.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 7

E-handel och banktjänster

9 min läsning

Internetbank, mobilt BankID och Swish är tre tjänster som en stor del av befolkningen använder. Att göra bankärenden på internet görs av de allra flesta internetanvändare.

73 procent av befolkningen använder också mobilt BankID för att identifiera sig på nätet och användandet stiger för varje år. Betalappen Swish används av 66 procent av befolkningen.

E-handel är ett väletablerat sätt att köpa varor eller tjänster för nära nio av tio svenskar. Nästan alla internetanvändare mellan 26 och 55 år har köpt saker via internet som de fått levererade med post. Även bland de över 76 år har mer än varannan handlat via internet.

Lika vanligt som det är att handla varor är det att använda internet för att jämföra priser inför ett köp.

Bankärenden på internet

Diagram 7.1

Andel internetanvändare (18+ år) som någon gång loggar in på en internetbank, betalar räkningar via internet respektive hanterar aktier eller fonder via internet 2007–2017.

De senaste tio åren har det varit en stadig ökning i andelen internetanvändare som gör bankärenden på nätet. Redan 2007 loggade omkring 80 procent in på sin internetbank och betalade sina räkningar. I år har det ökat till över 95 procent som använder internetbank och 93 procent som betalar räkningar via internet. Att andelen som betalar räkningar är lägre än andelen som loggar in på internetbank kan till stor del förklaras med att ungdomarna inte flyttat hemifrån och själva börjat betala räkningar.

Bankärenden på internet

Diagram 7.2

Andel internetanvändare som olika ofta loggar in på internetbank, betalar räkningar respektive hanterar aktier och fonder 2017.

Över hälften av alla internetanvändare loggar in på sin internetbank varje vecka. Ytterligare 13 procent gör det dagligen. När det gäller att betala räkningar så är det mest vanligt bland svenska internetanvändare att göra det varje månad, vilket två tredjedelar gör. Av de internetanvändare som ägnar sig åt handel med aktier och fonder på nätet är det ungefär hälften som gör det minst varje månad medan hälften gör det mer sällan än varje månad.

Bankärenden på internet

Diagram 7.3

Andel internetanvändare som någon gång loggar in på internetbank, betalar räkningar respektive hanterar aktier eller fonder fördelat på ålder 2017.

I åldersgrupperna 26–55 år är det över 98 procent som använder internetbank och nästan lika många som betalar räkningar via internet. Även i de högsta åldersgrupperna är det en stor andel som använder internet för sina bankärenden. Över 90 procent i åldern 66–75 år och över 75 procent i åldrarna över 76 år.

Att använda internet för att hantera aktier och fonder är även det mest vanligt i åldrarna 26–55 år där nästan hälften av internetanvändarna gör det åtminstone någon gång.

Mobilt BankID

Frågan om användning av mobilt BankID ställs enbart till de deltagare som har smart mobil och som är 16 år eller äldre. I redovisningen nedan har andelarna räknats om så att det även framgår som andel av internetanvändare och som andel av befolkningen.

Mobilt BankID

Diagram 7.4

Användning av mobilt BankID som andel av personer med smart mobil, internetanvändare respektive befolkningen i stort (18+ år) 2014–2017.

Nästan 9 av 10 svenskar (88 %) som har en smart mobil använder tjänsten Mobilt BankID. Det har varit en ökning med ungefär 10 procentenheter per år de senaste åren. Drygt tre av fyra internetanvändare över 18 år (78 %) har mobilt BankID 2017. Av de som har en smart mobil är siffran 88 procent och sett på hela den vuxna befolkningen har knappt tre av fyra (73 %) ett mobilt BankID. Det är mer än en fördubbling av andelen av befolkningen som har mobilt BankID 2017 jämfört med 2014 då det var 34 procent av befolkningen.

Mobilt BankID

Diagram 7.5

Användning av mobilt BankID som andel av smarta mobilanvändare respektive befolkning fördelat på ålder 2017.

Det är vanligast att använda mobilt BankID i åldersgruppen 26–35 år där 96 procent av smart mobil-användarna, motsvarande 94 procent av befolkningen använder det. Det är även i den åldersgruppen som de flitigaste dagliga användarna återfinns. Det är 24 procent av 26–35 åringarna som dagligen använder mobilt BankID.

Nära tre fjärdedelar av de som använder smart mobil i åldern 66–75 år använder även mobilt BankID, det motsvarar hälften (51 %) av befolkningen i den åldern. Över hälften av de som har en smart mobil och som är över 76 år använder mobilt BankID. Dock är det inte så många i den åldern som har smarta mobiler så omräknat till andel av befolkningen blir det bara var sjätte person (17 %).

Swish

Frågan om användning av betalapp som till exempel Swish ställs enbart till de deltagare som har smart mobil och som är 16 år eller äldre. I redovisningen nedan har andelarna räknats om så det även framgår som andel av alla internetanvändare och som andel av befolkningen.

Swish

Diagram 7.6

Användning av Swish som andel av de med smart mobil, internetanvändare respektive befolkningen (18+ år) åren 2015–2017.

Nästan 8 av 10 svenskar (80 %) som har en smart mobil använder Swish. Det har varit nästan en fördubbling på 2 år, från 44 procent 2015. 80 procent av smarta mobilanvändare motsvarar drygt sju av tio (71 %) internetanvändare över 18 år och två tredjedelar (66 %) av den vuxna befolkningen. Det är mer än en fördubbling av andelen av befolkningen som använder Swish 2017 jämfört med 2015 då det var 32 procent av befolkningen.

Swish

Diagram 7.7

Användning av Swish som andel av smarta mobilanvändare respektive befolkning fördelat på ålder 2017.

Åldersgruppen 16–45 år är de flitigaste användarna av Swish där 87 procent av de som har en smart mobil använder det, motsvarande 84 procent av befolkningen. 41 procent av befolkningen i åldern 66–75 år använder Swish och i åldrarna över 76 år är det endast en av tio i befolkningen som använder Swish, men en tredjedel av de som har smart mobil.

Köpa, sälja och handla på internet

Handel på internet

Diagram 7.8

Andel internetanvändare (18+ år) som någon gång köpt varor eller tjänster över internet, jämfört priser, sålt saker respektive använt Blocket 2016–2017.

Nio av tio internetanvändare har köpt varor eller tjänster via internet som sedan har levererats via posten. Åtta av tio har köpt varor eller tjänster som levererats via internet. Det kan till exempel vara program, biljetter eller filmer. Sju av tio har köpt varor via internet som de sedan har hämtat upp i butik. Nio av tio internetanvändare jämför priser på internet, drygt åtta av tio använder tjänsten Blocket och nästan sex av tio internetanvändare säljer saker på internet.

Köper saker eller tjänster på internet som…

Diagram 7.9

Andel internetanvändare som köper saker eller tjänster på internet som sedan levereras med posten, över internet eller hämtas upp i butik fördelat på ålder 2017.

Nästa alla medelålders internetanvändare köper saker eller tjänster på internet. Det är 97 procent av 36–45 åringar, tätt följt av 96 procent av 26–35 åringarna och 94 procent av 46–55 åringarna som köper saker som levereras med posten. I samma åldersgrupper är det ungefär 90 procent som beställer varor eller tjänster som levereras via internet.

Även bland de äldsta internetanvändarna, de över 76 år, är det mer än hälften (58 %) som någon gång handlar på internet.

Handel på internet

Diagram 7.10

Andel internetanvändare som jämför priser, besöker Blocket respektive säljer saker över internet fördelat på ålder 2017.

Mer än nio av tio internetanvändare jämför priser på internet. Det är minst lika vanligt som att köpa varor som levereras med posten.

Nästan sex av tio (58 %) internetanvändare säljer saker eller tjänster på internet. I åldrarna 26–45 år är det nära tre av fyra (73 %) av internetanvändarna som någon gång har sålt något. Få internetanvändare säljer något regelbundet, minst varje månad (10 %).

Blocket har funnits sedan 1996 och är Sveriges mest kända köp- och säljmarknad på internet. 83 procent använder Blocket vilket är samma nivå som 2015 då det var 82 procent. I de flesta åldersgrupper är det vanligare att män än kvinnor använder Blocket, förutom i åldern 36–45 år där det är vanligare att kvinnorna (94 %) använder blocket jämfört med männen (90 %).

Annonsblockerare

Användning av annonsblockerare

Diagram 7.11

Andel av internetanvändare som använder annonsblockerare respektive som inte vet vad det är, fördelat på ålder och på kön 2017.

Nästan var tredje internetanvändare (29 %) använder annonsblockerare. Det är mycket vanligare att män använder annonsblockerare (38 %) än kvinnor (21 %). Bland ungdomar i åldern 16–25 år är det mer än hälften (57 %) som använder annonsblockerare medan de över 76 år knappt använder annonsblockerare alls. Var åttonde internetanvändare (12 %) vet inte vad en annonsblockerare är. Det är fler av kvinnorna (17 %) än av männen (7 %) som inte vet vad en annonsblockerare är. Okunskapen är ungefär lika stor oavsett ålder förutom bland de yngsta, de i åldern 12–15 år där 28 procent inte vet vad det är. Frågan som ställdes var Använder du en annonsblockerare?, det är möjligt att fler av de yngre vet vad en ”ad blocker” är.

Problem vid e-handel

Problem vid ehandel

Diagram 7.12

Andel internetanvändare (16+ år) som råkat ut för olika problem på internet det senaste året 2014 och 2017.

Var tredje internetanvändare (33 %) har blivit kontaktad av någon på internet som bett om att få personliga uppgifter eller bankuppgifter under det senaste året. Det är en ökning sedan 2014 då det var 30 procent.

Var tionde internetanvändare har under det senaste året köpt något som presenterades på ett felaktigt eller missvisande sätt på en hemsida. Det är nästan en fördubbling av de som råkat ut jämfört med 2014 då det var 6 procent.

Det är 2 procent som har råkat ur för att deras kreditkortsuppgifter har blivit stulna när de använt internet någon gång under det senaste året vilket är på samma nivå som tidigare.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn