.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 2

Äldre begränsas av tekniken, yngre av att skydda sin integritet

29 min läsning

De flesta internetanvändare begränsar sin egen användning av internet på olika sätt, främst för att skydda sin integritet. Många känner också oro över att bli lurade på nätet, och andra begränsas av att de inte förstår tekniken.

I det här kapitlet tar vi reda på vad som begränsar svenskarnas internetanvändning. Hur stort hinder är tekniken? Har vi råd med olika enheter och nättjänster? Känner vi oss otrygga av hackare, lurendrejare och osanningar på nätet? Vad gör vi för att skydda vår digitala integritet? Dessa och andra frågor får vi svar på här. Därtill får svenskarna själva berätta vad de tänker om de digitala spår de lämnar efter sig på nätet.

Äldre kvinna med rullator tittar oroligt på sin mobiltelefon.

De flesta begränsar sin internetanvändning

De allra flesta internetanvändare begränsar sin internetanvändning på något sätt. Den vanligaste orsaken är att man vill skydda sin integritet på nätet genom att undvika olika sociala medier eller begränsa vilka funktioner olika appar kan använda. 

Den näst vanligaste orsaken att begränsa sin internetanvändning beror på att man känner otrygghet för att bli lurad eller bedragen på nätet. 

På tredje plats hamnar svårigheter med det tekniska som att förstå terminologin och kunna hantera olika nättjänster.

En äldre man med jeansjacka sitter i en fåtölj med en laptop framför sig och pratar i en mobiltelefon

Yngre vill framförallt skydda sin integritet

Begränsningarna i internetanvändandet skiljer sig mellan äldre och yngre. Kortfattat begränsas äldre främst av tekniken och yngre av att skydda sin personliga integritet. Äldre begränsas också mer än yngre av att de känner sig otrygga på nätet, samt av kostnadsskäl; vanligast är att de inte har råd med en smartmobil. Den yngre halvan av befolkningen är i sin tur mer benägen att skydda sin personliga integritet på nätet; exempelvis är det mer än hälften som klickar ur sin platsinformation på mobilen.

En tredjedel av internetanvändarna tänker på de digitala spår de lämnar efter sig på nätet. Det gäller framförallt de yngre och mest av alla 90-talisterna. Detta hänger samman med kunskap om både hur man kan skydda sig och om vilka personliga uppgifter man lämnar efter sig. Många äldre uppger att de inte vet hur de ska göra för att skydda sin personliga integritet och flera undrar vad som menas med att "klicka ur".

Män och kvinnor begränsar sig på olika sätt

Det finns skillnader mellan hur män och kvinnor begränsar sitt internetanvändande. Män klickar ur cookies (kakor) på webbplatser i högre grad än kvinnor och är mer benägna att undvika vissa appar. Det är också betydligt mer vanligt bland män än kvinnor att helt avstå från att använda sociala medier. Skillnaden är som störst bland de yngsta där ytterst få kvinnor avstår från sociala medier av integritetsskäl. Kvinnor är i sin tur mer begränsade av tekniska svårigheter och av att de mer ofta än män känner sig otrygga på nätet.

Riktade annonser väcker oro

Internetanvändare i alla åldrar reflekterar över riktad reklam och annonser på nätet. Googlar man efter något på nätet så dyker det ofta upp reklam för det inom kort. Detta väcker både irritation och rädsla för att storföretag kan sälja personliga uppgifter vidare till kommersiella och politiska krafter. Äldre internetanvändare reflekterar inte lika mycket över vad de lägger ut som de unga. De ser sig själva som "ointressanta". Däremot är rädslan för hackare och bedragare större bland de äldre.

Yngre begränsar sin internetanvändning främst för att skydda sin integritet och de äldsta begränsas främst av tekniken

Vi har ställt frågor till internetanvändarna om de begränsar sin internetanvändning utifrån sex olika områden. I de tre diagrammen nedan redovisar vi respektive frågeområde först totalt sett (2.1a), därefter fördelat på generationer (2.1b) och slutligen fördelat på kön (2.1c). Exakta frågeformuleringar och svarsalternativ framgår i kommande diagram i detta kapitel alternativt i tabellbilagan.

Diagram 2.1a

Bas: Internetanvändare 16+ år

Netto - Områden som begränsar internetanvändning. År 2022 (Studie 1)

Diagram 2.1b

Bas: Internetanvändare 16+ år

Diagram 2.1b, Bas: Internetanvändare 16+ år, Netto - Områden som begränsar internetanvändning. År 2022 (Studie 1) 

Diagram 2.1c

Bas: Internetanvändare 16+ år

Netto - Områden som begränsar internetanvändning. År 2022 (Studie 1) 

I vilken omfattning begränsar olika områden vår internetanvändning?

 • 8 av 10 internetanvändare uppger att de gör något på nätet för att skydda sin integritet. Begränsningen kan vara att man väljer att klicka ur olika funktioner i appinställningar som exempelvis platsinformation eller kamera, eller att man undviker att använda vissa appar eller sociala medier.
 • Hälften begränsas av otrygghet. Begränsning ligger i att man undviker något på grund av rädsla, oro eller bristande tillit, som till exempel av oro för nätbedrägerier och att bli hackad.
 • Nära hälften begränsas av olika svårigheter med tekniken, allt från uppdateringar till terminologin.
 • Drygt 1 av 10 upplever att de inte har en tillräckligt stabil uppkoppling i sitt bostadsområde.
 • Knappt 1 av 10 begränsas av kostnadsskäl, att inte har råd med olika digitala enheter eller nättjänster.
 • 2 procent av internetanvändarna uppger att de begränsar sin internetanvändning på grund av sin funktionsvariation, som gör att de inte kan nyttja digitala enheter eller nättjänster.

Vilka begränsar sin internetanvändning?

De allra flesta internetanvändare tenderar begränsa sin internetanvändning på något sätt. Kort summerat så begränsar de yngre sin internetanvändning främst för att skydda sin integritet och de äldsta begränsas främst av tekniken.

 • Att skydda sin integritet, som att exempelvis begränsa vilka appar eller sociala medier man använder eller vilka appinställningar man väljer att klicka ur, är något som de flesta i alla åldrar gör. För alla utom de allra äldsta är integritetskyddande åtgärder den största begränsningen.
 • Otrygghet begränsar 40- och 50-talister mest av alla och kvinnor begränsas i betydligt högre utsträckning än män. Minst av alla begränsas de som är födda på 70-, 80- och 90-talet.
 • Tekniken begränsar mer än hälften av den äldre halvan av befolkningen, och i synnerhet de allra äldsta födda på 20- och 30-talet upplever tekniken som det största hindret. Kvinnor begränsas i betydligt högre utsträckning än män.
 • Kostnadsskäl begränsar i synnerhet de allra äldsta födda på 20- och 30-talet.
 • Boende i Norrland upplever mer ofta att deras uppkoppling på nätet inte är tillräckligt stabil. *)

I kommande diagram ska vi titta på flera områden mer i detalj.

*) För mer information, se tabellbilaga

Tekniken begränsar 2 av 3 pensionärer på nätet

Det här diagrammen visar vilka tekniska svårigheter som begränsar oss på nätet. Det övre diagrammet (2.2a) är på totalnivå och det nedre (2.2b) är fördelat på om de svarande studerar, arbetar eller är pensionärer. Detta speglar också tre åldersspann. Det har varit möjligt att ange flera svar samt ett fritextsvar. Fritextsvaren är återgivna exakt som de skrivits.

Diagram 2.2a

Bas: Internetanvändare 16+ år

Fråga: Upplever du att något av följande är så pass svårt att det gör att du inte kan nyttja digitala enheter eller nättjänster i den omfattning som du vill/behöver? År 2022 (Studie 1)

Diagram 2.2b

Bas: Internetanvändare 16+ år

Fråga: Upplever du att något av följande är så pass svårt att det gör att du inte kan nyttja digitala enheter eller nättjänster i den omfattning som du vill/behöver? År 2022 (Studie 1)

Äldre man använder ålderdomlig mobiltelefon.

Vilka är de största tekniska svårigheterna som begränsar vår internetanvändning?

 • Var femte har svårt att förstå och använda molnlagring.
 • Nära var femte har svårt att förstå olika fel-, program- och systemmeddelanden.
 • Var sjätte har svårt att förstå olika tekniska termer eller tycker det är svårt att flytta över information från en gammal dator till en ny.
65%
av pensionärerna begränsas av svår och krånglig teknik.

Vilka begränsas på nätet av tekniken?

 • Mer än 4 av 10 internetanvändare begränsas på nätet av tekniken och i högre grad de äldsta och kvinnor. *)
 • Kvinnor uppger genomgående i högre grad än män att de begränsas av samtliga tekniska skäl. *)
 • 2 av 3 pensionärer begränsas av tekniken. Bland de äldsta pensionärerna 76+ år begränsas hela 7 av 10 av tekniken och främst av att de har svårt att förstå olika tekniska termer. *)
 • Tekniken begränsar nära hälften av 60-talisterna, drygt 4 av 10 av 70-talisterna och 3 av 10 av 80-talisterna. *)
 • Bland personer yngre än 56 år begränsas landsbygdsbor något mer av tekniken jämfört med stadsbor, exempelvis vad gäller att koppla ihop olika enheter i hemmet. *)
 • Tekniken är en större utmaning för de med en funktionsvariation i alla åldrar, exempelvis vad gäller att installera olika appar. *)

*) För mer information, se tabellbilaga

Några röster om begränsningar på grund av tekniken

"Känner obehag med uppdateringar vet inte om det är fejk"
Kvinna, 70 år

"Ständiga förändringar, uppdateringar, byte av mjukvara påverkar min mentala hälsa negativt. Inget som underlättar eller förbättrar kvaliteten på mitt yrkesutövande, snarare tvärtom. Digital teknik ska underlätta arbetet, men det gör den inte. Den digitaliseringsreform regeringen kör igenom har fått katastrofala följde, anser jag. Monetära samt psykosociala eftersom den är påtvingad, top-down."
Kvinna, 43 år

"Dålig systemdesign, system som inte kommunicerar med varann som de borde, dåliga användargränssnitt, usel programmering, dåligt upphandlad teknik, användarfientligt/anti-intuitivt utformad programvara och webbdesign… Har hållit på med datorer sedan 1984, så det är inte hos mig skon klämmer. Folk som inte har det tror ofta att det är dem det är fel på, när det bara är USEL OCH ANVÄNDARFIENTLIG design på produkterna"
Man, 55 år

Kostnader begränsar internetanvändandet för var femte född på 1920- och 30-talet

Det här diagrammet visar vilka kostnader som begränsar oss på nätet. Det har varit möjligt att ange flera svar samt ett fritextsvar. Fritextsvaren är återgivna exakt som de skrivits.

Diagram 2.3

Bas: Internetanvändarna 16+ år

Fråga: Upplever du att du inte kan nyttja digitala enheter eller nättjänster i den omfattning som du vill/behöver på grund av olika kostnader? Flera svar tillåtna. År 2022 (Studie 1) *Obs! Skala 50%

Vilka begränsar sin internetanvändning på grund av kostnader?

 • Kostnader begränsar knappt 1 av 10 internetanvändare.
 • En grupp sticker ut och det är de allra äldsta, det vill säga 20- och 30-talisterna, varav 17 procent begränsas av olika kostnader. Det vanligaste kostnadsskälet bland de äldsta är att inte ha råd med en smartmobil vilket 8 procent uppger.
 • Oavsett ålder så uppger personer med en funktionsvariation i högre grad att de begränsar sin internetanvändning på grund av olika kostnader, framförallt att de har en dåligt fungerande dator för att de inte har råd med en ny. *)

Några röster om kostnader på nätet

"Samhället/kommunen jag bor i tvingar mig att ha nyare dator eller smartphone. Vem ska stå för den kostnaden? Annars kan jag inte sjukanmäla/friskanmäla eller ta del av viktig information från skola/barnomsorg."
Kvinna, 43 år

"Jag tycker även att min ålder begränsar lite, eftersom jag inte riktigt har koll på vad som är de bra grejerna och vad de kostar."
Man, 85 år

"Betalväggarna är enda problemet…"
Man, 37 år

*) För mer information, se tabellbilaga

Otrygghet begränsar hälften av alla på nätet

Det här tre diagrammen visar vad vi undviker att göra på nätet på grund av otrygghet. Det första diagrammet (2.4a) är på totalnivå och det andra (2.4b) är fördelat på de som studerar, arbetar och är pensionärer. Detta speglar också i mångt och mycket tre åldersspann. Det tredje diagrammet (2.4c) är fördelat på kön. Det har varit möjligt att ange flera svar samt ett fritextsvar. Fritextsvaren är återgivna exakt som de skrivits.

Diagram 2.4a

Bas: Internetanvändare 16+ år

Fråga: Händer det att du undviker att göra något av följande på nätet på grund av otrygghet? År 2022 (Studie 1)

Diagram 2.4b

Bas: Internetanvändare 16+ år

Fråga: Händer det att du undviker att göra något av följande på nätet på grund av otrygghet? År 2022 (Studie 1) 

Diagram 2.4c

Bas: Internetanvändare 16+ år

Fråga: Händer det att du undviker att göra något av följande på nätet på grund av otrygghet? År 2022 (Studie 1) 

 

50%
av internetanvändarna undviker att göra vissa saker på nätet på grund av otrygghet.

Vilka begränsar sin internetanvändning på grund av otrygghet?

 • Hälften av internetanvändarna undviker att göra vissa saker på nätet på grund av otrygghet.
 • Det som flest känner otrygghet inför är att chatta med okända, eftersom de inte vet om personerna är de som de utger sig för att vara.
 • Pensionärer känner sig mest otrygga av alla. Jämfört med genomsnittet undviker dubbelt så många pensionärer att e-handla av rädsla för bedrägerier.
 • Var tionde studerande undviker att läsa nyhetsartiklar för att de inte litar på att det som står där är sant.
 • Kvinnor är mer begränsade av otrygghet än män – främst genom att de undviker att chatta med okända. Äldre kvinnor är något mer oroliga än de yngre.

Några röster om annat vi undviker på nätet på grund av otrygghet

"Jag går inte in på sociala medier (vet knappt vad det är). Jag är inte intresserad av nyheter via nätet - jag ser Rapport på TV. Jag beställer varor på nätet via företag jag har beställt av i åravis."
Kvinna, 68 år

"Jag undviker att uttrycka åsikter, publicera personlig information"
Man, 31 år

"Idag måste jag antingen låta bli att läsa nyheter alls, eller läsa på ett antal olika sidor som har helt olika vinkling eftersom det är så tydligt att exakt alla som publicerar har en stark drivande egen agenda. Jag vill välja vad tycker själv."
Man, 53 år

8 av 10 skyddar sin personliga integritet på nätet

Det här diagrammet visar vad vi gör för att skydda vår personliga integritet på nätet. Det har varit möjligt att ange flera svar samt ett fritextsvar. Fritextsvaren är återgivna exakt som de skrivits.

Diagram 2.5

Bas: Internetanvändare 16+ år

Fråga: Gör du något av följande på nätet för att skydda din personliga integritet? År 2022 (Studie 1) *Obs! Svarsalternativ förkortade – se tabellbilaga för att se dem i sin helhet (SoMe=Sociala medier) 

81%
av internetanvändarna gör något för att skydda sin personliga integritet på nätet.

Hur många gör något för att skydda sin personliga integritet på nätet?

 • 8 av 10 internetanvändare gör något för att skydda sin personliga integritet på nätet.
 • Drygt 6 av 10 gör något kopplat till sociala medier för att skydda sin personliga integritet.
 • Nära 6 av 10 klickar ur appars tillgång till mobiltelefonens kontakter, platsinformation, kamera eller mikrofon via inställningarna i sin mobil.

Vilka gör något för att skydda sin personliga integritet på nätet?

Det är framförallt den yngre halvan av befolkningen som gör något för att skydda sin personliga integritet på nätet. Detta hänger sannolikt ihop med kunskap om hur man kan skydda sig och om vilka personliga uppgifter vi lämnar efter oss. I fritextsvaren skriver många äldre att de inte vet hur de ska göra för att skydda sin personliga integritet och flera undrar vad som menas med att "klicka ur" appars tillgång till något i mobilen. Yngre lägger istället till i fritext att de använder sig av en VPN-tjänst (virtuellt privat nätverk) för att skydda sin personliga integritet.

Vad är VPN?

Läs mer om vad VPN är på internetkunskap.se

Män gör fler aktiviteter än kvinnor för att skydda sin personliga integritet på nätet. Vi ska titta närmare på vilka aktiviteter som skiljer män och kvinnor åt i kommande grafer, när vi också tittar på flera av de olika svarsalternativen mer i detalj. För att läsa mer om vilka som undviker uppkopplade prylar av olika skäl, se kapitel 9: Det uppkopplade hemmet och framtidens smarta prylar.

Mer än hälften av de yngre klickar ur sin platsinformation

Det här diagrammet visar hur många i de olika generationerna som väljer att klicka ur appars tillgång till mobiltelefonens kontakter, platsinformation, kamera eller mikrofon via inställningarna i sin mobil för att skydda sin personliga integritet.

Diagram 2.6

Bas: Internetanvändare 16+ år

Fråga: Gör du något av följande på nätet för att skydda din personliga integritet? År 2022 (Studie 1)

Vilka klickar ur appars tillgång till kontakter, platsinformation, kamera och mikrofon i mobilens inställningar?

 • 6 av 10 internetanvändare klickar ur appars tillgång till något av ovanstående i mobilen (se diagram 2.5).
 • Vanligast är att klicka ur appars tillgång till platsinformation, utom bland de äldsta som istället mer ofta klickar ur appars tillgång till kamera och mikrofon.
 • Fler män än kvinnor klickar ur appars tillgång till kamera och mikrofon. *)
 • Mest benägna att klicka ur appars tillgång till samtliga av dessa är 90-talisterna.
 • Yngre halvan av befolkningen är mer benägna att klicka ur alla dessa, vilket sannolikt hänger samman med kunskap om hur man gör för att klicka ur tillgång till något och varför man kan välja att göra det.
 • Jämför vi gruppen studerande mot pensionärer har nästan dubbelt så många studerande klickat ur mobilappars tillgång till samtliga saker ovan. *)

*) För mer information, se tabellbilaga

Var fjärde internetanvändare väljer bort cookies

Det här diagrammet visar hur många i olika generationer som väljer att klicka ur cookies på webbplatser de besöker för att skydda sin personliga integritet.

Klickar ur cookies

Diagram 2.7

Bas: Internetanvändare 16+ år

Fråga: Gör du något av följande på nätet för att skydda din personliga integritet? Ja, klickar ur cookies på sajter jag besöker. År 2022 (Studie 1) 

Man klickar ur cookies på en webbplats.

Vilka klickar ur cookies på webbplatser?

 • Var fjärde internetanvändare klickar ur cookies på webbplatser de besöker.
 • Fler män än kvinnor klickar ur cookies vilket gäller i alla åldrar.
 • Yngre halvan av befolkningen är mer benägna att klicka ur cookies på webbplatser de besöker. Det hänger sannolikt samman med kunskap om vad cookies är, varför man kan välja att klicka ur dem och hur man gör.
 • Män födda på 80- och 90-talet klickar ur cookies mer än alla andra. Ser vi på män och kvinnor sammantaget klickar 90-talisterna ur cookies mest av alla.

Fler män än kvinnor undviker att använda sociala medier av integritetsskäl

De här två diagrammen visar hur vi begränsar vår användning av sociala medier i olika aspekter för att skydda vår personliga integritet. Det övre diagrammet (2.8a) är fördelat på generation. Det nedre (2.8b) visar både kön och generation för två olika områden, nämligen att helt avstå från att använda sociala medier samt att undvika att uttrycka åsikter på sociala medier.

Diagram 2.8a

Bas: Internetanvändare 16+ år

Fråga: Gör du något av följande på nätet för att skydda din personliga integritet? År 2022 (Studie 1) 

Diagram 2.8b

Bas: Internetanvändare 16+ år

Diagram 2.8b, Bas: Internetanvändare 16+ år, Fråga: Gör du något av följande på nätet för att skydda din personliga integritet? År 2022 (Studie 1) 

Vilka begränsar sig på sociala medier för att skydda sin integritet?

 • Drygt 6 av 10 gör något kopplat till sociala medier för att skydda sin personliga integritet (se diagram 2.5).
 • Den yngre halvan av befolkningen väljer främst att inte uttrycka sina åsikter på sociala medier medan de äldre internetanvändarna mer ofta avstår från att lägga ut bilder för att skydda sin integritet.
 • Äldre internetanvändare avstår mer ofta från att använda sociala medier överhuvudtaget för att skydda sin integritet.
 • Det är betydligt mer vanligt bland män (23 procent) att helt avstå från att använda sociala medier än bland kvinnor (13 procent) i alla åldrar utom bland de äldsta. *) Skillnaden är som störst bland de yngsta där ytterst få kvinnor avstår från sociala medier på grund av integritetsskäl.
 • Kvinnor (49 procent) är mer benägna än män (43 procent) att avstå från att uttrycka sina åsikter på sociala medier för att skydda sin integritet. *) Detta gäller för alla åldrar utom 90- och 00-talisterna. De som i allra högst grad undviker att uttrycka sina åsikter på sociala medier är 80-talisterna, i synnerhet de kvinnliga 80-talisterna.

Läs gärna mer om användningen av sociala medier i kapitel 7.

Några röster om sociala medier

"Jag har varken Facebook eller Instagram, för att slippa dras med i social hets"
Kvinna, 71 år

"Det går inte att utrycka sanningen på nätet utan att bli utsatt för hatstormar"
Man, 44 år

"Alltså det där om sociala medier, har jag två stycken, t.ex Snackat och Instagram, och då känns det så jääääävla tråkigt för mig att lägga upp allting på båda, alltså matbilder (den översatte till magbilder XD) lägger jag upp, men är det något jag vill säga som är viktigt så gör jag det i privat tjatt eller bara går till personen i verkligheten och säger det. Avskyr när personer säger taskiga eller väldigt långa betydelsefulla grejer på nätet och inte vill prata om det i verkligheten. Lyckligtvis så delar mina kompisar den uppfattningen"
Man, 16 år

*) För mer information, se tabellbilaga

Män mer benägna att undvika vissa appar än kvinnor

Det här diagrammet visar hur många i olika generationer som undviker att använda eller installera vissa appar för att skydda sin personliga integritet.

Undviker att installera/använda vissa appar

Diagram 2.9

Bas: Internetanvändare 16+ år

Fråga: Händer det att du undviker att göra något av följande på nätet på grund av otrygghet? Ja, undviker att installera/använda vissa appar. År 2022 (Studie 1)

Kvinna född på 70-talet håller i en surfplatta.
Vilka är generationerna?

70-talister

Personer födda under 1970-talet är mellan 43 och 52 år gamla i år (2022). Under deras uppväxt kom de första hemdatorerna, men internet var fortfarande ett okänt begrepp utanför de tekniska universiteten.

Vilka undviker vissa appar för att skydda sin personliga integritet?

 • 4 av 10 internetanvändare undviker att använda vissa appar.
 • Fler män än kvinnor avstår från vissa appar vilket gäller i princip alla åldrar. Skillnaden mellan män och kvinnor är som störst i den yngre halvan av befolkningen där betydligt fler män än kvinnor undviker vissa appar.
 • 70-, 80- och 90-talisterna undviker vissa appar i högre grad än alla andra generationer.

Vilka appar undviker vi att använda?

Deltagarna i undersökningen har här fått svara i fritext om man medvetet väljer bort vissa appar på grund av oro för att de ska samla in och använda personliga data. Ungefär var fjärde svarar att de väljer bort appar av oro för att storföretag samlar in deras data och de flesta nämner då Facebook eller andra appar från Meta.

Lika många svarar att de medvetet väljer bort appar på grund av oro för att utländska stater ska samla in data om dem – runt var tredje av dem nämner appen Tiktok. Många svarar också spontant att de skulle välja bort appar från Kina och Ryssland.

Några röster om att medvetet välja bort appar för att skydda sin personliga integritet

"Jag försöker inte använda Google och Facebook så mycket. Tyvärr är vissa kontakter endast nåbara via dessa appar. Google vet redan det mesta om mig, så jag försöker vara så ointressant som möjligt."
Man, 26 år

"Ja, undviker medvetet flera appar, men jag finner dem inte användarvänliga heller. Varför tvingas man som medborgare att äga en Smartphone för att vara fullvärdig medborgare?"
Kvinna, 43 år

"Använder inga appar som google assistant, siri, amazon alexa osv. Vill inte min mic ska vara igång hela tiden. Försöker alltid stänga av appars tillgång till mic."
Man, 30 år

Mer än var tredje brukar tänka på de digitala spår de lämnar efter sig

Det här diagrammet visar hur många som brukar tänka på den information som finns om dem på nätet och de digitala spår de lämnar sig. Därefter följer fritextsvar om hur deras tankegångar går. Dessa är återgivna exakt som de skrivits.

Brukar du tänka på dina digitala spår?

Diagram 2.10

Bas: Internetanvändare 16+ år

Fråga: Brukar du tänka på den information som finns om dig på internet och de digitala spår du lämnar efter dig? År 2022 (Studie 1) 

Vilka tänker på de digitala spår de lämnar efter sig?

 • En tredjedel av internetanvändarna svarar att de tänker på de digitala spår de lämnar efter sig. Majoriteten, två tredjedelar, svarar att de inte brukar tänka på den information som finns om dem på nätet eller vilka digitala spår de lämnar efter sig.
 • Män och kvinnor tänker på sina digitala spår i ungefär lika hög utsträckning. *)
 • De äldre födda på 20-, 30- och 40-talet (24 procent) tänker på sina digitala spår i lägre grad än andra. Personer födda på 90-talet (48 procent) tänker på det i högst grad av alla. *)

*) För mer information, se tabellbilaga

Några röster om hur vi tänker om våra digitala spår

Den tredjedel som har svarat "Ja" på frågan ”Brukar du tänka på den information som finns om dig på internet och de digitala spår du lämnar efter dig?” har fått skriva ett fritextsvar och berätta vad de brukar tänka. Nedan följer en kort summering av svaren och ett antal representativa citat.

"Internet är som ett vykort, allt du skriver läses av brevbäraren, killen som kör postbilen, och deras kompisar."
Man, 55 år

En aspekt som de flesta internetanvändare i alla åldrar verkar reflektera över är riktad reklam och annonser på nätet. Upplevelsen är att så fort man googlar på något, pratar om det eller "till och med tänker på något" så ser man inom kort reklam för det.

Hos många finns en sjudande irritation, ilska och rädsla över "att bli utnyttjad av storföretag som säljer personliga uppgifter vidare till kommersiella och politiska krafter". Detta beskrivs bland annat som "irriterande", "störande", "tjatigt", "otryggt", "olustigt", "obehagligt", "skrämmande", "integritetskränkande" och "spionage".

Denna ilska riktas också mot politiker och myndigheter som inte gör något åt saken. De betraktas av vissa som inkompetenta, försumliga eller som "boomers", alltså en äldre person som av yngre generationer betraktas som bakåtsträvande och omsprungen.

"Det är en jävla skandal utan dess like att privata företag tillåts kartlägga våra privatliv in i minsta detalj. Möjliggjort av att boomers inte förstår teknologi. Tack vare det kan våra politiker ta emot Kinamutor bäst de vill utan att de äldre generationerna ens ser vad som sker."
Man, 26 år

"Har märkt att reklam via t ex Facebook är kopplad till vad jag sökt på eller vilka butiker jag varit i. Som naturintresserad jägare får jag ständigt reklam för antijaktföreningar och veganmat som gör mig riktigt förbannad."
Man, 50 år

"Jag ser ju vilka reklamer jag får beroende på vad jag sökt på, om jag t.ex kollat efter ett tv-spel så dyker det upp massa reklamer och forum som diskuterar olika spel, och ett tag sökte jag mycket på tennis, så nu får jag all info om Djocovics coronastrul överst på Googleaviseringar. Jag försöker alltid välja bort cookies om det går tydligt men ofta så blir det för jobbiga inställningar. Jag är inte ute så mycket på sociala medier så är ganska anonym om man söker på mig, brukar dyka upp en gammal ishockeyspelare:)"
Man, 16 år

"Omöjligt att göra något åt, myndigheter och företag gör som grisar, tar för sig oavsett om de får eller ej."
Kvinna, 38 år

"Ja, jag har varit politiskt engagerad för att försöka minska den mängd data vår digitala närvaro genererar. Data som aldrig genereras kan inte läcka, vilket ju har visat sig vara det initialt alarmerande problemet för persondata på internet. Tyvärr så har ju kapitalismen ordnat det så att vår persondata i denna tidsepok är den mest värdefulla råvaran, så att det tvärtom finns incitament att överallt och hela tiden generera persondata - för allt!

Vi ska mäta allt, vi ska bli mätta, vi ska rapportera in och analyseras, för den skenbara sanning som aggregerad data berättar om oss är vår tids heliga gral. Det är extremt problematiskt, till den grad att vår nivå av digitalisering knappast kan sägas vara värd det - vad har vi fått? Vi kan snabbare beställa mat, kläder och resor online, som vi manipulerats att inbilla oss vilja ha från första början. Någon annan har blivit rik och vi har tappat kontrollen över oss själva och vår identitet."
Man, 31 år

"Är som gammal IT-gräsrot (bl.a. öppen källkod) och ex-datalärare medveten om de enorma integritetsbrister som finns, och hur lite man som enskild person har att sätta emot både kompetenta företag som kränker ens personliga integritet, och inkompetenta företag och myndigheter (inklusive banker och betalsystem) som inte gör det de skall för individens säkerhet och integritet.

Det är bara en tidsfråga innan något rejält dumt och skadligt händer i samhället. Somligt händer troligen redan, men mörkas av förståeliga skäl - tills någon läcker eller en journalist får upp spåret. Då är det alltid "ett undantag" att det råkat hända, fast det är endemiskt slarv och inkompetens.

Det jag alltså kan välja att dela med mig via nätet är jag medveten om att och hur det kan användas, och försöker välja vad jag lägger ut/hålla mig medveten om vilka konsekvenserna kan bli och bereda mig på dem. Det jag inte kan välja är det värre med, som t.ex. vårdkontakter, där man handlat upp som krattor och fått system därefter (se senaste skandalerna). Låt dem som ska använda sakerna bestämma vad som ska med, och dem som kan sakerna besluta om hur det ska göras tillsammans med dem. Inte någon okunnig chef/räknenisse! Och utforma för helvete upphandlingsunderlagen så att det krävs öppna standarder, så att dåliga utförare enkelt kan ersättas!"
Man, 55 år

Hos både äldre och yngre ser vi även en mix av acceptans och uppgivenhet över den information som finns om dem på nätet och de digitala spår de lämnar generellt sett. En del ser det som en del av livet och att det bara är att ”gilla läget”. Andra som ett nödvändigt ont som inte går att undvika.

"Ja, men som allt fungerar idag kan man inte använda internet utan att lämna spår efter sig, och kan heller inte fungera i samhället utan att använda internet. Så känner mig mest uppgiven inför det."
Kvinna, 27 år

"Ja, jag brukar vara försiktig med att dela med mig om saker i mitt liv, och kontrollera vilka få som tillåts se det, för att andra människor inte ska utnyttja t.ex. bilder eller känslig information. Samtidigt vet jag att adress, telefonnummer osv finns tillgängligt på internet, så man kommer alltid kunna bli uppsökt. Men det är väl bara att gilla läget och se det som en konsekvens av digitalisering, och tänka att man bara kan kontrollera det lilla man kan kontrollera. Förhoppningsvis lyckas aktörer med sådana åtgärder som försöker få bukt med problemet att information hamnar i fel händer."
Kvinna, 22 år

"Lite olustigt med all info som lämnas om och av mig, samtidigt som jag förstår att så måste vara"
Kvinna, 76 år

"Restriktiv kring vilka bilder jag delar på mitt barn på Instagram, tänker ett extra varv. Det är klart att jag är medveten om att det finns spår och massor med info om mig, men ser det också som en del av mitt liv och har varit det ett bra tag. Jag lägger inte upp vad som helst på tex, Facebook."
Kvinna, 27 år

"Jag tänker att det inte spelar så stor roll hur jag beter mig med min info och data online, det är redan ”för sent” i den mening att genom åren har min beteende på internet lämnat spår till den grad att de som verkligen vill hacka/hitta info om mig kan väl antagligen göra det. Oavsett om jag byter lösenord på olika sajter med jämna mellanrum. Så jag bryr mig inte så mycket om att vara noga med privat data online…"
Kvinna, 29 år

"Ja, jag tycker det är lite obehagligt hur sökningar på produkter eller andra saker ofta genererar reklam med just detta. Förstår att det är Google själva som försöker skapa "smart" marknadsföring, men jag anser att det ligger närmre spionage än marknadsföring. Googlar också mig själv ibland i inkognitoläge för att se vad som dyker upp, men känner generellt att det som ligger där är okej. Tycker man kan likna det som dyker upp lite med din livshistoria. Vad du har varit med om, gjort eller skrivit. Dessa "spår" går ofta att hitta även utan internet. De har bara blivit digitaliserade och mer lättillgängliga."
Kvinna, 32 år

"Ja. Det finns liksom alltid i bakhuvudet vid i princip varenda gång jag använder internet och appar av olika slag. Det är något som påverkat mig negativt förut. Men, nu har det gått till en punkt av acceptans. Även om det är skruvat att vi lever i en värld där all information är ägs av stora "Tech"-bolag så blir man bara knäpp av att gå runt och tänka på det hela tiden. Jag tog därför ett aktivt beslut att; sluta stirra mig blind på det, njuta av teknik och den digitala världen (jag älskar teknik) och sen lita på att politiker (i sin långsamma takt) blir upplysta om problemet och etablera lagar, regler och kontroller för dessa företag. Så lever jag mitt liv som vanligt tills dess liksom för finns inte så mycket jag kan göra åt detta själv."
Man, 22 år

"Ibland. Men är inte så bekymrad, kanske är jag för gammal för det. Tacksam för de tjänster som finns."
Kvinna, 87 år

Tankegångarna mellan yngre och äldre internetanvändare skiljer sig dock åt i flera perspektiv. Många unga funderar på om deras spår kan påverka bilden av dem hos andra, i synnerhet potentiella arbetsgivare. De reflekterar mer över vad de lägger ut, kan känna ånger över vad de lagt ut tidigare och självcensurerar sig mer ofta än äldre. Det finns också en mer utbredd rädsla hos många unga för att andra ska kunna se vad de gör och var de är.

”Jag är noga med att inte lägga upp för mycket information av mig. Sådant som jag kanske tycker är jobbigt att det finns online i framtiden, eller sådant som kan påverka framtida jobb.”
Kvinna, 24 år

”Jag tänker ofta på om någon kan se vart jag är eller vart jag kanske är på väg. Likaså tänker jag ofta på om någon kan se vad jag gör på internet.”
Man, 23 år

”Jag vågar inte skriva eller lägga upp något som i minsta mån kan betraktas som kontroversiellt eller stötande.”
Man, 26 år

”Har raderat alla tidigare poster från sociala medier. Jobbigt att det ligger kvar bilder och gamla inlägg på t ex Facebook från en tid då jag var en helt annan person än idag. Har i princip slutat använda socialisera medier pga bla detta. Jobbigt när hemsidor profilerar en och man märker att allt igenom man söker efter är anpassat. Känns otryggt.”
Kvinna, 32 år

”Tänker ofta på att det man gör kanske aldrig kommer försvinna och hur det kan påverka en i framtiden.”
Kvinna, 28 år

”Jag försöker att inte lägga ut bilder och information på nätet, delar i stället i slutna grupper i whatsup. Mamma taggar mig ibland på Facebook. Annars tittar jag mest på andra, typ tiktok, insta.”
Kvinna, 17 år

”Jag använder sociala medier i ganska liten utsträckning, och aldrig i eget namn. Delar inte mer information än nödvändigt. Finns inte så mycket att hitta om mig online, annat än adress och telefonnummer. Blockerar alla spårningskakor.”
Man, 37 år

”Ja, till viss del. Har plockat ner gamla bloggar och sånt från tonåren för att ev arbetsgivare inte ska kunna komma åt dem.”
Kvinna, 27 år

”Självklart kommer tankarna ibland. Man önskar man bara kunde radera allt med en knapptryckning."
Man, 25 år

Äldre internetanvändare reflekterar inte lika mycket som de unga över vad de lägger ut. De bryr sig mindre om vad andra kan tycka om dem på grund av inlägg, och mindre om att storföretag eller myndigheter samlar in deras personliga data. Detta bland annat för att de ser sig som ”ointressanta”, och att de har ”rent mjöl i påsen”.

Däremot är rädslan för hackare och bedragare större. De äldre kan känna vanmakt över att de inte vet hur de ska skydda sig mot nätbedrägerier eller skydda sina personuppgifter. Många undviker därför så mycket av det digitala som möjligt. Andra vet inte om de lämnar digitala spår efter sig. Vissa uttrycker tacksamhet över att sociala medier inte fanns i deras festande ungdomsdagar och tycker synd om de yngre. För även hos många äldre internetanvändare finns en medvetenhet om att det som finns på nätet stannar kvar och kan hittas av andra.

Fler röster

Läs fler fritextsvar om hur vi tänker om våra digitala spår.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn