.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 8

En majoritet av barnen umgås med vänner på spelplattformar

21 min läsning

Fler spelar spel online och många använder också spelplattformarna för att umgås med sina vänner. Det gäller särskilt barn och unga, som också i högre grad följer olika influencers, youtubers och streamers.

Det här kapitlet visar hur många som brukar spela nöjesspel på digitala enheter och vilka som brukar titta på andra som spelar spel på nätet. Vi undersöker hur olika spelplattformar används för att umgås med vänner och inte bara för att spela spel. Sist men inte minst visar kapitlet vilka som följer influencers, youtubers eller streamers. Här presenteras även vilka personer som är mest populära att följa och hur det skiljer sig bland vuxna samt flickor och pojkar i ålder 8–19 år.

Ung kille ligger i soffan med mobiltelefon och surfplatta.

Fler spelar spel på nätet

Andelen som spelar nöjesspel (ej om pengar) på mobil, surfplatta, dator eller spelkonsol tenderar att öka jämfört med föregående år. Nöjesspelandet är som störst bland de allra yngsta och sjunker sedan successivt med åldern. Det är generellt fler män än kvinnor som spelar nöjesspel. I de äldre generationerna, födda från 1920- till och med 60-talet, råder däremot det motsatta; fler äldre kvinnor spelar nöjesspel jämfört med män i motsvarande ålder.

Spelplattformar också sociala

Spelplattformar är inte bara ett forum för att spela spel utan används också i hög grad för umgänge. Närmare 3 av 10 har umgåtts med vänner på olika spelplattformar under året. Bland barn och ungdomar i åldern 8–19 år är det betydligt vanligare, drygt 7 av 10. Det är också vanligare att män/pojkar umgås på spelplattformar jämfört med kvinnor/flickor.

Roblox är en särskilt populär plattform för både spel och umgänge med vänner bland yngre barn som går på låg- eller mellanstadiet. Andra populära spelplattformar bland de yngre barnen är Minecraft och Fortnite.

Influencers särskilt populära bland barn och unga

En tredjedel av internetanvändarna i åldern 8 år eller äldre följer influencers, youtubers eller streamers på nätet. Detta är något vanligare bland kvinnor än män, förutom bland barn födda på 2010-talet. Där följer istället fler pojkar än flickor influencers, youtubers eller streamers på nätet.

Det är särskilt vanligt bland barn i åldern 8–19 år att följa influencers, youtubers eller streamers, vilket två tredjedelar gör. Vilka personer barnen följer skiljer sig en del mellan flickor och pojkar. Bland flickor är Therese Lindgren, Bianca Ingrosso och Jocke och Jonna populära namn. Bland pojkar är istället IJustWantToBeCool, Mr Beast och Tomu de personer som flest följer.

Närmare 6 av 10 har spelat nöjesspel senaste året

Diagram 8.1 visar hur stor andel av internetanvändarna 8 år eller äldre som har spelat nöjesspel på mobil, surfplatta, dator eller spelkonsol under senaste året.

Andel som har spelat nöjesspel (ej om pengar) under året

Diagram 8.1a

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Har du under de senaste 12 månaderna ägnat dig åt något av följande? Spelat spel (ej om pengar) på mobil, surfplatta, dator eller spelkonsol*. År 2021–2022 (Studie 2) *) Spelkonsol fanns inte med i frågan 2021 

Barn 8–19 år

Diagram 8.1b

Bas: Barn 8-19 år

Fråga: Har du under de senaste 12 månaderna ägnat dig åt något av följande? Spelat spel (ej om pengar) på mobil, surfplatta, dator eller spelkonsol*. År 20212022 (Studie 2) *) Spelkonsol fanns inte med i frågan 2021 

Kvinna spelar spel på en spelkonsol.
91%
av 10-talisterna spelar nöjesspel på mobil, surfplatta, dator eller spelkonsol.

Vilka spelar nöjesspel?

 • Under året har nästan 6 av 10 internetanvändare i åldern 8 år eller äldre spelat nöjesspel på mobil, surfplatta, dator eller spelkonsol. Andelen ökar jämfört med föregående år, det kan delvis bero på att frågan i år har specificerats med att även innehålla spelkonsol som exempel.
 • Andelen som spelar nöjespel är som störst i de yngsta generationerna, men sjunker sedan med åldern.
 • Bland de allra yngsta 10-talisterna spelar nästan samtliga, 9 av 10, nöjesspel.
 • Bland personer födda utanför Sverige är det mindre vanligt att spela nöjesspel (49 procent jämfört med genomsnittet på 58 procent). *)
 • Andelen gymnasieungdomar som har spelat nöjesspel ökar jämfört med föregående år.

*) För mer information, se tabellbilaga

Vanligare att kvinnor än män i de äldre generationerna spelar nöjesspel på digitala enheter

Diagram 8.2 visar hur stor andel män respektive kvinnor i olika generationer har spelat nöjesspel på mobil, surfplatta, dator eller spelkonsol under senaste året.

Andel som har spelat nöjesspel (ej om pengar) under året

Diagram 8.2

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Har du under de senaste 12 månaderna ägnat dig åt något av följande? Spelat spel (ej om pengar) på mobil, surfplatta, dator eller spelkonsol*. År 2022 (Studie 2) *) Spelkonsol fanns inte med i frågan 2021 

Kvinna född på 50-talet sitter framför dator.
Vilka är generationerna?

50-talister

Personer födda under 1950-talet är mellan 63 och 72 år gamla i år (2022). Under deras uppväxt fanns inte många datorer, och de som fanns tog upp hela rum. Många 50-talister mötte sina första datorer under den senare delen av arbetslivet.

Hur skiljer sig nöjesspelandet mellan män och kvinnor?

 • Bland personer födda på 70-talet eller senare är det en större andel män än kvinnor som spelat nöjesspel på mobil, surfplatta eller spelkonsol under året. Skillnaden är som störst bland personer födda på 80-, 90- och 00-talet.
 • I de äldre generationerna är förhållandet mellan män och kvinnor det motsatta. Andelen som spelar nöjesspel är större bland kvinnor i generationer födda på 60-talet eller tidigare. Skillnaden är som störst bland 50-talisterna där betydligt fler kvinnor (44 procent) spelar nöjesspel jämfört med män (28 procent).

Drygt 1 av 5 har tittat på andra som spelar spel på nätet

Diagram 8.3 visar hur stor andel av internetanvändarna 8 år eller äldre som under året har tittat på andra som spelar spel på nätet.

Andel som har tittat på andra som spelar spel på nätet under året

Diagram 8.3a

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Har du under de senaste 12 månaderna ägnat dig åt något av följande? Tittat på andra som spelar spel på nätet (t ex på Twitch, Youtube eller e-sportplattformar). År 2021–2022 (Studie 2) 

Barn 8–19 år

Diagram 8.3b

Bas: 8–19 år

Fråga: Har du under de senaste 12 månaderna ägnat dig åt något av följande? Tittat på andra som spelar spel på nätet (t ex på Twitch, Youtube eller e-sportplattformar). År 2021–2022 (Studie 2) 

1%
av personer födda på 50- och 60-talen har tittat på andra som spelar spel på nätet.

Vilka tittar på andra som spelar spel på nätet?

 • Under året har drygt 1 av 5 internetanvändare i åldern 8 år eller äldre tittat på andra som spelar spel på nätet. Andelen som tittar på andra som spelar på nätet minskar något jämfört med föregående år, men skillnaderna är små. Andelen minskar framförallt bland 00-talister.
 • Andelen som tittar på andra som spelar spel på nätet är som störst i de yngre generationerna (00- och 10-talister), men sjunker sedan kraftigt med åldern. Bland personer födda på 60-talet eller tidigare är andelen nästan obefintlig.
 • Bland de allra yngsta, 10-talisterna, har drygt 6 av 10 tittat på andra som spelar spel på nätet. Bland 10-talisterna sker inga förändringar jämfört med föregående år.
 • Bland barn som går i mellanstadiet och högstadiet är det något vanligare att titta på andra som spelar spel på nätet, jämfört med barn i yngre och äldre åldrar.

Drygt 8 av 10 pojkar födda på 10-talet har under året tittat på andra som spelar spel på nätet

Diagram 8.4 visar hur stor andel män respektive kvinnor som har spelat nöjesspel på mobil, surfplatta, dator eller spelkonsol under senaste året.

Andel som under året har tittat på andra som spelar spel på nätet

Diagram 8.4

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Har du under de senaste 12 månaderna ägnat dig åt något av följande? Tittat på andra som spelar spel på nätet (t ex på Twitch, Youtube eller e-sportplattformar? År 2022 (Studie 2) 

Ung pojke följer ett spel på Youtube.

Hur skiljer sig andelen som tittar på andra som spelar spel på nätet mellan män och kvinnor?

 • Det är betydligt vanligare bland män än kvinnor att titta på andra som spelar spel på nätet. Det enda undantaget är i de äldre generationerna (födda på 60-talet eller tidigare), där nästan ingen tittar på andra som spelar spel på nätet, varken kvinnor eller män.
 • Det är dubbelt så många pojkar födda på 10-talet som tittar på andra som spelar spel på nätet jämfört med flickor i samma ålder.

Närmare 3 av 10 har umgåtts med vänner på någon spelplattform under året

Diagram 8.5 visar hur stor andel av internetanvändarna 8 år eller äldre som har umgåtts med vänner i digitala spel under det senaste året.

Andel som har umgåtts med kompisar på spelkanal

Diagram 8.5

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Har du umgåtts/hängt med kompisar/vänner i digitala spel under de senaste 12 månaderna, och i så fall vilka? Andel som har umgåtts på spelkanal (netto). År 2022 (Studie 2) 

Vilka umgås med vänner på spelplattformar?

 • Under året har nästan 3 av 10 internetanvändare i åldern 8 år eller äldre umgåtts med vänner i digitala spel på nätet.
 • Det är en större andel män (34 procent) jämfört med kvinnor (22 procent) som har umgåtts med vänner i digitala spel under året.
 • Det är betydligt vanligare bland studerande att umgås med vänner på spelplattformar jämfört med personer som arbetar eller är pensionärer. Detta beror på att det i första hand är unga som umgås med vänner i digitala spel.

Drygt 7 av 10 barn i åldern 8–19 år har umgåtts med vänner på digitala spelplattformar det senaste året

Diagram 8.6 visar hur stor andel bland internetanvändare i åldern 8 år eller äldre som har umgåtts med vänner i digitala spel under det senaste året.

Andel som har umgåtts med kompisar på spelplattform

Diagram 8.6a

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Har du umgåtts/hängt med kompisar/vänner i digitala spel under de senaste 12 månaderna, och i så fall vilka? Andel som har umgåtts på spelkanal (netto). År 2022 (Studie 2) 

Barn 8–19 år

Diagram 8.6b

Bas: Barn 8–19 år

Fråga: Har du umgåtts/hängt med kompisar/vänner i digitala spel under de senaste 12 månaderna, och i så fall vilka? Andel som har umgåtts på spelkanal (netto). År 2022 (Studie 2) 

71%
av barn 8–19 år har umgåtts med vänner på digitala spelplattformar.

Vilka generationer och åldrar umgås med vänner på spelplattformar?

 • Det är betydligt vanligare att umgås med vänner på spelplattformar i de yngre generationerna.
 • Bland de allra yngsta, 10-talisterna, har omkring 3 av 4 umgåtts med vänner på spelplattformar och bland 00-talisterna är motsvarande andel cirka 2 av 3. Därefter sjunker andelen kraftigt bland de äldre generationerna.
 • Bland barn i grundskolan har mer än 7 av 10 umgåtts med vänner på digitala spelplattformar.
 • Bland gymnasieungdomar är det en något mindre andel som har umgåtts med vänner på spelplattformar under året jämfört med barn i yngre åldrar.

Nästan dubbelt så många pojkar födda på 00-talet har umgåtts med vänner på digitala spelplattformar jämfört med flickor i samma ålder

Diagram 8.7 visar hur andelen som har umgåtts med vänner i digitala spel skiljer sig mellan män och kvinnor i olika generationer.

Andel som har umgåtts med kompisar i spelplattform

Diagram 8.7

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Har du umgåtts/hängt med kompisar/vänner i digitala spel under de senaste 12 månaderna, och i så fall vilka? Andel som har umgåtts på spelkanal (netto). År 2022 (Studie 2) 

Hur skiljer det sig vilka som umgås med vänner på spelplattformar mellan män och kvinnor?

 • Det är betydligt vanligare att män umgås med vänner i digitala spel än kvinnor. *)
 • Bland personer födda på 80-talet eller senare är det en större andel män än kvinnor som umgås med vänner på digitala spelplattformar. Skillnaden är som störst bland 90- och 00-talister.
 • Bland personer födda på 70-talet eller tidigare är skillnaderna mellan män och kvinnor små eller nästan obefintliga. I dessa generationer är det däremot betydligt färre som har umgåtts med vänner i digitala spel, både bland män och kvinnor.

Men vilka spelplattformar umgås man på? Det ska vi titta vidare på i diagram 8.8.

*) För mer information, se tabellbilaga

Minecraft är den plattform som flest använt för att umgås med vänner i digitala spel

Diagram 8.8 visar vilka spelplattformar som används för att umgås med vänner. Det övre diagrammet visar andelen som umgåtts på respektive plattform bland internetanvändarna 8 år eller äldre. Det nedre diagrammet visar hur användningen av digitala spelplattformar skiljer sig i de yngre generationerna.

Andel som umgåtts med vänner i respektive spelplattform

Diagram 8.8a

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Har du umgåtts/hängt med kompisar/vänner i digitala spel under de senaste 12 månaderna, och i så fall vilka? År 2022 (Studie 2) *Obs! Skala 70% 

 

Andel som umgåtts med vänner i respektive spelplattform

Diagram 8.8b

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Har du umgåtts/hängt med kompisar/vänner i digitala spel under de senaste 12 månaderna, och i så fall vilka? År 2022 (Studie 2) *Obs! Skala 70% 

På vilka spelplattformar umgås man i olika generationer?

 • Minecraft är det digitala spel där flest internetanvändare har umgåtts med vänner under året. Skillnaderna är däremot mycket stora mellan olika generationer.
 • 00-talister och 10-talister umgås med vänner i Minecraft i ungefär lika hög grad. Bland 80- och 90-talister umgås bara några få procent i Minecraft. *)
 • Bland de allra yngsta, barn födda på 10-talet, är Roblox den spelplattform där i särklass flest har umgåtts med vänner under året. Nästan 6 av 10 barn födda på 10-talet har umgåtts med vänner i Roblox under året.
 • Bland 00-talister umgås många i digitala spel som Minecraft, Fortnite, Among Us och Roblox. Det är också vanligare bland 00-talister att umgås i spel som Counter-Strike, Call of Duty: Warzone och Fifa Football.

*) För mer information, se tabellbilaga

Nästan 6 av 10 låg- och mellanstadiebarn har umgåtts med vänner i Roblox under året

Diagram 8.9 visar vilka spelplattformar barn i åldern 8–19 år använder för att umgås med vänner. Det övre diagrammet visar vilka spelplattformar som används i olika skolstadier och det nedre diagrammet visar vilka spel som pojkar respektive flickor i ålder 8–19 år använder för att umgås med vänner.

Andel som umgåtts med vänner i respektive spelplattform

Diagram 8.9a

Bas: Barn 8–19 år

Fråga: Har du umgåtts/hängt med kompisar/vänner i digitala spel under de senaste 12 månaderna, och i så fall vilka? År 2022 (Studie 2) 

Andel som umgåtts med vänner i respektive spelplattform

Diagram 8.9b

Bas: Barn 8–19 år

Fråga: Har du umgåtts/hängt med kompisar/vänner i digitala spel under de senaste 12 månaderna, och i så fall vilka? År 2022 (Studie 2) 

Vilka spelplattformar umgås barn på?

Vilka spelplattformar som barnen använder för att umgås med vänner skiljer sig mellan de yngre och äldre barnen.

 • Bland barn som går på låg- eller mellanstadiet umgås flest med vänner i Roblox. Närmare 6 av 10 barn i låg- och mellanstadieålder har umgåtts med vänner i Roblox under året.
 • Det är också vanligt bland låg- och mellanstadiebarn att umgås med vänner i Minecraft vilket närmare 4 av 10 har gjort.
 • Även äldre barn och ungdomar umgås i Minecraft i förhållandevis hög utsträckning. Drygt en tredjedel av högstadiebarnen och närmare 3 av 10 gymnasieelever har umgåtts med vänner på denna spelplattform.
 • Fortnite är mest populärt bland barn i mellan- och högstadiet. Omkring en tredjedel av barnen i dessa åldrar har umgåtts i Fortnite. Men Fortnite är förhållandevis populärt även bland yngre barn och ungdomar. Bland lågstadiebarn har cirka en sjättedel umgåtts med vänner i Fortnite och en fjärdedel av gymnasieeleverna har gjort detsamma.
 • Among Us är också ett digitalt spel där barn i olika åldrar umgås med vänner. Vanligast är att äldre barn och ungdomar på högstadiet och gymnasiet använder Among Us för att umgås med vänner. Men även yngre barn träffar sina vänner på denna spelplattform.
 • Bland äldre barn på högstadiet och gymnasiet är det vanligare att umgås i digitala spel som Counter-Strike, Fifa Football och Call of Duty: Warzone. Bland de yngre barnen är det ovanligt att umgås på någon av dessa spelplattformar.

Umgås flickor och pojkar på olika spelplattformar?

 • Det är fler pojkar än flickor som umgås med vänner i digitala spel. Fler än 8 av 10 pojkar umgås med vänner på olika spelplattformar och drygt 5 av 10 flickor i åldern 8–19 år.
 • Roblox är den enda spelplattform där lika stor andel flickor och pojkar har umgåtts med vänner under det senaste året.

Vad är Roblox?

Roblox är en slags virtuell värld där man kan skapa egna spel, chatta med varandra och hitta på olika aktiviteter. Lär dig mer om Roblox i Internetstiftelsens podd Dumma frågor om internet.

En tredjedel av internetanvändarna följer influencers, youtubers eller streamers på nätet

Diagram 8.10 visar hur stor andel av internetanvändarna 8 år eller äldre som under det senaste året har följt någon så kallad influencer, youtuber eller streamer på nätet.

Andel som följer influencers, youtubers eller streamers

Diagram 8.10a

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Följer du idag några influencers, youtubers eller streamers på internet? År 2022 (Studie 2) 

Andel som har umgåtts/hängt med kompisar på någon spelkanal per generation

Diagram 8.10b

Bas: Barn 8–19 år

Fråga: Följer du idag några influencers, youtubers eller streamers på internet? År 2021–2022 (Studie 2)

33%
av svenska internetanvändare följer någon influencer, youtube eller streamer på nätet.

Vilka följer influencers, youtubers eller streamers på nätet?

 • Under året har en tredjedel av alla internetanvändare i åldern 8 år eller äldre följt minst någon influencer, youtuber eller streamer på nätet.
 • Notera att frågan tidigare enbart ställts till barn i åldern 8–19 år. Därför finns inga jämförelsetal för samtliga internetanvändare från år 2021. Andelen barn som följer någon influencer, youtuber eller streamer har däremot minskat något jämfört med föregående år.
 • Något fler kvinnor (35 procent) än män (31 procent) följer influencers, youtubers eller streamers på nätet, men skillnaden är inte särskilt stor.
 • Det är betydligt vanligare bland studerande att följa influencers, youtubers eller streamers jämfört med personer som arbetar eller är pensionärer. Detta beror på att unga i betydligt högre grad följer någon influencer, youtuber eller streamer.
 • Det är något vanligare att personer i storstäder följer influencers, youtubers eller streamers (37 procent) jämfört med personer på landsbygd (30 procent). *)
 • Det är vanligare bland äldre barn och ungdomar på högstadiet och gymnasium att följa influencers, youtubers eller streamers jämfört med yngre barn.
 • Finns det skillnader mellan hur män och kvinnor i olika generationer följer influencers, youtubers och streamers? Det ska vi titta närmare på i diagram 8.11.

*) För mer information, se tabellbilaga

Närmare 6 av 10 pojkar födda på 10-talet följer influencers, youtubers eller streamers på nätet

Diagram 8.11 visar hur andelen som följer influencers, youtubers eller streamers skiljer sig mellan män och kvinnor i olika generationer.

Andel som följer influencers, youtubers eller streamers

Diagram 8.11

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Följer du idag några influencers, youtubers eller streamers på internet? År 2022 (Studie 2) 

Hur stor andel kvinnor och män följer influencers, youtubers eller streamers i olika generationer?

 • Det är något vanligare att kvinnor totalt sett (35 procent) följer influencers, youtubers eller streamers på nätet jämfört med män (31 procent), men skillnaden är inte särskilt stor – det visar tidigare diagram 8.10a.
 • Det är vanligast att följa influencers, youtubers eller streamers bland personer födda på 90- och 00-talet. Det är något vanligare bland kvinnor än män i dessa generationer.
 • Det är också vanligt att barn födda på 10-talet följer influencers, youtubers eller streamers. Här är det däremot betydligt vanligare bland pojkar (58 procent) jämfört med flickor (43 procent).
 • Vilka influencers, youtubers eller streamers följer man helst?

Det ska vi titta på i diagram 8.12a och diagram 8.12b.

Therese Lindgren, Bianca Ingrosso och Pewdiepie mest populära influencers i Sverige

Diagram 8.12 visar i ordmoln vilka influencers, youtubers eller streamers som internetanvändarna helst följer på nätet. De internetanvändare som följer influencers, youtubers eller streamers har fått lista vilka tre som är deras favoriter. Undersökningen visar att bilden är mycket spretig bland internetanvändarna.

De tre ordmolnen nedan visar de vanligaste svaren för vuxna internetanvändare i åldern 18 år eller äldre, samt fördelat på flickor och pojkar i åldern 8–19 år.

Populäraste influencers, youtubers och streamers – vuxna 18+ år

Diagram 8.12a

Bas: Vuxna 18+ år som följer influencers, youtubers eller streamers

Fråga: Ange gärna vilka tre influencers, youtubers eller streamers som är dina favoriter. År 2022 (Studie 2) 

Mest populära influencers, youtubers och streamers – flickor 8–19 år

Diagram 8.12b.1

Bas: Barn 8–19 år som följer influencers, youtubers eller streamers

Fråga: Ange gärna vilka tre influencers, youtubers eller streamers som är dina favoriter. År 2022 (Studie 2) 

Mest populära influencers, youtubers och streamers – pojkar 8–19 år

Diagram 8.12b.2

Bas: Barn 8–19 år som följer influencers, youtubers eller streamers

Fråga: Ange gärna vilka tre influencers, youtubers eller streamers som är dina favoriter. År 2022 (Studie 2) 

Vilka influencers, youtubers eller streamers är populärast?

Internetanvändarna följer en mycket stor mängd influencers, youtubers eller streamers och i ordmolnen ovan listas några av favoriterna. Vilka favoriter man följer skiljer sig i hög grad både utifrån ålder och kön.

 • Therese Lindgren och Bianca Ingrosso är populära både bland vuxna och barn. Vilka influencers, youtubers och streamers man följer spretar annars mycket, i synnerhet bland vuxna.
 • Bland flickor i åldern 8–19 år är de mest populära profilerna Therese Lindgren, Bianca Ingrosso samt Jocke och Jonna. Men listan är mycket lång.
 • Bland pojkar i åldern 8–19 år är de mest populära namnen Ijustwanttobecool, Mr Beast och Tomu. Även här är listan mycket lång.

Vad gör en influencer för något?

Läs mer och lyssna på detta avsnitt av podden Dumma frågor om internet för att lära dig mer om influencers.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn