.FILE 2G 3G 4G 5G
Bilagor

Bilagor: Tabeller och frågeformulär

1 min läsning

Här finner du årets tabeller, frågeformulär och en checklista för journalister utfärdad av branschorganisationen för marknadsundersökningsföretag.

Tabellfilen


Årets rapport är baserad på flera undersökningar. Samtliga undersökningar finns med i tabellfilen. Varje undersökning har en egen flik i exceldokumentet. Resultatet är viktat mot kända populationstal (enligt SCB) med avseende på kön, ålder, utbildning, geografi (NUTS2), parti i valet 2018. Dessutom viktas data mot internetanvändningsfrekvens (enligt internetpenetrationsstudien). Detta för att korrekt kunna spegla rikets sammansättning.

Gröna och röda celler i tabellen visar på signifikanta skillnader (dvs. skillnader som är statistiskt säkerställda och inte inom felmarginalen). Grönt visar på signifikant fler jämfört mot totalbasen och rött på signifikant färre jämfört mot totalbasen. Ibland förekommer fält med enbart 0% på grund av att vi endast redovisar nedbrytningar som innefattar minst 90 respondenter. Detta för att undvika feltolkningar av små baser med höga felmarginaler.

Vill du läsa mer om viktning, metod och urval för varje undersökning så besök Svenskarna och internet 2021 – Metodbeskrivning.

Frågeformulär


Samtliga frågeformulär ligger i ett och samma dokument. Frågorna i respektive undersökning kommer i den ordning som de ställdes. Bakgrundsfrågorna är gemensamma för undersökningarna med några få undantag. Vill du läsa mer om de olika undersökningarna, fältperioder, metod och urval så rekommenderar vi Svenskarna och internet 2021 – Metodbeskrivning.

Tabellbilaga för Svenskarna och internet 2021 (Excel-dokument)

Ladda hem

Frågeformulär för Svenskarna och internet 2021

Ladda hem

Checklista för journalister som skriver om Svenskarna och internet 2021.

Ladda hem

Här kan du ladda ner och läsa Svenskarna och internet 2021 som PDF.

Ladda hem
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn