.FILE 2G 3G 4G 5G

4 artiklar från med ämnet "information"

  • Viktiga informationskällor

    TV fortfarande i topp TV är den viktigaste informationskällan inför valet (73 %). Papperstidningar (57 %), vänner/familj (56 %), dagstidningar på internet (56 %) och radio (55 %) hamnar i stort sett på delad andraplats. Sociala medier uppfattas inte som viktiga informationskällor inför valet jämfört med traditionella medier. Facebook får 19 procent, Twitter 12 procent […]

  • Källkritik

    Förtroendet minskar för information på nätet 40 procent anser att ”det mesta” på internet är pålitligt jämfört med 44 procent 2017. Varannan, 50 procent anger att de kan bedöma om information på internet är sann eller falsk. Yngre är mer skeptiska än äldre till information på internet. De anser även att de är bättre på […]

  • Politisk information

    Fler tar del av politisk information på internet 71 procent tar del av politisk information på internet. Inför förra valet 2014 var siffran 47 procent. Förstagångsväljare tar oftare del av politisk information på internet (80 %). 71 procent av internetanvändarna tar del av politisk information på internet. Den siffran har ökat så gott som konstant sedan […]

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn