.FILE 2G 3G 4G 5G

8 artiklar från med ämnet "tidning"

 • Främsta nyhetskällorna på internet

  Deltagarna i Svenskarna och internet 2017 fick även i fri text nämna sina tre främsta nyhetskällor på nätet. Totalt nämndes över 950 olika källor. Diagram 6.9. Ordmoln baserat på sammanställning av de främsta nyhetskällorna på nätet. Svenskarnas främsta nyhetskälla på nätet är Aftonbladet. Det var 46 procent av internetanvändarna som nämnde Aftonbladet. Näst främst är […]

 • Prenumeration på dagstidning

  54 procent av befolkningen prenumererar på en dagstidning hemma. Det är samma nivå som föregående år. De allra flesta som prenumererar på en dagstidning prenumererar på papperstidningen. Det är 50 procent av befolkningen som prenumererar på papperstidning, 27 procent uppger att de enbart har papperstidning medan 23 procent uppger att de har både papperstidning och […]

 • Läsa dagstidning på nätet

  Andelen som läser tidning på internet har varit ganska konstant under de senaste tio åren. 75 till 80 procent av svenskarna läser en tidning åtminstone någon gång och drygt 30 procent gör det dagligen. Här har det skett en uppgång under det senaste året. 81 procent av internetanvändarna läser någon gång dagstidningen på internet och […]

 • Läsa tidning, bloggar och e-böcker

  81 procent av internetanvändarna använder internet för att läsa tidningen på webben eller i en tidningsapp. 40 procent gör det dagligen. Över hälften av internetanvändarna läser ibland bloggar men bara 8 procent gör det dagligen. Nästan var tredje använder internet för att lyssna eller läsa e-böcker men enbart en av tjugo gör det dagligen.

 • Söka och värdera information på internet

  Internetanvändare söker efter allt från information i tidtabeller, nyheter och offentlig information till information om hälsa och bostäder. De allra flesta tycker att det är enkelt att hitta rätt sökord när de använder söktjänster, även om de yngsta och äldsta har något svårare. Yngre personer värderar information på internet mer skeptiskt än äldre personer, som […]

 • Dagstidningen

  Andelen som läser tidning på internet har varit ganska konstant under de senaste tio åren. 75 till 80 procent av svenskarna läser en tidning åtminstone någon gång och drygt 40 procent gör det dagligen. Här har det skett en uppgång under det senaste året. Det är framför allt i åldrarna 26 till 55 år som […]

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn