.FILE

5 artiklar från med ämnet "nyheter"

 • Främsta nyhetskällorna på internet

  Deltagarna i Svenskarna och internet 2017 fick även i fri text nämna sina tre främsta nyhetskällor på nätet. Totalt nämndes över 950 olika källor. Diagram 6.9. Ordmoln baserat på sammanställning av de främsta nyhetskällorna på nätet. Svenskarnas främsta nyhetskälla på nätet är Aftonbladet. Det var 46 procent av internetanvändarna som nämnde Aftonbladet. Näst främst är […]

 • Främsta informationskällorna på internet

  Deltagarna i Svenskarna och internet 2017 fick i fri text nämna sina tre främsta informationskällor på nätet. Totalt nämndes över tusen olika källor. Diagram 6.7 Ordmoln baserat på sammanställning av främsta informationskällorna på nätet. Svenskarnas främsta informationskälla på nätet är Google. Det var 57 procent av internetanvändarna som nämnde Google. Näst främst är Wikipedia som […]

 • Söka och värdera information på internet

  Internetanvändare söker efter allt från information i tidtabeller, nyheter och offentlig information till information om hälsa och bostäder. De allra flesta tycker att det är enkelt att hitta rätt sökord när de använder söktjänster, även om de yngsta och äldsta har något svårare. Yngre personer värderar information på internet mer skeptiskt än äldre personer, som […]

 • Dagstidningen

  Andelen som läser tidning på internet har varit ganska konstant under de senaste tio åren. 75 till 80 procent av svenskarna läser en tidning åtminstone någon gång och drygt 40 procent gör det dagligen. Här har det skett en uppgång under det senaste året. Det är framför allt i åldrarna 26 till 55 år som […]

 • Att ta del av nyheter

  Dagstidningarna har sedan tjugo år publicerats digitalt på internet. Internet blev också ett sätt att gratis ta del av nyheter, både nationella, lokala och internationella. Alla utnyttjar detta och i dag gör halva befolkningen det varje dag. Vanligast är det i åldern 26 till 55 år där två av tre använder internet varje dag för […]