.FILE 2G 3G 4G 5G

9 artiklar från med ämnet "sociala nätverk"

 • Reddit

  11 procent av alla internetanvändare i Sverige använder den sociala nyhetssidan och diskussionsplattformen Reddit 2017. Det är en ökning jämfört med 2016 då det var 8 procent. Det är stor skillnad mellan könen i användandet av Reddit. 17 procent av alla män använder Reddit jämfört med 4 procent av kvinnorna. Det är även stor skillnad […]

 • Twitter

  Var fjärde internetanvändare (25 %) har någon gång använt Twitter. Ser man på utvecklingslinjen från år 2011 och framåt ser man att användningen av Twitter ökade fram till 2014 men har sedan planat ut. År 2016 hickade kurvan till, då det var färre som uppgav att de använder Twitter medan det 2017 återigen ökar. Ökningen […]

 • Linkedin

  Fler och fler provar på att använda Linkedin någon gång, men det är ingen märkbar förändring av andelarna som använder Linkedin varje månad eller oftare. Det är heller ingen tjänst som används dagligen. Det kan tyda på att många ser Linkedin som en tjänst för att lägga upp statisk information om sig själv, inte en […]

 • Snapchat

  Användningen av Snapchat fortsätter att öka och ökningstakten har stigit. Utslaget på alla internetanvändare är det en tredjedel (33 %) som använder Snapchat någon gång och en femtedel (20 %) som gör det dagligen. Även om användningen av Snapchat har ökat i alla åldrar så är det sällsynt med dagliga snapchattare över 35 år. I […]

 • Instagram

  Användningen av Instagram ökar och numera använder mer än hälften (53 %) av alla internetanvändare Instagram och nästan en tredjedel (31 %) gör det dagligen. Användningen har ökat i alla åldersgrupper och mest har den ökat bland de äldre internetanvändarna där det i några åldersgrupper till och med fördubblats på ett år. Bland de yngre […]

 • Facebook

  Användningen av Facebook fortsätter att öka. Nästan tre av fyra (74 %) av internetanvändarna använder någon gång Facebook och över hälften (53 %) gör det dagligen. Andelen som använder Facebook ökar i alla åldrar utom bland de yngre. I åldersgruppen 12–15 år är det hälften (54 %) som använt Facebook 2017, vilket kan jämföras med […]

 • Användning av sociala plattformar

  Användningen av sociala plattformar och nätverk fortsätter att öka. På den övergripande frågan ”Hur ofta besöker du sociala nätverksplatser?” svarar 81 procent av alla internetanvändare att de minst någon gång gör det. Det är 4 procentenheter fler jämfört med 2016 då 77 procent gjorde det. Ökningen återfinns till stor del bland ”sällananvändarna”, de som uppger […]

 • Sammanfattning kommunikation och sociala plattformar

  Den absolut vanligaste kommunikationstjänsten på internet är att använda e-post, vilket 97 procent av alla internetanvändare gör, 69 procent dagligen. Näst vanligast är att chatta, vilket 83 procent gör någon gång och nästan hälften gör dagligen. Det är ungefär lika vanligt att ringa telefonsamtal eller videosamtal över internet. 62–67 procent gör det. Fyra av fem […]

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn