.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 4

Fler män än kvinnor nätdejtar och porrsurfar

11 min läsning

Innehåll

Var fjärde singel nätdejtar och en tredjedel av dessa betalar för medlemskap på en nätdejtningsajt eller tjänst. Singlar porrsurfar också mer än de som är i en relation och män i betydligt högre grad än kvinnor.

I det här kapitlet tar vi upp två företeelser på nätet som singlar ägnar sig mer åt än andra, nämligen att nätdejta och att porrsurfa. Vi undersöker i år hur många som betalar för medlemskap på nätdejtingsajter och för pornografiskt innehåll på nätet. Dessutom tar vi reda på hur stor andel av de som är i en relation sedan 20 år tillbaka som träffades via nätet.

Man sitter inne i badrummet och surfar på sin mobil.

Var tredje man som är singel nätdejtar

Var fjärde singel har nätdejtat i år, vilket är lika många som föregående år. Män nätdejtar i något högre grad än kvinnor och 70-, 80- och 90-talister tycks ha nätdejtat lite mer i år än under 2021.

En tredjedel av de som nätdejtar betalar för medlemskap och innehåll på nätdejtningsajter. Det är betydligt fler män än kvinnor som är betalande medlemmar. Åldersmässigt är det flest 80-talister som betalar för medlemskap.

4 av 10 som mötte sin nuvarande partner inom de senaste fem åren träffades via nätet och 3 av 10 av de som möttes inom de senaste 20 åren. Omkring en tredjedel av 60- och 70-talisterna som mött sin nuvarande partner inom de senaste 20 åren träffades via nätet

Män porrsurfar betydligt mer än kvinnor

3 av 10 internetanvändare uppger att de porrsurfar. Män porrsurfar betydligt mer än kvinnor och yngre mer än äldre. 7 procent av de som porrsurfar uppger att de betalar för porr på nätet och det är mer vanligt förekommande i de yngsta generationerna, i synnerhet bland manliga 00-talister.

Singlar porrsurfar i högre grad än de som är i en relation. 6 av 10 singelmän jämfört med knappt 2 av 10 singelkvinnor har porrsurfat det senaste året. Porrsurfandet bland män i en relation har dock ökat jämfört med föregående år.

Fler män än kvinnor nätdejtar

Det här diagrammet visar hur många som har ägnat sig åt nätdejting under 2021 respektive 2022.

Diagram 4.1

Bas: Internetanvändare 16 år+

Fråga: Har du under de senaste 12 månaderna ägnat dig åt nätdejting? (Ja). År 2021–2022 (Studie 1) (Singel 00-talist för liten bas för att kunna särredovisas) 

50%
av singlar födda på 90-talet har nätdejtat det senaste året.

Hur många och vilka nätdejtar?

 • Totalt sett nätdejtar 1 av 10 internetanvändare och lite mer än var fjärde singel, vilket ligger i linje med föregående år.
 • Fler män än kvinnor nätdejtar – en tredjedel av alla manliga singlar nätdejtade förra året jämfört med bara en femtedel av de kvinnliga singlarna. Männens nätdejtande tenderar att ha ökat marginellt, men det är inom felmarginalen.
 • Åldersmässigt har fler singlar födda på 70-, 80- och 90-talet nätdejtat i år jämfört med föregående år. Bland singlar födda på 50- och 60-talet tenderar andelen som nätdejtar istället att minska något.
 • Bland de som är i en relation uppger 3 procent att de har nätdejtat de senaste 12 månaderna, varav 4 procent män och 1 procent kvinnor. Detta behöver inte betyda att de har nätdejtat andra medan de varit i en relation utan det kan vara så att de träffat sin nuvarande partner via nätdejting det senaste året. *)

*) För mer information, se tabellbilaga

Nära 1 av 10 singlar betalar för medlemskap på nätdejtingsajter

Vi har frågat internetanvändarna om de har betalat för medlemskap eller innehåll på sajter för nätdejting. Det visar det här diagrammet som även är fördelat på de som är singlar och de som har nätdejtat samt kön.

Betalat för nätdejting

Diagram 4.2

Bas: Internetanvändare 16+ år

Fråga: Har du under de senaste 12 månaderna betalat för medlemskap eller innehåll på sajter för nätdejting? År 2022 (Studie 1)

Vilka betalar för medlemskap på nätdejtingsajter?

 • 3 procent av internetanvändarna har under de senaste 12 månaderna betalat för medlemskap eller innehåll på nätdejtingsajter.
 • Närmare var tionde singel har betalat för medlemskap på nätdejtingsajter och var tredje som har nätdejtat har varit betalande medlem på en nätdejtingsajt. Det betyder att två tredjedelar av de som nätdejtar inte har varit betalande medlemmar på en nätdejtingsajt det senaste året.
 • Det är betydligt fler män än kvinnor som är betalande medlemmar på nätdejtingsajter. Bland personer som har nätdejtat under året har närmare 4 av 10 män betalat för medlemskap på en nätdejtingsajt jämfört med en fjärdedel av kvinnorna.
 • Sett till ålder så är det mest vanligt att singlar födda på 80-talet (18 procent) är betalande medlemmar på nätdejtingsajter. På andra plats hamnar de singla 70-talisterna (12 procent). *)

*) För mer information, se tabellbilaga

Av de som träffat sin nuvarande partner inom de senaste fem åren träffades 4 av 10 på nätet

Det här diagrammet visar hur många som är i en relation sedan upp till 5 år som träffat sin nuvarande partner via nätet.

Diagram 4.3

Bas: Träffade sin partner de senaste 5 åren (16+ år)

Fråga: Träffade du din nuvarande partner via nätet? År 2022 (Studie 1) 

Man och kvinna dricker vin, med mobiltelefonerna på bordet.

Hur många av de som träffats de senaste 5 åren har träffat sin partner på nätet?

 • 4 av 10 av de som träffats de senaste fem åren träffades via nätet.
 • Nära 5 av 10 av 90-talisterna (47 procent) som mött sin nuvarande partner inom de senaste fem åren träffade partnern via nätet. *)

*) För mer information, se tabellbilaga

Av de som träffat sin nuvarande partner inom de senaste 20 åren träffades 3 av 10 på nätet

Det här diagrammet visar hur många som är i en relation sedan upp till 20 år som träffat sin nuvarande partner via nätet.

Diagram 4.4

Bas: Träffade sin nuvarande partner de senaste 20 åren (16+ år)

Fråga: Träffade du din nuvarande partner via nätet? År 2022 (Studie 1) 

Hur många av de som träffats de senaste 20 åren har träffat sin partner på nätet?

 • Nära 3 av 10 som träffats de senaste 20 åren träffades via nätet.
 • Omkring en tredjedel av 60- och 70-talisterna som träffat sin nuvarande partner inom de senaste 20 åren träffades via nätet.

8 av 10 män födda på 90-talet porrsurfar

De här två diagrammen visar hur många som har ägnat sig åt att porrsurfa, det vill säga ta del av pornografiskt innehåll online, de senaste 12 månaderna. Det övre diagrammet visar årets värden fördelat på generation samt kön. Det undre visar motsvarande värden från föregående år för jämförelse.

Tagit del av pornografiskt innehåll 2021

Diagram 4.5.2

Bas: Internetanvändare 16+ år

Fråga: Har du under de senaste 12 månaderna ägnat dig åt att ta del av pornografiskt innehåll online? (Ja). År 2021–2022 (Studie 1)

Tagit del av pornografiskt innehåll online 2022

Diagram 4.5.1

Bas: Internetanvändare 16+ år

Fråga: Har du under de senaste 12 månaderna ägnat dig åt att ta del av pornografiskt innehåll online? (Ja). År 2021–2022 (Studie 1)

Hur många porrsurfar, och vilka?

 • Totalt sett porrsurfar 3 av 10 internetanvändare, vilket är en marginell ökning mot föregående år.
 • Män porrsurfar betydligt mer än kvinnor. Hälften av alla män har porrsurfat det senaste året jämfört med drygt var tionde kvinna. Porrsurfandet tenderar ha ökat marginellt bland både män och kvinnor jämfört med föregående år.
 • Yngre halvan av den internetanvändande befolkningen porrsurfar betydligt mer än den äldre. Mer än hälften av alla män födda på 70-talet och senare har porrsurfat.
 • 90-talisterna har porrsurfat mest av alla – 8 av 10 män och var tredje kvinna.
 • Både män och kvinnor boende i städer eller storstäder har porrsurfat mer än genomsnittet. *)

*) För mer information, se tabellbilaga

Porrsurfandet har ökat bland män som är i en relation

Det här diagrammet visar hur många som har ägnat sig åt att porrsurfa, det vill säga ta del av pornografiskt innehåll online, år 2021 och år 2022.

Diagram 4.6

Bas: Internetanvändare 16+ år

Fråga: Har du under de senaste 12 månaderna ägnat dig åt att ta del av pornografiskt innehåll online? (Ja). År 2021–2022 (Studie 1) 

44%
av män som är i en relation har porrsurfat det senaste året.

Hur porrsurfar de som är singlar eller i en relation?

 • Singlar porrsurfar i högre grad än de som är i en relation. Totalt sett har 4 av 10 singlar porrsurfat.
 • 6 av 10 singelmän jämfört mot knappt 2 av 10 singelkvinnor har porrsurfat det senaste året. Singelkvinnorna tenderar att ha ökat sitt porrsurfande marginellt det senaste året.
 • Var fjärde i en relation porrsurfar – män i betydligt högre grad än kvinnor. Porrsurfande bland män i en relation har ökat med 4 procentenheter jämfört med föregående år.
 • De i en relation som bor i städer eller storstäder har porrsurfat mer än genomsnittet. *)

*) För mer information, se tabellbilaga

Nära var tionde man som porrsurfar har betalat för innehåll eller medlemskap på porrsajter

Vi har frågat internetanvändarna om de har betalat för medlemskap eller innehåll på sajter för pornografi. Det visar det här diagrammet, främst fördelat på de som har porrsurfat.

Betalat för pornografi på nätet

Diagram 4.7

Bas: Internetanvändare 16+ år

Fråga: Har du under de senaste 12 månaderna betalat för medlemskap eller innehåll på sajter för pornografi? År 2022 (Studie 1) *Obs! Skala 50% 

Hur många och vilka betalar för porr på nätet?

 • Totalt sett uppger 2 procent av internetanvändarna att de betalat för porr på nätet.
 • Bland de som har porrsurfat uppger 7 procent att de betalat för porr på nätet.
 • Mer än dubbelt så många porrsurfande män som porrsurfande kvinnor har betalat för porr på nätet.
 • Det är de yngsta, det vill säga 00-talisterna, som betalar för porrsurf mest av alla, tätt följt av 90- och 80-talisterna. I de äldre generationerna är det ytterst få av de som porrsurfar som betalar för detta.
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn