.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 7

E-handel, betaltjänster och delningsekonomi

9 min läsning

Nio av tio internetanvändare har någon gång e-handlat, särskilt i yngre åldrar där nästan alla gör det regelbundet. Fler och fler, nu mer än hälften, säljer även saker på nätet.

Användandet av internetbank ligger stabilt runt 90 procent. Andelen som besöker banken via datorn minskar något, medan bank i mobil nästan fördubblats under de senaste tre åren. Färre betalar också räkningar via datorn jämfört med för tre år sedan, men tre gånger fler gör det i mobilen och mer än dubbelt så många använder surfplattan. Fyra av fem med smart mobil använder mobilt bankID och två tredjedelar swishar.

I detta avsnitt redovisas hur internetanvändare som är 18 år eller äldre använder e-handel, bank- och betaltjänster.

Köpa saker/tjänster via internet

Diagram

7.1. Andel internetanvävare (18+ år) som någon gång köper saker eller tjänster via internet.

E-handeln, mätt i andelen av internetanvändarna som någon gång köper en sak eller en tjänst via internet, låg kring drygt 80 procent i flera år. Men 2015 kunde vi se en minskning från 85 till 79 procent i alla åldersgrupper. Minskningen skapade huvudbry. Kunde det vara så att tolkningen av ”köpa saker eller tjänster via internet” förändrats på senare år? En person som säljer något via en annons på Blocket tycker kanske inte att denne säljer via internet, medan en person som ser en annons på Blocket och sedan går hem till en privatperson och köper en barnvagn, inte heller ser det som att denne har köpt en vara via internet.

I Postnords ”E-barometern” definieras E-handel som ”internetförsäljning av varor som levereras hem, till ett utlämningsställe eller hämtas i butik, lager eller utlämningslokal av konsument”. I årets undersökning formulerade vi därför om frågan till tre nya frågor:

Hur ofta använder du internet för...
att köpa varor/tjänster som levereras över internet (till exempel program, biljetter, filmer)?
att köpa saker/tjänster som levereras med posten?
att köpa saker/tjänster som hämtas upp i butik?

E-handel 2016

Diagram

7.2. Andel internetanvändare (18+ år) som använt internet för att någon gång respektive minst varje månad, köpa varor eller tjänster som levererats på olika sätt 2016.

73 procent svarade att de någon gång köpt varor eller tjänster som levererats över internet, 85 procent har köpt varor som levererats med posten och 62 procent har köpt varor som hämtats upp i butik. Sammantaget var det 90 procent av internetanvändarna som uppgav att det någon gång köpt varor eller tjänster som levererats på ett eller flera av de olika sätten.

Hälften av alla internetanvändare (49 %) köper varor eller tjänster över internet varje månad. 38 procent köper något som levereras med posten, 32 procent, alltså var tredje internetanvändare, köper varje månad något som levereras över internet och 20 procent köper något som de sedan hämtar upp i butik.

E-handel

Diagram

7.3. Andel internetanvändare (18+ år) som använt internet för att någon gång köpa varor eller tjänster som levererats på olika sätt 2016.

Nästan alla (över 98 %) i åldern 26-45 år e-handlar och två av tre köper något varje månad. I alla åldrar är det vanligast att köpa något som levereras med posten. Över hälften (59 %) av de äldsta internetanvändarna, de över 76 år, köper någon gång saker eller tjänster över internet.

Sälja och jämföra priser

Diagram

7.4. Andel internetanvändare (18+ år) som använt internet någon gång respektive minst varje månad, för att sälja saker, jämföra priser, besöka Blocket eller ägna sig åt handel med aktier eller fonder 2016.

Fler och fler säljer någon gång saker via internet. Det är nu mer än hälften (55 %) av alla internetanvändare som någon gång gör det. Det är en ökning sedan 2015 då det var 47 procent. 13 procent säljer saker varje månad. I åldern 26-45 år är det drygt två tredjedelar som gör det. Totalt sett är det mer vanligt att män säljer saker än kvinnor, utom i åldern 26-45 år där det inte är någon större skillnad mellan könen.

Sälja och jämföra priser

Diagram

7.5. Andel internetanvändare (18+ år) som använt internet någon gång för att sälja saker, jämföra priser, besöka Blocket eller ägna sig åt handel med aktier eller fonder 2016.

83 procent jämför priser och mer än hälften (55 %) gör det varje månad.

Blocket har funnits sedan 1996 och är Sveriges största köp- och säljmarknad på internet. 79 procent använder Blocket vilket är en liten minskning sedan förra året då det var 82 procent.

Handel med värdepapper

Andelen internetanvändare som ägnar sig åt handel med värdepapper (aktier och fonder) har legat på samma nivå runt 35 procent i flera år. När det gäller handeln med värdepapper är det mycket vanligare att män gör det än kvinnor. Hälften av alla män i åldern 36-55 år handlar med värdepapper via internet, en fjärdedel gör det varje månad. Motsvarande andel av kvinnorna i samma ålder är drygt 30 procent som gör det någon gång och 11 procent som handlar varje månad.

Banktjänster

Diagram

7.6. Andel internetanvändare (18+ år) som använder internetbank, betalar räkningar över internet respektive handlar med värdepapper över internet.

Andelen internetanvändare som loggar in på sin internetbank och betalar räkningar har legat på ungefär samma nivå i flera år. Ungefär 94 procent använder internetbank och 88 procent betalar räkningar via internet. Att andelen som betalar räkningar är lägre kan förklaras med att det kanske bara är en person i hushållet som sköter sysslan att betala räkningar, samt att de yngre i undersökningen inte flyttat hemifrån och skaffat sig boende som medför räkningar.

I årets undersökning, liksom senast 2013, har vi frågat hur människor besöker banken och betalar räkningar, det vill säga om de gör det via datorn, mobilen eller surfplattan.

Besöka internetbank (varje vecka)

Diagram

7.7. Andel internetanvändare (16+ år) som varje vecka besöker sin internetbank via dator, mobil respektive surfplatta 2013 och 2016.

Färre internetanvändare besöker varje vecka internetbanken via datorn 2016 (32 %) jämfört med 2013 (32 %), men det är dubbelt så många som använder internetbanken i surfplattan (8 % jämfört med 4%). Särskilt stor skillnad märks bland de som varje vecka besöker internetbanken i mobilen. Det är nu mer än var tredje internetanvändare (36 %) som varje vecka besöker banken i mobilen.

Besöka internetbank

Diagram

7.8 Andel internetanvändare (16+ år) som besöker sin internetbank via dator, mobil respektive surfplatta 2016.

I åldern 26-35 år är det aningen fler som använder internetbanken i mobilen än i datorn. Men i alla andra åldrar är det överlägset mest vanligt att man besöker banken i datorn. Även bland de äldsta internetanvändarna, de över 76 år, är det mer än 70 procent som använder internetbank.

Betala räkning via dator/mobil/surfplatta

Diagram

7.9. Andel internetanvändare (16+ år) som betalar räkningar via dator, mobil respektive surfplatta 2013 och 2016.

Färre internetanvändare betalar sina räkningar via dator 2016 (70 %) jämfört med 2013 (79 %). Tre gånger fler betalar dock räkningar via mobilen 2016 (35 % jämfört med 11 %) och mer än dubbelt så många använder surfplattan (15 % jämfört med 6 %).

Betala räkningar via dator/mobil/surfplatta

Diagram

7.10 Andel internetanvändare (16+ år) som betalar räkningar via dator, mobil respektive surfplatta 2016.

Att betala räkningar via datorn är fortfarande det vanligaste sättet i alla åldersgrupper. Bland 26-35-åringar betalar två tredjedelar (65 %) någon gång räkningar via mobilen. Över hälften av 36-45-åringarna betalar räkningar med mobilen någon gång. Bland de över 66 år är det vanligare att betala via surfplattan än mobilen, men datorn är helt klart vanligast bland de äldre.

Mobilt BankID och Swish

I detta avsnitt redovisas användningen för dem som är 16 år eller äldre.

Mobilt BankID

Diagram

7.11. Andel av internetanvändare (16+ år) respektive andel av de med smart mobil (16+ år) som någon gång använder Mobilt BankID 2014-2016.

Mobilt BankID lanserades 2010 och används nu av fyra av fem (79 %) med smart mobil. Det motsvarar 65 procent av alla internetanvändare. En stor ökning jämfört med 2014 då det var hälften av de med smarta mobiler som använde mobilt BankID, lite drygt en tredjedel av alla internetanvändare.

Betalapp, exempelvis Swish

Diagram

7.12 Andel av internetanvändare (16+ år) respektive andel av de med smart mobil (16+ år) som någon gång använder Swish 2014-2016.

Swish lanserades 2012 och är en tjänst för att föra över pengar, via mobilen, mellan bankkonton. Två tredjedelar (66 %) av de med smarta mobiler, och som är över 16 år, använder Swish 2016. Det motsvarar lite drygt hälften (54 %) av alla internetanvändare, en stor ökning jämfört med 2015 då 44 procent, vilket motsvarade lite drygt en tredjedel av internetanvändarna, använde Swish.

Användning av Mobilt BankID och Swish

Diagram

7.13. Andel internetanvändare (16 + år) som någon gång använder Mobilt BankID respektive Swish fördelat på ålder 2016.

I åldern 16-45 år använder mer än 80 procent av internetanvändarna mobilt BankID och mer än 73 procent använder Swish.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn