.FILE 2G 3G 4G 5G
Bilagor

Bilagor: Tabeller och frågeformulär

2 min läsning

Här finner du årets tabeller, frågeformulär och en checklista för journalister utfärdad av branschorganisationen för marknadsundersökningsföretag. Du hittar även en kort beskrivning av de generationer som är med i årets rapport.

Tabellfil

Årets rapport är baserad på flera undersökningar. Samtliga undersökningar finns med i tabellfilen. Varje undersökning har en egen flik i Excel-dokumentet. Gröna och röda celler i tabellen visar på signifikanta skillnader (det vill säga skillnader som är statistiskt säkerställda och inte inom felmarginalen). Grönt visar på signifikant fler jämfört mot totalbasen och rött på signifikant färre jämfört mot totalbasen. Ibland förekommer fält med enbart 0% på grund av att vi endast redovisar nedbrytningar som innefattar minst 85 respondenter. Detta för att undvika feltolkningar av små baser med höga felmarginaler.

För samtliga studier har Internetstiftelsen anlitat undersökningsföretaget Novus för datainsamling som ägde rum under januari och februari 2022. Majoriteten av vår data är insamlad i Studie 1 (n=3129) och Studie 2 (n=3786) i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, med en deltagarfrekvens på 66 procent respektive 60 procent. Resultatet är viktat mot SCB vad gäller kön, ålder, utbildning och geografi.

Vill du läsa mer om viktning, metod och urval för varje undersökning så besök vår Metodbeskrivning.

Frågeformulär

Samtliga frågeformulär ligger i ett och samma dokument. Frågorna i respektive undersökning kommer i den ordning som de ställdes. Bakgrundsfrågorna är gemensamma för undersökningarna med några få undantag. Vill du läsa mer om de olika undersökningarna, fältperioder, metod och urval så rekommenderar vi att du besöker vår Metodbeskrivning.

Generationerna i årets rapport

I Svenskarna och internet delar vi in de som svarat på undersökningen på olika sätt, bland annat utifrån vilket årtionde man är född. Det gör det lättare att följa personers digitala beteende över tid i takt med att de blir äldre och äldre. Här finns en kort presentation av de generationer som är med i årets rapport.

Tabellbilaga för Svenskarna och internet 2022 (Excel-dokument)

Ladda hem

Frågeformulär för Svenskarna och internet 2022

Ladda hem

Checklista för journalister som skriver om Svenskarna och internet 2022.

Ladda hem

Här kan du ladda ner och läsa Svenskarna och internet 2022 som PDF.

Ladda hem
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn