.FILE 2G 3G 4G 5G

7 artiklar från <select class="soi-a-select soi-a-report-switcher u-m-x-1" name="report-switcher"><option value="all">Alla rapporter</option> <option value="soi2023" id="SOI2023">Svenskarna och internet 2023</option> <option value="soi2022" id="SOI2022">Svenskarna och internet 2022</option> <option value="soip2022" id="SOIP2022">Svenskarna och internet - Valspecial 2022</option> <option value="soi2021" id="SOI2021">Svenskarna och internet 2021</option> <option value="soi2020" id="soi2020">Svenskarna och internet 2020</option> <option value="soi2020q1" id="SOI2020Q1">Svenskarna och internet 2020 Q1: Digitala utanförskapet</option> <option value="soi2019" id="SOI2019">Svenskarna och internet 2019</option> <option value="soi2018" id="SOI2018">Svenskarna och internet 2018</option> <option value="voi2018" selected='selected' id="VOI2018">Svenskarna och internet - Valspecial 2018</option> <option value="soi2017" id="SOI2017">Svenskarna och internet 2017</option> <option value="soi2016" id="SOI2016">Svenskarna och internet 2016</option> <option value="soi2015" id="SOI2015">Svenskarna och internet 2015</option> <option value="boi2019" id="BOI2019">Barnen och internet 2019</option> </select> med ämnet "förstagångsväljare"

 • Viktiga informationskällor

  TV fortfarande i topp TV är den viktigaste informationskällan inför valet (73 %). Papperstidningar (57 %), vänner/familj (56 %), dagstidningar på internet (56 %) och radio (55 %) hamnar i stort sett på delad andraplats. Sociala medier uppfattas inte som viktiga informationskällor inför valet jämfört med traditionella medier. Facebook får 19 procent, Twitter 12 procent […]

 • Politiska samtal

  Var femte pratar politik på nätet 20 procent har uttryckt åsikter om politik på internet under det senaste året. Bland män har 23 procent uttryckt åsikter om politik. Mot­svarande siffra för kvinnor är 18 procent. Bland förstagångsväljare har 29 procent uttryckt åsikter om politik på internet under det senaste året. Var femte internetanvändare (20 %) […]

 • Lokalpolitik

  Två av fem har talat om lokala sakfrågor 39 procent av internetanvändarna har diskuterat eller tagit del av andras åsikter om lokala sakfrågor på internet under det senaste året. Lokala sakfrågor diskuteras oftare bland 26–35-åringar (52 %) och 36–45-åringar (47 %) än bland övriga väljare. Personer med barn som bor hemma diskuterar oftare lokala sakfrågor. […]

 • Sökt upp politiker

  Var femte har sökt upp politiker på internet 22 procent av internetanvändarna har sökt upp politiker på internet. Det är stor skillnad mellan förstagångsväljare (48 %) och övriga (20 %). Nästan varannan förstagångsväljare, 48 procent, har sökt upp någon politiker på internet, exempelvis på Facebook, Twitter eller webben, under det senaste året. Det är mer […]

 • Valtest

  2 av 5 vill göra valtest 42 procent tror de kommer att göra ett valtest i medierna inför valet. Väljare som inte bestämt hur de ska rösta planerar att göra valtesten i något högre utsträckning, liksom förstagångsväljare. Inför valen erbjuder många medier sina läsare att göra ett så kallat valtest eller valkompass för att ta […]

 • Politisk information

  Fler tar del av politisk information på internet 71 procent tar del av politisk information på internet. Inför förra valet 2014 var siffran 47 procent. Förstagångsväljare tar oftare del av politisk information på internet (80 %). 71 procent av internetanvändarna tar del av politisk information på internet. Den siffran har ökat så gott som konstant sedan […]

 • Demokrati och nätet

  Internet gör det lättare att engagera sig politiskt för många 48 procent anser att internet gör det enklare för fler att delta och engagera sig i politiken. Bland förstagångsväljare är siffran mycket högre (67 %). 30 procent anser att internet gör samhället mer demokratiskt. Siffran är högre bland förstagångsväljare. Många fler förstagångsväljare än övriga väljare […]

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn