mellan 16–55 år. Störst är ökningen i åldrarna 16–25 år, där användningen gått från 36 procent i Q1 till 44 procent i Q3. Internetanvändarna på 16–25 år är dessutom de flitigaste användarna av Reddit, men därefter sjunker användningen med åldern. Praktiskt taget inga internetanvändare över 66 år använder Reddit i Q3.

Pinterest är ett socialt nätverk där användarna kan lägga upp, spara och sortera bilder på olika digitala anslagstavlor. De kan också följa andra användares anslagstavlor för att hitta bilder och inspiration. Användningen av Pinterest har ökat i samtliga åldersgrupper under pandemin, men i synnerhet bland 16–25 år som ökat från 35 procent i Q1 till 42 procent i Q3. I åldrarna 16–45 år använder drygt 4 av 10 Pinterest. Även de äldre använder Pinterest, och under pandemin har de äldsta internetanvändarna på 76+ år ökat sin användning med 6 procentenheter, från 2 procent i Q1 till 8 procent i Q3.

Användandet av Linkedin har ökat under pandemin

Linkedin är ett socialt nätverk med fokus på arbetslivet, och nätverkande mellan arbetssökande och företag. Nära hälften av de arbetande internetanvändarna i Q3 använder Linkedin, vilket innebär en ökning med 4 procentenheter under pandemin. De arbetssökande utgörs av en liten bas med högre felmarginal men de tenderar ha minskat sin närvaro på Linkedin under pandemin.

Diagram 7.10

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder Linkedin minst någon gång, år 2019–2020 Q1 och Q3.

I nästa diagram 7.11 ska vi titta på hur Linkedin används sett till sektor, yrkesroll, utbildningsnivå och hushållsinkomst.

2 av 3 tjänstemän använder Linkedin

Kort sammanfattat så används Linkedin jämförelsevis mest av tjänstemän, högutbildade, personer som bor i höginkomsthushåll samt personer som jobbar i privat sektor.

2 av 3 tjänstemän (65%) svarar i Q3 att de använder Linkedin minst någon gång, vilket är en stor skillnad mot arbetarna där motsvarande siffra är 22 procent. Båda grupperna har ökat sin användning av Linkedin under pandemin, men tjänstemännen i högre utsträckning.

Mer än hälften av de som jobbar i privat sektor använder Linkedin i Q3 till skillnad från bara en dryg tredjedel av de som jobbar i offentlig sektor. Båda grupperna har ökat sin användning under pandemin, men de i den privata sektorn i högre utsträckning.

Sektor

Diagram 7.11.1

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder Linkedin minst någon gång, Sektor/Yrkesroll/Utbildning/Hushållsinkomst, år 2020 Q1-Q3.

Yrkesroll

Diagram 7.11.2

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder Linkedin minst någon gång, Sektor/Yrkesroll/Utbildning/Hushållsinkomst, år 2020 Q1-Q3.

Utbildning

Diagram 7.11.3

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder Linkedin minst någon gång, Sektor/Yrkesroll/Utbildning/Hushållsinkomst, år 2020 Q1-Q3.

Hushållsinkomst

Diagram 7.11.4

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder Linkedin minst någon gång, Sektor/Yrkesroll/Utbildning/Hushållsinkomst, år 2020 Q1-Q3.

De högutbildade är de som har ökat sin närvaro på Linkedin mest under pandemin, från 44 procent i Q1 till 50 procent i Q3 – alltså en ökning med 6 procentenheter. De med lägre utbildning använder inte detta forum i alls lika hög grad, och pandemin har heller inte fått dem att göra det i särskilt mycket större utsträckning.

Av de som bor i ett höginkomsthushåll svarar 6 av 10 i Q3 att de använder Linkedin. Det är en liten ökning på 2 procentenheter från Q1. Personer med lägre hushållsinkomst använder inte Linkedin lika mycket, men de har däremot ökat sin användning mer än de i höginkomsthushåll. Personer i medelinkomsthushåll har ökat sin användning med hela sex procentenheter, till 36 procent i Q3.

Special – Internetanvändare 12–15 år 2020 Q1

7 av 10 av de mellan 12–15 år använde Tiktok i första kvartalet 2020

Här följer nu en specialtabell över ett antal sociala nätverk med data från 2020 års första kvartal (Q1). Då intervjuade vi även internetanvändare i åldrarna 12–15 år (med målsmans godkännande). Den kompletterande mätningen i årets tredje kvartal (Q3) fokuserade på att mäta den så kallade coronaeffekten på digitaliseringen i Sverige. Av utrymmesskäl och tidsskäl intervjuade vi i Q3 endast internetanvändare 16+ år.

Vi vet dock att det är intressant att se hur användandet av olika sociala medier ser ut just bland 12–15-åringar. Därför har vi valt att redovisa det resultatet redan nu. Övriga frågor ställda till åldersgruppen 12–15 år i 2020 Q1 kommer att redovisas nästa år i samband med uppföljande studier.

Diagram 7.12

Andel av internetanvändarna 12-15 år, Använder sociala medier, år 2020 Q1. Obs! Specialdiagram - enda diagrammet i rapporten som innehåller 2020 Q1 12-15 år

Hela 9 av 10 12-15-åringar använder sociala medier i 2020 Q1, och 3 av 4 gör det dagligen. Bland 12–15-åringar är Snapchat det sociala media som används mest, 86 procent. Därefter följer Instagram (75%) och Tiktok (71%). Facebook med 34 procent kommer först på fjärde plats bland de sociala nätverk vi jämfört. Var femte 12–15-åring är också på Twitch och Pinterest. I lägst grad använder 12–15 åringar Reddit (15%) och Twitter (12%).

Ser vi till dagligt användande befinner sig nästan 3 av 4 på Snapchat varje dag och runt hälften på Instagram och Tiktok på daglig basis. Facebook besöker bara 4 procent varje dag och endast 13 procent är där på veckobasis.

Det är fler tjejer (82%) än killar (61%) bland 12–15-åringar på Tiktok. På Twitch är det nästan inga tjejer (3%) utan mest killar (36%) i denna ålder.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn