.FILE 2G 3G 4G 5G

9 artiklar från <select class="soi-a-select soi-a-report-switcher u-m-x-1" name="report-switcher"><option value="all">Alla rapporter</option> <option value="soi2023" id="SOI2023">Svenskarna och internet 2023</option> <option value="soi2022" id="SOI2022">Svenskarna och internet 2022</option> <option value="soip2022" id="SOIP2022">Svenskarna och internet - Valspecial 2022</option> <option value="soi2021" id="SOI2021">Svenskarna och internet 2021</option> <option value="soi2020" id="soi2020">Svenskarna och internet 2020</option> <option value="soi2020q1" id="SOI2020Q1">Svenskarna och internet 2020 Q1: Digitala utanförskapet</option> <option value="soi2019" id="SOI2019">Svenskarna och internet 2019</option> <option value="soi2018" id="SOI2018">Svenskarna och internet 2018</option> <option value="voi2018" selected='selected' id="VOI2018">Svenskarna och internet - Valspecial 2018</option> <option value="soi2017" id="SOI2017">Svenskarna och internet 2017</option> <option value="soi2016" id="SOI2016">Svenskarna och internet 2016</option> <option value="soi2015" id="SOI2015">Svenskarna och internet 2015</option> <option value="boi2019" id="BOI2019">Barnen och internet 2019</option> </select> med ämnet "sociala medier"

 • Viktiga informationskällor

  TV fortfarande i topp TV är den viktigaste informationskällan inför valet (73 %). Papperstidningar (57 %), vänner/familj (56 %), dagstidningar på internet (56 %) och radio (55 %) hamnar i stort sett på delad andraplats. Sociala medier uppfattas inte som viktiga informationskällor inför valet jämfört med traditionella medier. Facebook får 19 procent, Twitter 12 procent […]

 • Självcensur

  En av fyra har avstått från att tala politik på nätet för att undvika  27 procent har avstått från att uttrycka sin politiska åsikt under det senaste året för att undvika hård kritik, hat eller hot. De som oftare uttrycker politiska åsikter på nätet är också de som oftare avstår från att uttrycka något för […]

 • Näthat

  14 procent har utsatts för näthat 14 procent uppger att de någon gång utsatts av näthat eller att någon skrivit negativt om dem på internet. Unga personer utsätts oftare (33 procent av 16–25-åringarna). 35 procent av dem som har utsatts för näthat anger att det var ganska eller mycket allvarligt. 14 procent av internetanvändarna har […]

 • Lokalpolitik

  Två av fem har talat om lokala sakfrågor 39 procent av internetanvändarna har diskuterat eller tagit del av andras åsikter om lokala sakfrågor på internet under det senaste året. Lokala sakfrågor diskuteras oftare bland 26–35-åringar (52 %) och 36–45-åringar (47 %) än bland övriga väljare. Personer med barn som bor hemma diskuterar oftare lokala sakfrågor. […]

 • Hashtag-kampanj

  15 procent har deltagit i hashtag-kampanj 15 procent har deltagit i en hashtag-kampanj under det senaste året, exempelvis #metoo. Tre gånger fler kvinnor än män har deltagit. Gruppen kvinnor 26–35 år ligger i topp (36 %). Under det senaste året har 15 procent av alla internetanvändarna deltagit i en hashtag-kampanj. I frågan har #metoo används […]

 • Sökt upp politiker

  Var femte har sökt upp politiker på internet 22 procent av internetanvändarna har sökt upp politiker på internet. Det är stor skillnad mellan förstagångsväljare (48 %) och övriga (20 %). Nästan varannan förstagångsväljare, 48 procent, har sökt upp någon politiker på internet, exempelvis på Facebook, Twitter eller webben, under det senaste året. Det är mer […]

 • Extrema åsikter

  Allt fler motståndare till extrema åsikter på nätet Fler är emot att människor ska få uttrycka extrema åsikter på nätet (48 %) än som är för (24 %). Jämfört med valåren 2010 och 2014 är det första gången som fler är emot än för. Äldre är mer negativa till att få uttrycka extrema åsikter på […]

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn