.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 4

Internet på arbetet

6 min läsning

90 procent av de som arbetar har tillgång till internet på jobbet. Vanligast är det inom it- och kommunikationsbranscherna där man använder internet under drygt halva arbetstiden.

Den genomsnittliga internettiden är betydligt lägre för de som arbetar inom exempelvis vården eller hotell och restaurang. Internet gör det möjligt för fler att jobba utanför arbetsplatsen. I dag arbetar drygt hälften regelbundet hemifrån. Tre av fyra av de som använder internet i arbetet använder jobbets internet för privata ändamål. Nästan hälften av de som arbetar läser jobb e-post under semestern.

Tillgång och användning

Tillgång och användning av internet på arbetet

Diagram

4.1. Andel av de som arbetar som har tillgång till internet på arbetet respektive som använder internet på arbetet någon gång och dagligen.

90 procent av de som arbetar har tillgång till internet på arbetet och 86 procent använder internet på arbetet åtminstone någon gång. Så har det varit under de senaste åren, men det har skett förändringar. I dag är det fler som använder internet på jobbet varje dag och framför allt flera gånger om dagen.

Tid till internet på arbetet

Tid till internet på arbetet

Diagram

4.2. Genomsnittlig tid (timmar per vecka) för internet, från år 2000 till 2016, beräknat på de som har tillgång till internet i arbetet.

Internettiden på arbetet har ökat för varje år. Från en genomsnittstid på 5 timmar i veckan år 2000 till 8 timmar 2009 och idag 12 timmar i veckan.

Även om de flesta som arbetar har tillgång till internet via en dator på arbetsplatsen så är det arbetsuppgifterna som styr vilken roll internet spelar. De som arbetar inom ett område som it- och kommunikation använder internet under drygt halva arbetstiden (22 timmar per vecka), medan den genomsnittliga internettiden på arbetet är betydligt lägre för dem som arbetar inom skolan (9 timmar per vecka) och vården (8 timmar per vecka).

Arbeta hemifrån

I slutet av 90-talet trodde många att arbetslivet skulle förändras radikalt då många med hjälp av internet skulle kunna arbeta hemifrån och inte behöva ta sig till arbetet varje dag. Trafikproblem skulle försvinna och miljön förbättras.

2007 visade det sig att inte mycket hade hänt. 2 procent av befolkningen kunde med hjälp av internet arbeta till största delen hemifrån. Men 15 procent kunde ibland vara mindre på arbetet (Internet 15 år, 2009).

Förhållandena ser likartade ut idag. 2 procent av hela befolkningen arbetar till största delen hemifrån. Ytterligare 13 procent kan arbeta hemifrån någon dag ibland. Ser vi bara till de som använder internet i arbetet blir andelarna större. Men det är inte många som till största delen arbetar hemifrån utan vad internet har medfört är att många, drygt hälften som använder internet i arbetet åtminstone någon gång kan arbeta hemifrån och då vara mindre på sin arbetsplats.

Använder internet för att arbeta hemifrån

Diagram

4.3. Andel av de som arbetar som använder internet för att arbeta hemifrån 2016.

I dag använder 13 procent internet för att dagligen utföra arbete hemifrån, ytterligare 19 procent gör det varje vecka. Totalt är det 53 procent, av de som arbetar, som någon gång använder internet för att arbeta hemifrån. Men det är fortfarande nästan än hälften (47 %) av de som arbetar som aldrig använder internet för att arbeta hemifrån. För 7 procent av de som har möjlighet att arbeta på distans har det medfört att de till största delen kan arbeta hemifrån.

Nästan hälften (45 %) av de som arbetar läser jobb e-post under semestern. Vanligast är det i åldern 36 till 55 år. Ungefär tre av fyra som använder internet på arbetet gör det också för privata ändamål. Detta är något vanligare bland män (80 %) än bland kvinnor (71 %).

Internet är viktigt både privat och för arbetslivet

Hur viktigt internet är för arbetslivet och privatlivet

Diagram

4.4. Utveckling av andel av internetanvändarna (16 + år) som på en 5-gradig skala anser att internet är mycket viktigt för dem i arbetslivet respektive i privatlivet 2008-2016.

För varje år som går är det fler och fler av internetanvändarna i undersökningen som på en 5-gradig skala från inte alls viktig (1) till mycket viktig (5) svarar att internet är mycket viktigt för dem i arbetslivet. 2008 var det en tredjedel som svarade att det var mycket viktigt och nu åtta år senare har den andelen ökat till att mer än hälften tycker det. Andelen som tycker att internet är mycket viktigt för dem i privatlivet har fördubblats från 18 procent 2008 till över 40 procent 2016.

Hur viktigt internet är för arbetslivet

Diagram

4.5. Andel av de som arbetar som skattar hur viktigt internet är för dem i arbetslivet på en skala från inte alls viktigt till mycket viktigt.

Över hälften (55 %) av de som arbetar tycker att internet är mycket viktigt för dem i arbetslivet och ytterligare 21 procent tycker att det är viktigt. Av de som är 26 – 35 år är det så mycket som två tredjedelar som anser att internet är mycket viktigt för dem i arbetslivet.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn