.FILE 2G 3G 4G 5G
Inledning

Sammanfattning

4 min läsning

Internettillgången har de senaste åren legat stabilt strax över 90 procent och 82 procent använder internet dagligen, vilket är en ökning med 2 procentenheter sedan 2015.

Det blir allt vanligare att ha både dator, surfplatta och smart mobil. Det finns nu i genomsnitt 2,07 datorer och 1,13 surfplattor per hushåll. 92 procent har en dator, 81 procent en smart mobil och 65 procent en surfplatta. Redan i åttaårsåldern har över hälften (55 %) tillgång till en egen smart mobil.

I genomsnitt använder vi internet 24 timmar i veckan. Drygt 9 av dessa är via mobilen, en ökning med en timme sedan förra året. Personer mellan 16 och 25 år ägnar i genomsnitt nästan 40 timmar i veckan åt internet.

Mer och mer blir mobilt

Svenskarna fortsätter att använda mobilen mer och mer. 78 procent av befolkningen kopplar upp sig via mobilen, 65 procent varje dag.

41 procent av svenskarna har en Iphone mot 37 procent som väljer Android. Bland de upp till 25 år är Iphone i klar majoritet, medan Android är vanligare bland de över 46 år.

Barn och unga storanvändare

Internetanvändandet bland de riktigt små barnen fortsätter att öka. Tre av fyra 2-åringar (72 %) använder internet, vilket är en ökning med fem procentenheter sedan förra året då det var 67 procent. En tredjedel (32 %) av de allra yngsta barnen använder internet varje dag.

Flickor är mer aktiva på sociala nätverk än pojkar. Vid elva års ålder är 56 procent av flickorna dagliga användare jämfört med 42 procent av de jämngamla pojkarna.

Det är också de unga kvinnorna som oftast råkar illa ut på nätet. I åldern 14-16 år har 29 procent av flickorna råkat ut för mobbning jämfört med 16 procent av pojkarna.

Internet på jobbet

90 procent av de som arbetar har tillgång till internet på jobbet. I internets barndom talades det mycket om den revolution det skulle innebära för arbetslivet och att många inte längre skulle ta sig till sina arbetsplatser utan istället arbeta hemifrån.   Totalt är det 53 procent, av de som arbetar, som någon gång använder internet för att arbeta hemifrån.

Nästan hälften (45 %) av de som arbetar läser jobb-mejl under semestern.

Facebook ökar, Twitter minskar

Användningen av sociala nätverk fortsätter att öka något, och ligger sedan några år tillbaka stabilt runt 75 procent.

Den dagliga användningen av sociala medier har mer än fördubblats under de senaste sex åren, från 28 procent 2010 till 58 procent i år.

De som använder sociala nätverk gör det lite drygt en timme om dagen eller sju timmar i veckan. Kvinnor ägnar i genomsnitt mer tid än män åt sociala medier, 7,8 timmar per vecka jämfört med männens 6,3 timmar.

Över hälften av internetanvändarna besöker dagligen sociala nätverk i sin mobil.

Facebook är det sociala nätverk som flest använder (71 %) och användningen ökar bland alla åldrar förutom bland 12-15 åringarna. Näst störst är Instagram (44 %). En fjärdedel av internetanvändarna använder Snapchat (25 %), men här är det stora skillnader mellan olika åldersgrupper och det finns knappt några användare alls över 56 år. Det enda sociala nätverk som minskar i användning är Twitter, från 22 procent 2015 till 18 procent i år.

Kärlek på nätet – så vanligt är det

Ju yngre man är desto vanligare är det att ha använt någon form av nätdejting. Bland 16-25 åringarna har två av tio (18 %) gjort det, medan en av tio (10 %) mellan 26-45 år nätdejtat. Det är överlag fler män än kvinnor som nätdejtar.

Av de som använt dejtingtjänster har fyra av tio (42 %) inte träffat någon, medan ungefär lika många (39 %) träffat någon utan resultat. Var femte nätdejtare har haft lyckat resultat: 16 procent startade en relation och 3 procent blev sambo eller gifte sig.

Fler använder banken i mobilen och säljer saker på nätet

Nio av tio (90 %) internetanvändare har någon gång e-handlat, särskilt i yngre åldrar där nästan alla gör det regelbundet.

Fler och fler, nu mer än hälften (55 %), säljer även saker på nätet.

Fyra av fem (79 %) med smart mobil använder mobilt bankID och två tredjedelar (66 %) swishar.

Streaming av film ökar kraftigt, men Youtube är störst

Streaming av film har ökat kraftigt från 28 till 38 procent, medan motsvarande tjänster för musik ligger kvar på samma nivå som förra året (44 %) .

Youtube är den populäraste sajten i alla åldrar. 100 procent av 11- till 19-åringarna kollar på Youtubefilmer, 80 procent av internetanvändarna  över 76 år använder Youtube någon gång.

Trots att streamingtjänsterna ökar ligger fildelningen kvar på samma nivå, runt 20 procent, de senaste åren. Fildelarna är också den grupp som i högst utsträckning betalar för streamingtjänsterna. 60 procent av fildelarna betalar för streamingtjänster, jämfört med 39 procent av de som inte fildelar.

Skillnad mellan kvinnor och män

Kvinnor och män använder internet lika ofta men män lägger betydligt mer av internettiden i hemmet, 15,5 timmar per vecka, jämfört med kvinnornas 12,1 timmar. När det gäller smarta mobiler är det tvärt om kvinnorna som lägger mer tid, 9,6 timmar per vecka jämfört med männens 8,5 timmar.

Kvinnor är genomgående mer aktiva på sociala nätverk än män. De postar, delar och skickar vidare mer frekvent. De är också mer intresserade av hälsa och medicinska frågor på internet.

Män är mer aktiva på diskussionsforum och ser mer film än kvinnor. De besöker också oftare dejtingsajter och spelar om pengar.

Skillnaden mellan kvinnor och män vad gäller upplevd kunnighet består och gäller i huvudsak att fler män än kvinnor bedömer sig själva som mycket kunniga.

Internet viktigast som informationskälla

För de unga har internet varit den viktigaste informationskällan under flera år, men nu ser vi för första gången att detta gäller i genomsnitt av alla användare. När svenskarna rankar informationskällorna på en femgradig skala får internet för första gången högst medelvärde; 3,7, att jämföra med 3,5 för tv, 3,2 för dagstidningar och 3,1 för radio.

Facebook blir en allt viktigare nyhetskälla och för de unga mellan 16-25 år är Facebook en viktigare nyhetskälla än tv, radio och dagstidningar.

Många fortfarande vid sidan av, men det blir färre

630 000 människor står vid sidan av internet i Sverige. Det motsvarar 7 procent av befolkningen.

Hälften av de äldsta (över 75 år) är icke-användare. Men det sker stora förändringar. För bara några år sedan var en tredjedel mellan 66-75 år icke-användare mot bara 14 procent i dag. Ointresse är främsta orsaken till att inte använda internet och krånglig teknik en annan.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn