.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 2

Barn och internet

7 min läsning

Detta är en sammanställning av drygt 800 barns internetanvändning. Svaren om barnens internetanvändning kommer från de drygt 500 vuxna deltagarna i undersökningen Svenskarna och internet som är föräldrar till barn i åldern 2–11 år.

Barns användning av internet fortsätter att öka. Redan vid två års ålder använder en stor majoritet internet, framförallt för att titta på tv och video men även spel och läroappar är populärt. Bland de minsta är surfplattor det vanligaste sättet att använda internet med en lånad mobiltelefon på andra plats. Det är först i 10–11-årsåldern, när så gott som alla barn har en egen mobil, som internet i telefonen går om surfplattan. När barnen kommer upp i skolåldern blir det vanligt att använda internet både för att söka information och som en del av skolarbetet. Redan vid åtta års ålder söker en majoritet av barnen efter information på internet. Vid nio års ålder använder en majoritet internet i skolarbetet.

Nästan alla skolungdomar, över 98 procent, från sex års ålder använder internet. Allt fler gör det varje dag. Två tredjedelar av sex- och sjuåringarna (67 %) använder internet dagligen.

De stora förändringarna de senaste fem åren har skett bland de yngre barnen. Internet går allt längre ner i åldrarna. Redan vid två års ålder har fyra av fem (79 %) börjat använda internet. Över hälften av barnen som är tre år och äldre är nu dagliga användare.

Barns internetanvändning

Diagram 2.1

Andel 2–6-åringar som någon gång använde internet under åren 2013 till 2017.

Fyra av fem (79 %) 2-åringar använder internet 2017. För fyra år sedan (2013) använde knappt hälften (45 %) av 2-åringarna internet. Dagens 2-åringar använder internet i samma grad som 5-åringarna gjorde för fyra år sedan.

Över 90 procent av 3–5 åringarna använder internet 2017, vilket är i samma utsträckning som 6 åringarna använde internet för fyra år sedan.

98 procent av sexåringarna använder internet någon gång. I åldersgrupperna från 7 år och uppåt är det över 99 procent av barnen som använder internet.

Daglig användning av internet bland barn  

Diagram 2.2

Andel av 2–11-åringar som dagligen använde internet under åren 2013 till 2017.

Det är en ständig ökning i alla åldrar i daglig användning av internet. Nu använder hälften av barnen i åldern 2–5 år internet dagligen, att jämföra med att det var en fjärdedel av barnen i den åldern som dagligen använde internet för fyra år sedan (2013). I skolstartsåldern, 6–7 år är det två tredjedelar som är dagliga internetanvändare, nästan en fördubbling på fyra år från 34 procent 2013. I åldern 8–9 år är tre av fyra barn dagliga internetanvändare och i åldrarna 10–11 år är det nästan nio av tio (89 %) som dagligen använder internet.

Barns tillgång till en egen mobiltelefon

Diagram 2.3

Andel av barnen i olika åldrar som har tillgång till en egen mobiltelefon 2017.

Det är knappt några 5- eller 6-åringar som har en egen mobiltelefon. Många yngre barn får dock tillgång till internet via föräldrarnas mobiler innan de själva har tillgång till en egen smart mobil. Bland 7–8 åringarna är det lite drygt var tredje som har en egen mobiltelefon. Bland 9-åringarna är det drygt två tredjedelar som har en egen mobiltelefon och bland 10-åringarna är det nästan nio av tio. Från 11 års ålder är det så gott som alla (minst 98 %) som har en egen mobiltelefon.

Barns användning av internet i mobilen

Diagram 2.4

Andel barn i olika åldrar som använder internet i mobiltelefon någon gång respektive dagligen 2017.

Även om mindre barn inte har en egen mobiltelefon så är det redan vid 2–3 års ålder över hälften av dem som använder internet i mobilen, och var tionde (10 %) som gör det varje dag. Andelen som använder internet i mobiltelefon stiger med stigande ålder men det är först i 10–11 år som alla som använder internet i mobilen även har sin egen mobiltelefon. Det är långt ifrån hälften av barnen i åldern 2–9 år som dagligen använder internet i mobiltelefon. Men från 10–11 års ålder, det vill säga när de har en egen mobiltelefon, blir en majoritet dagliga användare (74 %).

Barns användning av surfplatta

Diagram 2.5

Andel barn i olika åldrar som använder surfplatta någon gång respektive dagligen 2017.

Surfplattan är det redskap som små barn använder oftast. 80 procent av 2–3 åringarna använder surfplatta och en dryg tredjedel (35 %) gör det dagligen. I åldrarna 4–11 år är det över 90 procent av barnen som använder surfplatta och över hälften gör det dagligen.

Barns aktiviteter på internet

Den överlägset vanligaste aktiviteten på internet bland barn är att titta på tv och video.

Titta på tv och video

Diagram 2.6

Andel av internetanvändande barn i olika åldrar som använder internet för att titta på tv eller video någon gång respektive dagligen 2017.

99 procent av alla 2 och 3 åringar som använder internet tittar på tv och video. Det är minst 95 procent av alla barn som använder internet från 4 års ålder och uppåt som även tittar på tv eller video via internet. Minst hälften av alla barn tittar dagligen på tv eller video via internet.

Spela spel

Diagram 2.7

Andel av internetanvändande barn i olika åldrar som använder internet för att spela spel någon gång respektive dagligen 2017.

Bland de yngsta barnen som använder internet är det ungefär hälften (47 %) som någon gång spelar spel. Några få (5 %) gör det dagligen. Men med stigande ålder är det fler som spelar spel och fler som gör det dagligen. I åldern 8–9 år är det över 96 procent som spelar och mer än hälften (52 %) som spelar spel på internet dagligen.

Använda läroappar

Diagram 2.8

Andel av internetanvändande barn i olika åldrar som använder läroappar via internet någon gång respektive dagligen 2017.

Drygt två tredjedelar av alla barn som använder internet använder någon gång läroappar. Detta oavsett ålder. Det är en liten andel, runt 10 procent, som dagligen använder läroappar.

Söka fakta och göra skolarbete

Diagram 2.9

Andel av internetanvändande barn i olika åldrar som söker fakta respektive använder internet för att göra skolarbete någon gång 2017.

När barnen blir läs- och skrivkunniga börjar de i större och större utsträckning använda internet för att söka fakta och göra skolarbete.

Ungefär hälften av 7–8 åringarna söker efter fakta på internet och över 80 procent av 9–11 åringarna gör det. En fjärdedel av 7-åringarna använder internet för att göra sitt skolarbete. Vid nio års ålder är det över hälften som använder internet för att göra skolarbete och vid 11 års ålder är det 88 procent som enligt föräldrarna använder internet för att göra skolarbete.

Skriva textmeddelanden och besöka sociala nätverk

Diagram 2.10

Andel av internetanvändande barn som någon gång besöker sociala nätverk eller skickar bilder och textmeddelanden fördelat på ålder 2017.

Allt eftersom barnen blir läs- och skrivkunniga börjar de i större utsträckning använda internet för att skicka bilder och textmeddelanden. Bland 6-åringarna är det en fjärdedel som skickar meddelanden. Bland 8-åringarna har det ökat till hälften och vid 11 års ålder skickar nästan alla bilder och textmeddelanden (93 %).

Det är få barn i lågstadieåldern som besöker sociala nätverk, färre än var tionde av 6- och 7-åringarna. Vid 9 års ålder är det ungefär hälften som besöker sociala nätverk och i 11 års ålder är det över 80 procent som besöker sociala nätverk. Frågan som ställdes till föräldrarna var om barnen besöker sociala nätverk, men undersökningen innehåller inga frågor om några specifika namngivna sociala plattformar.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn