.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 11

Män och kvinnor tycker olika om nätporr

18 min läsning

Innehåll

I Sverige har var femte som är i en relation träffat sin partner via nätet. Singlar porrsurfar mer än de som är i en relation, och fem gånger fler män än kvinnor är positiva till nätporr.

I det här kapitlet tittar vi på hur svenska internetanvändare nätdejtar, och vilka olika tjänster som används för detta. Vi undersöker också hur många av de som är i en relation idag som har träffat sin partner via nätet, och så ställer vi frågor om nätporr. Vi ser bland annat…

  • Att mer än var fjärde singel har nätdejtat det senaste året
  • Att var femte som är i en relation idag har träffat sin partner via nätet
  • Att Facebook och Tinder är de mest populära tjänsterna för att nätdejta
  • Att 3 av 10 internetanvändare har tagit del av pornografiskt innehåll på nätet
  • Att fem gånger fler män än kvinnor är positiva till porr på nätet
Kvinna som skickar ett romantiskt meddelande via sin mobiltelefon.

Lite mer än var fjärde singel har nätdejtat det senaste året

Vilka är det som har nätdejtat de senaste 12 månaderna? Det visar det här diagrammet för internetanvändare som är 16 år och äldre och för de som är singlar. Singlarna är även fördelade på kön och generation.

Diagram 11.1

Bas: Internetanvändare 16+ år, Har du under de senaste 12 månaderna ägnat dig åt nätdejting? (Ja), År 2021 (Studie 2) (Äldsta respektive yngsta generationer sammanslagna för att få tillräcklig bas av andelen singlar)

26%
av internetanvändare som är singlar har nätdejtat det senaste året.

Totalt sett bland internetanvändarna har 10 procent ägnat sig åt nätdejting det senaste året. Bland singlarna har 26 procent nätdejtat, det vill säga lite mer än var fjärde singel.

Män har nätdejtat i högre grad än kvinnor. Under året har 3 av 10 singelmän nätdejtat jämfört med drygt 2 av 10 singelkvinnor.

Nätdejting har under året förekommit i alla åldrar men i synnerhet bland de yngsta. Bland singlar födda på 90- och 00-talet har uppemot hälften (45%) nätdejtat. Tittar vi på de ensamstående 90-talisterna separat ändras andelen till 43 procent. Bland 80-talisterna har nära 4 av 10 av de som är singlar nätdejtat. Sedan minskar andelen som nätdejtar. Var fjärde 70-talist, var sjätte 60-talist och var tionde 50-talist som är singel har ägnat sig åt nätdejting under året. De äldsta ensamstående internetanvändarna födda på 20-, 30- och 40-talet har också nätdejtat, men endast 4 procent av dem.

Vilka platser och tjänster på nätet har de som nätdejtar använt för att dejta det senaste året? Det visar nästa diagram 11.2.

Var femte som nätdejtar har använt sociala medier för nätdejting det senaste året

Vilka platser och tjänster på nätet har de som nätdejtar använt för dejting de senaste 12 månaderna? Det visar det här diagrammet.

Diagram 11.2

Bas: Nätdejtar 16+ år, Vilka tjänster/platser på nätet använder du/ har du använt för att nätdejta de senaste 12 månaderna? (Flera svar tillåtna), År 2021 (Studie 2)

Nästan alla som nätdejtar – hela 93 procent – använder en dejtingsajt eller dejtingapp för nätdejting. På andra plats kommer sociala medier som var femte som nätdejtar använder sig av för dejting. Endast några få procent har nätdejtat på internetforum eller andra ställen på nätet.

Kvinnor har i något högre grad än män använt sig av dejtingsajter och dejtingappar under året medan något fler män har nätdejtat på sociala medier och internetforum.

Andelen internetforum som nämns är liten, men som några exempel anges den svenska webbplatsen Helgon samt porrtjänsten Pornhub. Ännu färre har nämnt ett annat ställe på nätet och där hittar vi exempelvis Qruiser.

Men vilka dejtingappar och dejtingsajter används då? Och vilka sociala medier har det nätdejtats på? Det ska vi i kommande två diagram 11.3 och diagram 11.4 visa i form av så kallade ordmoln.

De flesta som har nätdejtat under det senaste året har använt Tinder

Vilka nätdejtingsajter och nätdejtingappar har de som nätdejtat de senaste 12 månaderna använt? Det visar det här så kallade ordmolnet, där större text visar att fler har angivit just denna sajt eller app.

Diagram 11.3

Bas Nätdejtar 16+ år, Vilka tjänster/platser på nätet använder du/ har du använt för att nätdejta de senaste 12 månaderna? (Flera svar tillåtna) – Nätdejtingsajtet/Nätdejtingappar, År 2021 (Studie 2)

De flesta som har nätdejtat under de senaste 12 månaderna har använt Tinder, en dejtingapp som funnits sedan 2012. Uppemot tio gånger fler som nätdejtar har varit på Tinder, än de övriga fyra tjänsterna som ligger i topp fem, det vill säga Happy Pancake, Match.com, Mötesplatsen och Badoo.

Nu ska vi ta reda på vilka sociala medier som nätdejtarna har använt för dejting det senaste året i diagram 11.4.

De flesta som nätdejtar på sociala medier gör det på Facebook

Vilka sociala medier har de som nätdejtat de senaste 12 månaderna använt för dejting? Det visar det här ordmolnet. Större text visar att fler har angivit just denna sajt eller app.

Diagram 11.4

Bas Nätdejtar 16+ år, Vilka tjänster/platser på nätet använder du/ har du använt för att nätdejta de senaste 12 månaderna? (Flera svar tillåtna) – Sociala medier, År 2021 (Studie 2)

Det sociala medium som flest har nätdejtat på det senaste året är Facebook. Facebook har sedan år 2019 en egen dejtingtjänst kallad Facebook Dejting, men kontakter kan även ske i grupper för exempelvis singlar eller för gemensamma intressen, och i andra forum på tjänsten.

På andra plats hamnar Instagram och på tredje plats finner vi Snapchat. Det är i huvudsak på dessa tre sociala medier, alltså Facebook, Instagram och Snapchat, som nätdejtingen skett på under året – även om det finns några få som anger att de har dejtat på Linkedin, nätdejtingsajter för singlar över 50 år och den sociala videoappen Yubo.

Nu ska vi i nästa diagram 11.5 ta reda på vilken träffsäkerhet (så kallad "hit rate") nätdejting har – vi har nämligen frågat de som är i en relation idag om de träffades via nätet eller ej.

Var femte som är i en relation idag träffade sin nuvarande partner via nätet

Hur många som är i en relation idag träffade sin nuvarande partner via nätet? Det visar det här diagrammet.

Diagram 11.5

Bas: Internetanvändare - Gift/Sambo/Särbo/I relation 16+ år, Träffade du din nuvarande partner via nätet? (Ja), År 2021 (Studie 2) (Äldsta respektive yngsta generationer sammanslagna för att få tillräcklig bas av andelen singlar)

Var femte internetanvändare, som är 16 år eller äldre och är i en relation idag, träffade sin nuvarande partner på nätet.

Uppemot 4 av 10 (37%) av de som är födda på 90- och 00-talet och är i en relation har träffat sin nuvarande partner på nätet. Tittar vi enbart på 90-talisterna är det 39 procent som har mött sin partner online. För tidigare generationer minskar sedan andelen som träffat sin partner via nätet gradvis med jämna steg. 3 av 10 av 80-talisterna, 2 av 10 av 70-talisterna och 1 av 10 av 60-talisterna träffade sin nuvarande partner på nätet. Bland de äldre internetanvändarna födda på 50-talet är det 7 procent som träffat sin nuvarande partner via nätet och 3 procent bland 1920-, 30- och 40-talisterna som använder internet.

Att det är fler yngre och färre äldre som träffat sin partner via nätet är föga förvånande då internetdejting är ett fenomen som startade först på 90-talet. Mer om nätdejting finns att läsa om på Internetmuseum: Nätromans – en utställning om digital kärlek.

Nu ska vi ta reda på var på nätet de träffade sin nuvarande partner. Häng med till nästa diagram 11.6.

Var sjunde som är i en relation idag har träffat sin nuvarande partner via en dejtingsajt eller dejtingapp

De här två diagrammen visar var de som är i en relation idag träffade sin nuvarande partner. Det första cirkeldiagrammet visar de som är i en relation totalt sett och det andra de som är i en relation och träffade sin nuvarande partner på nätet.

I relation

Diagram 11.6.1

Bas: Internetanvändare - Gift/Sambo/Särbo/I relation 16+ år, Träffade du din nuvarande partner via nätet?, År 2021 (Studie 2)

I relation och träffade sin nuvarande partner via nätet

Diagram 11.6.2

Bas: Internetanvändare - Gift/Sambo/Särbo/I relation 16+ år, Träffade du din nuvarande partner via nätet?, År 2021 (Studie 2)

Var femte internetanvändare som är i en relation idag träffade sin nuvarande partner på nätet. De flesta – 14 procent – gjorde det på en nätdejtingsajt eller en nätdejtingapp. 2 procent träffade sin nuvarande livskamrat via sociala medier, 1 procent via ett internetforum och 2 procent nämner ett annat ställe på nätet.

Ser vi till de som är i en relation idag och träffade sin nuvarande partner via nätet så är det 3 av 4 som gjorde det via en nätdejtingsajt eller nätdejtingapp, var tionde via sociala medier respektive ett annat ställe på nätet och var tjugonde via ett internetforum.

19%
av de som är i en relation träffade sin nuvarande partner på nätet

Vi har även frågat vilka ställen och tjänster på nätet som de som hittade sin nuvarande kärlek på nätet använde eller besökte.

Ser vi till den lilla andel som svarade ett annat ställe på nätet så nämner flera Lunarstorm men i övrigt är det ingen som sticker ut. För att ge några exempel nämner en person ICQ ("I seek you"), en annan Latincupid, en tredje Photozig och en fjärde Qruiser. Två personer fann varandra när de spelade backgammon på Blip på tv4.se. Några andra började chatta i en grupp om psykisk ohälsa och hittade varandra där.

Ännu färre träffades via ett internetforum, och några av de få forum som omnämns i fritextsvaren är Vilda webben, vegan.nu, vetgirig.nu, Passagen och även här Qruiser.

Som bonus och som jämförelse frågade vi även de 80 procent som mötte sin nuvarande kärlek utanför nätet om hur de träffades. Här dominerar fyra olika svar. De flesta som har träffats utanför nätet mötte sin nuvarande partner antingen på jobbet, via gemensamma vänner och bekanta, på krogen eller via dans som exempelvis ett dansställe, dansrestaurang eller dansbana. En knapp handfull nämner en klassisk kontaktannons i en tryckt tidning.

Men vilka dejtingsajter, dejtingappar eller sociala medier använde då de som hittade sin nuvarande kärlek på nätet? Det visar kommande diagram 11.7 och diagram 11.8 i form av ordmoln.

De flesta som träffat sin nuvarande partner via en nätdejtingsajt eller app gjorde det på Tinder

Vi har frågat de som träffade sin nuvarande partner på en nätdejtingsajt eller nätdejtingapp vilken sajt eller app som de möttes på. Svaret finner vi i det här ordmolnet, där större text visar att fler har angivit just denna sajt eller app.

Diagram 11.7

Bas: Träffade sin nuvarande partner via nätdejtingsajter/nätdejtingappar 16+ år, Vilken nätdejtingsajt/nätdejtingapp träffades ni på? År 2021 (Studie 2)

De flesta som mötte sin nuvarande kärlek på en dejtingsajt eller dejtingapp gjorde det på Tinder. Det är ungefär tre gånger fler som har träffats på Tinder än den tjänst som kommer på andra plats, Mötesplatsen.

Andra nätdejtingsajter och appar som fler än var tionde har träffat sin nuvarande partner på är Match.com, Happy Pancake, Badoo och Spraydate. Spraydate köptes år 2013 av Match.com. Är man nyfiken på att veta om Spraydate kan vi tipsa om vår artikel på Internetmuseum.

Av de som träffat sin nuvarande partner på nätet har flera svarat Qruiser men definierat tjänsten olika. Qruiser har omnämnts som en nätdejtingsajt, som ett socialt medium, som ett internetforum eller som ett annat ställe på nätet. På sin webbplats beskriver Qruiser själva sig som Nordens största community för alla som är homo, bi, trans eller queer.

Vill man läsa mer om Qruiser så finns en artikel även om denna tjänst på Internetmuseum.

Nu ska vi i diagram 11.8 ta reda på vilka tjänster de som funnit kärleken på sociala medier har använt.

De flesta som träffat sin nuvarande partner via sociala medier gjorde det på Facebook

Vi har frågat de som träffade sin nuvarande partner via sociala medier vilken tjänst de möttes på. Svaret finner vi i det här så kallade ordmolnet. Större text visar att fler har angivit just denna tjänst.

Diagram 11.8

Bas: Träffade sin nuvarande partner via sociala medier 16+ år, Vilken sociala media träffades ni på? År 2021 (Studie 2)

Majoriteten av de som mötte sin nuvarande partner på sociala medier gjorde det på Facebook. Mer än dubbelt så många möttes där än på Instagram som hamnar på andra plats. Facebook har sedan 2019 en tjänst som heter Facebook Dejting men kontakter kan givetvis tas även i olika grupper och andra forum på Facebook.

På tredjeplats hittar vi Lunarstorm, en svensk webbcommunity som lades ned för över tio år sedan. Lunarstorm omnämns inte bara under sociala medier, utan även av flera av de som svarade att de träffade sin nuvarande kärlek på ett "annat ställe på nätet".

Vill man läsa mer om Lunarstorm rekommenderar vi ett besök på vårt Internetmuseum.

90-talisterna porrsurfar mest av alla

Vi har frågat internetanvändarna 16 år eller äldre om de ägnat sig åt att ta del av pornografiskt innehåll online under de senaste 12 månaderna. Svaret finner vi i detta diagram.

Diagram 11.9

Bas: Internetanvändare 16+ år, Har du under de senaste 12 månaderna ägnat dig åt att ta del av pornografiskt innehåll online? (Ja), År 2021 (Studie 2)

Totalt sett uppger 3 av 10 internetanvändare att de har tagit del av pornografiskt innehåll online. Det är betydligt fler män än kvinnor som uppger att de porrsurfar. Nära hälften av männen har porrsurfat under året jämfört med endast var tionde kvinna.

De tre yngsta generationerna är de som porrsurfar mest och det är 90-talisterna som har porrsurfat mest av alla. Nära 6 av 10 av de födda på 90-talet har porrsurfat under året varav 8 av 10 män och lite mer än var tredje kvinna.

I tidigare generationer minskar antalet som har tagit del av pornografiskt innehåll gradvis. Drygt 4 av 10 av 80-talisterna, 3 av 10 av 70-talisterna, 2 av 10 av 60-talisterna och 1 av 10 av 50-talisterna har porrsurfat det senaste året. Endast 7 procent av de äldsta internetanvändarna födda på 20-, 30- och 40-talet har ägnat sig åt pornografiskt innehåll online under året.

Tittar vi i tabellbilagan kan vi se något fler med enbart gymnasieutbildning och fler i städer och storstäder som tagit del av porr på nätet det senaste året. Knappt var tionde sällananvändare, det vill säga de som inte är på nätet dagligen, har ägnat sig åt pornografi online.

Tilläggas bör att detta är en fråga som kan upplevas som känslig eller privat att svara på vilket kan ge ett visst mörkertal. Totalt sett vill 2 procent inte ange ett svar och det är i högre grad 00-talisterna. Det är också fler män än kvinnor som har avstått från att besvara frågan.

Nu ska vi i diagram 11.10 ta reda på i vilken grad de som är singlar respektive i en relation har ägnat sig åt pornografi på nätet det senaste året.

Singlar porrsurfar mer än de i en relation

Hur har singlar och de som är i en relation tagit del av pornografiskt innehåll online det senaste året? Det visar det här diagrammet.

Diagram 11.10

Bas: Internetanvändare 16+ år, Har du under de senaste 12 månaderna ägnat dig åt att ta del av pornografiskt innehåll online? (Ja), År 2021 (Studie 2)

Betydligt fler singlar har ägnat sig åt att porrsurfa än de i en relation under de senaste 12 månaderna. Mer än var tredje singel jämfört mot var fjärde som är i en relation har porrsurfat.

Bland singelmännen har 6 av 10 ägnat sig åt porr jämfört med 4 av 10 av de som är i en relation. Även singelkvinnorna (15%) har porrsurfat något mer är de som är i en relation (10%).

Är internetanvändarna generellt sett positiva eller negativa till att vuxna kan ta del av laglig pornografi på nätet? Det visar nästa diagram 11.11.

De yngre är mer positiva än negativa till laglig pornografi på nätet

Är de som är 18 år eller äldre generellt sett positiva eller negativa till att vuxna kan ta del av laglig pornografi på nätet? Det ska vi ta reda på i det här diagrammet.

Diagram 11.11

Bas: Internetanvändare 18+ år, Är du generellt sett positivt eller negativt inställd till att vuxna kan ta del av laglig pornografi på nätet? Skala 1-5 1=Mycket negativ 5= Mycket positiv, År 2021 (Studie 2)

Totalt sett bland internetanvändarna 18 år eller äldre är fler negativa än positiva till att vuxna kan ta del av laglig pornografi på nätet. Mer än var tredje är negativ och knappt var fjärde är positiv. Tilläggas bör att nära två femtedelar har svarat att de inte har någon uppfattning eller är neutrala i frågan. För mer information, se tabellbilagan.

Inställningen skiljer sig dock åt mellan olika generationer. I de tre yngsta generationerna är fler positiva till laglig pornografi på nätet för vuxna än de är negativa. Mest positiva är 00-talisterna och minst negativa är 90-talisterna.

Från och med 70-talisterna vänder det och fler är negativa än positiva. Bland de tre äldsta generationerna är mer än hälften negativa och inte ens var tionde är positiv till laglig pornografi på nätet för vuxna.

Skiljer sig inställning till laglig pornografi på nätet för vuxna åt mellan män och kvinnor? Det visar nästa diagram 11.12.

Fem gånger fler män än kvinnor positiva till porr på nätet

I dessa två diagram ska vi undersöka hur män och kvinnors inställning är till att vuxna kan ta del av laglig pornografi på nätet.

Diagrammen är uppdelade på generation, och de yngsta och de äldsta åldersgrupperna är sammanslagna för att få tillräckligt stora baser för män respektive kvinnor.

Man

Diagram 11.12.1

Bas: Internetanvändare 18+ år, Är du generellt sett positivt eller negativt inställd till att vuxna kan ta del av laglig pornografi på nätet? Skala 1-5 1=Mycket negativ 5= Mycket positiv, År 2021 (Studie 2)

Kvinna

Diagram 11.12.2

Bas: Internetanvändare 18+ år, Är du generellt sett positivt eller negativt inställd till att vuxna kan ta del av laglig pornografi på nätet? Skala 1-5 1=Mycket negativ 5= Mycket positiv, År 2021 (Studie 2)

Skillnaden mellan män och kvinnors inställning till att vuxna kan ta del av laglig pornografi på nätet är mycket stor. Männen är mer positiva än negativa och kvinnorna övervägande negativa.

Totalt sett bland internetanvändarna 18 år eller äldre är 40 procent av männen positiva och endast 16 procent negativa. Bland kvinnorna är inte ens var tionde – endast 8 procent – positiva och mer än hälften – hela 57 procent – negativa. Fem gånger fler män än kvinnor är alltså positiva till att vuxna kan ta del av laglig pornografi på nätet.

8%
av kvinnliga vuxna internetanvändare är positiva till laglig nätporr.

Kvinnor i alla åldrar är genomgående mer negativa. Minst negativa är de yngsta kvinnorna födda på 90- och 00-talet varav 4 av 10 är negativa och 2 av 10 är positiva. Det är alltså ändå dubbelt så många negativa även bland de yngsta.

Bland de kvinnliga 80-talisterna är endast drygt 1 av 10 positiva och nästan 5 av 10 negativa. Av 70-talisterna är inte ens 1 av 10 positiv och 6 av 10 är negativa. I de äldre generationerna är det endast några ynka procent av de internetanvändande kvinnorna som är positiva och uppemot 7 av 10 är negativa till laglig pornografi på nätet för vuxna.

Bland männen ser fördelningen helt annorlunda ut. Av männen födda från 60-talet till 00-talet är betydligt fler positiva än negativa till att vuxna kan ta del av laglig pornografi på nätet. Endast runt var tionde av dem är negativa och minst negativa av alla är de manliga 70- och 80-talisterna. En bit över hälften av de två yngsta generationerna av män är positivt inställda, och likaså nästan hälften av de manliga 70-talisterna och en dryg tredjedel av männen födda på 60-talet.

Männen födda på 50-talet är något mer negativa än positiva varav var fjärde är negativ och var femte positiv. Bland de allra äldsta internetanvändande männen är mer än var tredje negativ och var sjunde positiv till laglig pornograf på nätet för vuxna.

Skiljer sig inställning åt mellan de som är singlar och de som är i en relation? Det visar nästa diagram 11.13.

Endast var tionde ensamstående man är negativ till porr på nätet

Hur ställer sig singlar respektive de som är i en relation till att det går att ta del av laglig pornografi på nätet för vuxna? Det visar det här diagrammet.

Diagram 11.13

Bas: Internetanvändare 18+ år, Är du generellt sett positivt eller negativt inställd till att vuxna kan ta del av laglig pornografi på nätet? Skala 1=Mycket negativ 5= Mycket positiv, År 2021 (Studie 2)

Singlar är mer positiva till laglig pornografi på nätet för vuxna jämfört med de som är i en relation.

Bland singlarna totalt sett är skillnaden mellan andelen positiva och negativa liten. Jämför vi singelmän mot singelkvinnor är dock skillnaden mycket stor – de har nästan helt motsatta åsikter med varandra. Endast drygt 1 av 10 singelmän är negativt inställda medan endast 1 av 10 singelkvinnor är positiva. Mer än hälften av singelkvinnorna är negativa och hälften av singelmännen är positiva.

Av de som är i en relation är närapå dubbelt så många negativt inställda som positiva. Skillnaden mellan män och kvinnor som har ett förhållande är också mycket stor. Nästan dubbelt så många män i en relation är mer positiva (34%) än negativa (18%) till laglig nätporr för vuxna. Bland kvinnorna i en relation är endast 7 procent positiva och 59 procent negativa.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn