.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 3

Handeln med kryptovaluta har dubblerats

18 min läsning

En stor majoritet av svenskarna har e-handlat det senaste året och bland internetanvändande pensionärer e-handlar nu 7 av 10. Dubbelt så många svenskar handlar med kryptovaluta jämfört med föregående år men det är fortfarande fråga om en minoritet.

I det här kapitlet ser vi hur många som har e-handlat det senaste året och vilka kategorier av varor de köpt till merparten online. Vidare undersöker vi utvecklingen av handeln med kryptovaluta jämfört med föregående år. Sist men inte minst sätter vi strålkastarljuset på olika nätbedrägerier och tar reda på vilka som har blivit drabbade.

Man och kvinna e-handlar skor på mobilten.

De flesta e-handlar

85 procent av befolkningen har e-handlat det senaste året. Drygt 7 av 10 av de internetanvändande pensionärerna har e-handlat och fler pensionärer än tidigare kan i år genomföra en betalning vid e-handel på egen hand.

I två kategorier gör de flesta merparten av sina inköp online, nämligen skor, kläder och accessoarer samt julklappar och presenter. Var tionde har i huvudsak handlat livsmedel och hushållsprodukter online istället för i butik. Fler äldre e-handlar mestadels alkohol på nätet och fler yngre tobak.

Handeln med kryptovaluta låg – men ökar

6 procent av internetanvändarna har handlat med kryptovaluta i år vilket är en dubblering mot 2021. Det är nästan enbart unga män som handlar med kryptovaluta.

Många drabbas av bluffmejl och bluff-sms

Det vanligaste nätbedrägeriet är att bli utsatt för bluffmejl och bluff-sms vilket mer än hälften av internetanvändarna har blivit det senaste året. Det är främst personer födda på 70-, 80- och 90-talet som drabbats. Män och kvinnor är utsatta i lika hög utsträckning.

3 av 10 födda på 1920- och 30-talet har e-handlat under året

Det här diagrammet visar hur många i befolkningen som har e-handlat de senaste 12 månaderna fördelat på generation. Den grå stapeln i bakgrunden speglar hur många som använder internet.

Diagram 3.1

Bas: Samtliga 16+ år

Fråga: Har du e-handlat under de senaste 12 månaderna? År 2022 (Studie 1) 

90%
av internetanvändarna har e‑handlat det senaste året.

Vilka har e-handlat de senaste 12 månaderna?

 • 85 procent av befolkningen har e-handlat det senaste året. Sett till internetanvändare är motsvarande siffra 90 procent. *)
 • Nästan alla födda på 70-, 80- och 90-talet har e-handlat under året.
 • 3 av 10 av de allra äldsta födda på 20- och 30-talet har e-handlat i år. Sett till 20- och 30-talister som använder internet har drygt hälften e-handlat. *)
 • Knappt 6 av 10 pensionärer har e-handlat. Bland pensionärer som använder internet har drygt 7 av 10 e-handlat. *)
 • Män och kvinnor har totalt sett e-handlat i lika stor utsträckning. Bland de äldsta 20-, 30- och 40-talisterna har fler män e-handlat och bland de yngsta 00-talisterna har fler kvinnor e-handlat. *)
 • Oavsett ålder har fler boende i höginkomsthushåll e-handlat. *)

*) För mer information, se tabellbilaga

Fler pensionärer kan genomföra en betalning vid e-handel

Det här diagrammet visar hur många i befolkningen som uppger att de kan genomföra en betalning vid e-handel på egen hand, fördelat på kön och ålder, för år 2021 och 2022. Den grå stapeln i bakgrunden speglar hur många som använder internet.

Genomföra en betalning vid e-handel

Diagram 3.2

Bas: Samtliga 18+ år

Fråga: Vad av följande skulle du kunna göra på egen hand? Genomföra en betalning vid  
e-handel. År 2021–2022 (Studie 1) 

Hur har andelen som kan göra en betalning vid e-handel förändrats?

Totalt sett har ingen nämnvärd förändring skett under åren 2021–2022. Tittar vi närmare på personer i den äldre halvan av befolkningen som är 56+ år kan vi dock se en ökning. Störst ökning har skett bland de äldre pensionärerna som är 76+ år. Detta kan hänga samman med att användningen av mobilt Bank-id har ökat det senaste året i den åldersgruppen. Se kapitel 1, diagram 1.3.

Vilka kan inte genomföra en betalning vid e-handel?

Diagram 3.2 visar att det är:

 • var tionde i befolkningen
 • 3 av 10 av pensionärerna
 • nära 5 av 10 som är födda på 20- och 30-talet *)
 • drygt 4 av 10 av de äldre pensionärerna (76+ år)
 • en femtedel av de yngre pensionärerna (66–75 år)
 • var tionde av de som är mellan 56–65 år

Kvinnor uppger dessutom i något högre grad än män att de behöver hjälp.

*) För mer information, se tabellbilaga

Kläder och presenter mest populära att e-handla

Vi har frågat internetanvändarna om de har gjort majoriteten av sina inköp i olika kategorier digitalt, det vill säga e-handlat. Flera svar har varit möjliga och det har även gått att lämna ett fritextsvar. Resultatet visas i det här diagrammet.

Diagram 3.3

Bas: Internetanvändare 16+ år

Fråga: Har du gjort majoriteten av dina inköp digitalt (e-handlat) i någon av följande kategorier under de senaste 12 månaderna? Flera svar tillåtna. År 2022 (Studie 1) 

11%
handlar majoriteten av sina livsmedel och hushållsprodukter på nätet.
Man och kvinna e-handlar livsmedel på sin dator i köket.

Vad handlar svenskarna det mesta av digitalt?

Nedan sätter vi strålkastarljuset på några av kategorierna från diagrammet ovan. I kommande diagram ska vi titta närmare på dessa kategorier, framförallt fördelat på kön och generation.

 • De två kategorier där flest gör majoriteten av sina inköp online är skor, kläder och accessoarer samt julklappar och presenter. Mer än var tredje handlar dessa varor mestadels online.
 • Var tredje internetanvändare e-handlar större delen av läkemedel, hälso- och egenvårdsprodukter på nätet.
 • Drygt var fjärde internetanvändare e-handlar större delen av sina böcker samt skönhets- och hygienprodukter digitalt.
 • Var femte e-handlar majoriteten av sina livsmedel eller sin restaurangmat (take away), varav var tionde livsmedel och var sjunde restaurangmat.
 • 5 procent e-handlar majoriteten av sin alkohol och lika många gör en merparten av sina tobaksinköp på nätet.

De som givit ett annat svar i fritext har framförallt nämnt foder och artiklar kopplade till deras husdjur som hund, häst och katt. Därefter följer bildelar och biltillbehör. En dryg handfull nämner CD- och DVD-skivor.

Dubbelt så många män som kvinnor gör större delen av sina hemelektronik-inköp på nätet

Vi har frågat internetanvändarna om de har gjort majoriteten av sina inköp digitalt, det vill säga e-handlat, i någon produktkategori. Flera svar har varit möjliga och det har även gått att lämna ett fritextsvar. Resultatet visas i det här diagrammet fördelat på kön.

Diagram 3.4

Bas: Internetanvändare 16+ år

Fråga: Har du gjort majoriteten av dina inköp digitalt (e-handlat) i någon av följande kategorier under de senaste 12 månaderna? Flera svar tillåtna. År 2022 (Studie 1)

Vad handlar män och kvinnor det mesta av via nätet?

Diagram 3.4 visar vilka produktkategorier som män och kvinnor handlar merparten av på nätet. Detta kan givetvis även spegla skillnader mellan hur män och kvinnor handlar generellt sett och inte bara digitalt.

Fler kvinnor än män e-handlar större delen av sina skönhets- och hygienprodukter online, liksom läkemedels-, hälso- och hygienprodukter, kläder, skor och accessoarer samt presenter och julklappar. De kategorier som framförallt män handlar till största delen via nätet är hemelektronik, hushållsapparater/vitvaror, leksaker/spel/pussel samt alkohol och tobak. Nedan följer respektive topp 5.

Topp 5 kategorier - MänAndel
1. Hemelektronik(31%)
2. Presenter/Julklappar(29%)
3. Kläder/Skor/Accessoarer(28%)
4. Läkemedel/Hälso-/egenvårdsprodukter(26%)
5. Böcker(24%)
Topp 5 kategorier - KvinnorAndel
1. Kläder/Skor/Accessoarer(45%)
2. Presenter/Julklappar(43%)
3. Läkemedel/Hälso-/egenvårdsprodukter(40%)
4. Skönhets- och hygienprodukter(40%)
5. Böcker(30%)

Hur skiljer sig köpmönstren mellan unga män och kvinnor – samt mellan yngre och äldre?

Det är stor skillnad när vi jämför vilka produktkategorier de yngsta männen och kvinnorna köper mestadels digitalt. Likaså är det stora skillnader mellan de internetanvändande pensionärerna och de yngsta. I tabellen nedan framgår dessa skillnader och vilka deras topp fem kategorier är.

Detta kan givetvis även spegla skillnader mellan hur unga män och kvinnor, samt yngre och äldre, konsumerar varor i dessa kategorier generellt sett och inte bara digitalt. I kommande diagram ska vi titta närmare på respektive generation.

  Män 16–25 år Topp 5 Kvinnor 16-25 år Topp 5 Internetanv. pensionär Topp 5
Kläder/skor/ accessoarer 32% (1) 61% (1) 18% (3)
Julklappar/presenter 21% (4) 41% (3) 18% (4)
Läkemedel/ hälso-/egenvårdsprodukter 13%   26% (5) 29% (1)
Böcker 19% (5) 26% (4) 20% (2)
Skönhets- och hygienprodukter 12%   46% (2) 13% (5)
Hemelektronik 27% (2) 14%   12%  
Leksaker/spel/pussel 25% (3) 7%   7%  
Livsmedel/hushållsprodukter 3%   6%   10%  

Hälften av de unga gör huvudsakligen sina klädinköp på nätet

I följande fyra diagram visar vi olika produktkategorier där internetanvändarna gjort merparten av sina inköp på nätet, fördelat på generation.

Diagram 3.5.1

Bas: Internetanvändare 16+ år

Diagram 3.5, Bas: Internetanvändare 16+ år, Fråga: Har du gjort majoriteten av dina inköp digitalt (e-handlat) i någon av följande kategorier under de senaste 12 månaderna? Flera svar tillåtna. År 2022 (Studie 1) *Obs! Skala 60% 

Diagram 3.5.2

Bas: Internetanvändare 16+ år

Diagram 3.5, Bas: Internetanvändare 16+ år, Fråga: Har du gjort majoriteten av dina inköp digitalt (e-handlat) i någon av följande kategorier under de senaste 12 månaderna? Flera svar tillåtna. År 2022 (Studie 1) *Obs! Skala 60% 

Majoriteten av inköp gjorda digitalt (e-handlat) senaste 12 månaderna

Diagram 3.5.3

Bas: Internetanvändare 16+ år

Diagram 3.5, Bas: Internetanvändare 16+ år, Fråga: Har du gjort majoriteten av dina inköp digitalt (e-handlat) i någon av följande kategorier under de senaste 12 månaderna? Flera svar tillåtna. År 2022 (Studie 1) *Obs! Skala 60% 

Diagram 3.5.4

Bas: Internetanvändare 16+ år

Diagram 3.5, Bas: Internetanvändare 16+ år, Fråga: Har du gjort majoriteten av dina inköp digitalt (e-handlat) i någon av följande kategorier under de senaste 12 månaderna? Flera svar tillåtna. År 2022 (Studie 1) *Obs! Skala 60% 

Vilka e-handlar större delen av varorna i följande olika kategorier?

Nedan följer en kort summering per kategori. De bakgrundsvariabler som inte finns med i diagrammen går att se i tabellbilagan.

Livsmedel/Hushållsprodukter

 • Total sett var tionde internetanvändare.
 • Något fler kvinnor än män.
 • Uppemot var femte 70-talist, vilket är mest av alla.
 • Var åttonde av de internetanvändande 20- och 30-talisterna.

Restaurangmat/Take away:

 • Total sett var åttonde internetanvändare.
 • Män och kvinnor i lika stor utsträckning.
 • 90-, 80- och 70-talisterna mer än alla andra, i synnerhet stadsbor.
 • Var fjärde 90-talist, vilket är mest av alla.

Alkohol:

 • Total sett 5 procent av internetanvändarna.
 • Något fler män än kvinnor, i synnerhet män födda på 50- och 70-talet. *)
 • Mer vanligt i den äldre halvan av befolkningen än den yngre, annars relativt jämnt fördelat över ålder.

Tobak:

 • Total sett 5 procent av internetanvändarna.
 • Dubbelt så många män som kvinnor, i synnerhet män födda på 90- och 70-talet. *)
 • Var tionde 90-talist, vilket är mest av alla.

Kläder/Skor/Accessoarer:

 • Mer än var tredje internetanvändare.
 • Betydligt fler kvinnor (45 procent) än män (28 procent), i synnerhet yngre. *)
 • Mer än hälften av den yngre halvan av den kvinnliga befolkningen. *)

Sport/Träning/Friluftsliv:

 • Nära var femte internetanvändare.
 • Män och kvinnor i lika stor utsträckning.
 • Allra mest de födda på 70- och 80-talet.

Skönhets-/Hygienprodukter:

 • Nära var fjärde internetanvändare.
 • Betydligt fler kvinnor (40 procent) än män (14 procent), i synnerhet yngre kvinnor. *)
 • Runt hälften av den yngre halvan av den kvinnliga befolkningen. *)
 • 6 av 10 av de kvinnliga 90-talisterna, vilket är mest av alla. *)

Läkemedel/Hälso-/Egenvårdsprodukter:

 • Nära var tredje internetanvändare.
 • Betydligt fler kvinnor (40 procent) än män (26 procent), i synnerhet yngre kvinnor. *)
 • 4 av 10 av de födda på 70- och 80-talet, vilket är mest av alla.
 • Nära var fjärde internetanvändare född på 20- och 30-talet.

Möbler/Heminredning:

 • Drygt var tionde internetanvändare.
 • Betydligt fler kvinnor (16 procent) än män (9 procent).
 • 2 av 10 bland 80- och 90-talister, vilket är mest av alla.

Hemelektronik:

 • Drygt var femte internetanvändare.
 • Dubbelt så många män (31 procent) som kvinnor (14 procent).
 • Var tredje 80- och 90-talist, vilket är mest av alla.

Vitvaror/Hushållsapparater:

 • Var tionde internetanvändare.
 • Nästan dubbelt så många män (12 procent) som kvinnor (7 procent).
 • Var sjunde 80-talist, vilket är mest av alla.

Julklappar/Presenter:

 • Mer än var tredje internetanvändare.
 • Betydligt fler kvinnor (43 procent) än män (29 procent).
 • Hälften av 70- och 80-talisterna, vilket är mest av alla.

Böcker:

 • Mer än var fjärde internetanvändare.
 • Något fler kvinnor än män.
 • Var tredje 70- och 80-talist vilket är mest av alla.
 • Var femte internetanvändare född på 20- och 30-talet.

Leksaker/Spel/Pussel:

 • Var femte internetanvändare.
 • Marginellt fler män än kvinnor, men främst manliga 80- och 00-talister. *)
 • Nära 4 av 10 bland manliga 80-talister, vilket är mest av alla. *)

Handeln med kryptovaluta har dubblerats det senaste året

De här två diagrammen visar hur många internetanvändare som har köpt eller sålt kryptovaluta, till exempel Bitcoin, under 2021 respektive 2022. Det övre diagrammet (3.6a) visar totalnivå fördelat på generation och det nedre (3.6b) är fördelat på kön och generation.

Diagram 3.6a

Bas: Internetanvändare 18+ år

Fråga: Har du köpt eller sålt någon form av kryptovaluta (t ex Bitcoin) under de senaste 12 månaderna? År 2021-2022 (Studie 1) *Obs! Skala 50% 

Diagram 3.6b

Bas: Internetanvändare 18+ år

Fråga: Har du köpt eller sålt någon form av kryptovaluta (t ex Bitcoin) under de senaste 12 månaderna? År 2021-2022 (Studie 1) *Obs! Skala 50%

10%
av män har handlat med kryptovaluta, jämfört med bara 2% av kvinnor.

Vilka har handlat med kryptovaluta?

Kort summerat är det nästan enbart unga män som har köpt eller sålt kryptovaluta och de har mer eller mindre dubblerat sin handel under det senaste året.

 • 6 procent av internetanvändarna totalt sett har handlat med kryptovaluta i år vilket är en dubblering mot 2021.
 • Det är nästan enbart den yngre halvan av befolkningen som har handlat med kryptovaluta. Bland personer födda på 80-, 90- och 00-talet har runt var tionde handlat. 80- och 90-talisterna har dubblerat sin handel med kryptovaluta sedan 2021.
 • Att handla med kryptovaluta är hittills något som nästan bara män ägnat sig åt. Endast 2 procent av kvinnorna, jämfört med 10 procent av männen har bedrivit kryptovalutahandel. *)
 • Skillnaden blir som störst när vi tittar på de yngsta generationerna där närmare 20 procent av männen i år har handlat, jämfört med någon enstaka procent bland kvinnorna.

*) För mer information, se tabellbilaga

Mer än hälften utsatta för bluffmejl och bluff-sms det senaste året

Diagram 3.7a visar hur många som under det senaste året har blivit utsatt för något bedrägeri eller bedrägeriförsök på internet. Samtliga svarsalternativ utom det som avser bluffmejl är jämförbara med motsvarande fråga år 2021 och finns därför inte med i diagrammet.

Svarsalternativet om bluffmejl är särredovisat i diagram 3.7b fördelat på om man studerar, arbetar eller är pensionär, grupperingar som i mångt och mycket speglar ålder.

Diagram 3.7a

Bas: Internetanvändare 16+ år

Fråga: Har du någon gång under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för något av följande bedrägerier/bedrägeriförsök på internet? År 2021–2022 (Studie 1) *) Ej jämförbar med 2021

Diagram 3.7b

Bas: Internetanvändare 16+ år

Fråga: Har du någon gång under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för något av följande bedrägerier/bedrägeriförsök på internet? Flera svar tillåtna, År 2022 (Studie 1)  

Äldre kvinna och yngre pojke tittar på ett misstänkt bluffmejl

Har andelen nätbedrägerier ökat det senaste året?

Med tanke på den våg av bluff-sms som polisen varnade för bland annat under julhandeln 2021 är det en kvalificerad gissning att en ökning har skett, men hur stor kan vi inte uttala oss om. Detta beror på att svarsalternativet om bluffmejl och bluff-sms i årets undersökning inte är jämförbart med år 2021.

Sammantaget gör detta att även nettovärdet för "Utsatt för nätbedrägeri/nätbedrägeriförsök" påverkas och inte blir jämförbar mot tidigare år, eftersom svarsalternativet om bluffmejl/bluff-sms ingår där.

Ser vi till de övriga exemplen på nätbedrägerier har ingen signifikant ökning skett jämfört med föregående år.

Vilka har blivit utsatta för nätbedrägerier?

 • Totalt sett uppger 6 av 10 internetanvändare att de blivit utsatta för nätbedrägerier under det senaste året. Det är främst personer födda på 70-, 80- och 90-talet som drabbats och andelen är lika stor bland män och kvinnor. *)
 • Det vanligaste nätbedrägeriet är att bli utsatt för bluffmejl och bluff-sms vilket mer än hälften av internetanvändarna har drabbats av det senaste året. Det är främst personer födda på 70-, 80- och 90-talet som drabbats och ingen skillnad mellan män och kvinnor. *)
 • Män har i något högre utsträckning drabbats av att bli kontaktad av falsk kundsupport (15 procent jämfört med 10 procent bland kvinnor) och att förbetalda varor på nätet ej levereras eller att ytterligare summor dragits från deras kort (6 procent jämfört med 3 procent). I övrigt är det inga skillnader mellan hur män och kvinnor har drabbats det senaste året. *)
 • Personer födda på 1920- och 30-talet har i högre grad än andra drabbats av att obehöriga bett dem om koder från deras bankdosa (4 procent). *)
 • Personer med någon funktionsvariation har blivit mer drabbade än andra vad gäller att bli kontaktade av falsk kundsupport (20 procent), att obehöriga bett dem logga in med Bank-id (6 procent) eller bett om koder från deras bankdosa (3 procent). *)

*) För mer information, se tabellbilaga

De yngsta och de äldsta är de som främst fyllt i ett annat nätbedrägeri i fritext. Nedan följer några av deras svar:

"Personer som säger att jag ska bli ambassadör eller modell samt få massor av gratissaker om jag skriver till en specifik sida."
Kvinna, 16 år

"Påbörjade bedrägeriförsök som jag genast känner igen och därför blockerar. Deras mål är att komma åt mitt Steamkonto som innehåller spel och virtuella föremål."
Man, 19 år

"Obehörig bett om mitt telefonnummer via kapat Instagram-konto."
Kvinna, 20 år

"Försök av bedragare att få mig att lämna ut en fyrsiffrig kod för återställning av Facebook-konto."
Man, 28 år

"Har fått meddelande om att ge ut mina kontouppgifter till gmail från "vänner" på messenger, men det har sedan visat sig att de blivit hackade och att de inte varit de själva som skickat meddelandena."
Kvinna, 29 år

"Mail från falska avsändare som säger sig vilja inleda en relation/kommunicera med mig."
Man, 30 år

"Blivit tillfrågad om CV av "kunder" som troligen skulle missbruka dem i offentliga upphandlingar (ro hem uppdragen och ge dem till undermåliga, billigare leverantörer istället). Tyvärr vanligt inom min bransch sedan länge, och de upphandlande myndigheterna (bl.a. EU) bryr sig inte tillräckligt, bara de får "billiga" tjänster - tills det kostar mer att reparera skadorna…"
Man, 55 år

"Någon har skickat hundratals vänförfrågningar på min facebookssida."
Kvinna, 64 år

"Någon ringde och påstod att mitt personnummer var ute på nätet och ville skydda mig från detta. När jag svarade, att det var det dummaste jag hört och att det är lätt för vem som helst att ta reda på ett personnummer, lade uppringaren på luren."
Man, 88 år

2 procent utsatta för hot på nätet det senaste året

Diagram 3.8 visar hur många av internetanvändarna som har blivit utsatta för hot eller utpressning på internet under det senaste året, till exempel genom att deras dator blir låst eller att de påstås ha pornografiskt innehåll som utpressaren hotar att göra offentligt.

Diagram 3.8

Bas: Internetanvändare 16+ ´år

Fråga: Har du någon gång under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för hot eller utpressning på internet, t ex i sociala medier eller via e-post? Flera svar tillåtna. År 2021–2022 (Studie 1) *Obs! Skala 50% 

Vilka har blivit utsatta för hot eller utpressning på nätet?

 • I år uppger 2 procent av internetanvändarna att de har blivit utsatta för hot på nätet. Föregående år var motsvarande siffra 1 procent, vilket inte är en signifikant ökning utan inom felmarginalen. Det är fler män än kvinnor som drabbats och i synnerhet yngre, varav 00-talisterna är mest drabbade av alla. *) Detta ligger i linje med föregående år.
 • I år uppger 3 procent att de har blivit utsatta för utpressning på nätet, vilket är en minskning sedan 2021. Det kan vara en reell minskning eller så kan det eventuellt bero på att andelen som inte vill svara på frågan har ökat från 2 procent till 5 procent i år. Dubbelt så många män som kvinnor svarar att de har utsatts för utpressning. I synnerhet gäller detta manliga 70-talister, vilket ligger i linje med föregående år. *)

*) För mer information, se tabellbilaga

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn