.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 2

Internet i mobilen

7 min läsning

De senaste sex åren har användandet av internet i mobilen tagit fart ordentligt och i dag är det 78 procent av befolkningen som kopplar upp sig via mobilen, 65 procent varje dag.

De som har smarta mobiler lägger också mer tid på dem för varje år. I år spenderar de i genomsnitt 9,2 timmar per vecka vilket är en ökning med en hel timme sedan förra året. Yngre använder mobilen mer än äldre och kvinnor mer än män. Några av de aktiviteter vi föredrar att göra i mobilen är att söka information om tidtabeller, ta del av nyheter och lyssna på musik, medan datorn används mer för e-post, faktasökning och internetbanken.

Använder internet i mobiltelefon

Diagram

Figur 2.1. Andel av befolkningen 12+ år som använder internet i sin mobiltelefon.

Tredje generationens mobiltelefoni (3G) lanserades i Sverige 2003 och 2006 kom Turbo-3G vilket öppnade för internet i mobilen för de flesta. Under de första åren var överföringskapaciteten låg och användningsområdena därför begränsade. Det gick att läsa e-post och att skicka ett och annat mms. I och med lanseringen av Turbo 3G och de smarta mobilerna tog användningen av internet i mobilen fart. I dag använder 78 procent av befolkningen internet i mobilen och 65 procent gör det varje dag.

Använder dagligen internet i mobilen 2016

Diagram

2.2. Andel av de med smarta mobiler respektive de av befolkningen som använder internet i mobilen dagligen 2016.

79 procent av de som har smarta mobiler använder internet i mobilen varje dag. I åldrarna upp till 45 år är det mer än 90 procent av de som använder smarta mobiler som kopplar upp sig dagligen. Men från 55 år och uppåt har den dagliga användningen inte slagit igenom. Bland personer över 65 år är det inte ens hälften av de som har en smart mobil som använder den dagligen för att koppla upp sig till internet. I gruppen över 75 år är det en fjärdedel av de med smarta mobiler, vilket motsvarar 6 procent av befolkningen i den åldern, som dagligen använder internet i mobilen.

Använder internet i mobilen

Diagram

2.3. Genomsnittligt antal timmar i veckan som användare av smarta mobiler (16+ år) använder internet i mobilen.

De som har smarta mobiler lägger mer tid på dem för varje år. Sedan förra året spenderar de en hel timme mer per vecka på internet via sin smarta mobil.

Tid internet i mobilen (timmar per vecka)

Diagram

2.4. Genomsnittligt antal timmar som de med smarta mobiler använder internet i mobilen 2016.

Det är stor skillnad mellan hur mycket tid olika grupper använder till internet i mobilen. Yngre använder mobilen mer än äldre och kvinnor mer än män. De flitigaste användarna är kvinnor i åldern 16-25 år, som använder internet i mobilen nästan 16 timmar per vecka. Därefter kommer männen i samma ålder som använder internet i mobilen 14,5 timmar i veckan. Kvinnor som är 26-35 år använder internet i mobilen 12,7 timmar i veckan. Kvinnor använder alltså i genomsnitt internet i mobilen 70 minuter mer i veckan, det vill säga i genomsnitt 10 minuter mer per dag, än män.

Skillnader mellan Iphone- och Androidanvändare

Typ av mobiltelefon

Diagram

2.5. Andel av befolkningen (12+ år) som har olika modell av smart mobil, ingen smart mobil respektive ingen mobiltelefon 2016.

Iphone är den vanligaste mobilmodellen bland svenskarna. 41 procent har en Iphone, medan 37 procent har en Androidtelefon. 3 procent har en annan modell. Ett fåtal, som har smart mobil, vet inte vilken modell de har. Utöver det är 18 procent av svenskarna utan en smart mobil.

Bland Androidanvändarna är majoriteten (60%) män medan det är en liten majoritet (53 %) kvinnor bland Iphoneanvändarna.

Utbildningsnivån är något högre bland Iphoneanvändarna, 27 procent har högskoleexamen, mot 24 procent av Androidanvändarna.

Lika stor andel (92 %) är födda inom Sverige i båda grupperna. Bland Iphoneanvändarna finns något fler stadsbor (68 %) än bland Androidanvändarna (65 %).

Iphoneanvändare är över lag yngre än Androidanvändare. Medelåldern för Iphoneanvändarna är 39,8 år mot Androidanvändarnas 42,5 år.

Typ av smart mobil

Diagram

2.6. Andel av befolkningen i olika åldrar som har Iphone respektive Android.

Bland 12-15 åringarna är det nästan dubbelt så vanligt att ha en Iphone (63 %) än en Android (33 %). Iphone är i klar majoritet bland de upp till 45 år, medan Android är vanligare bland de över 46 år. Över hälften av befolkningen 16-45 år har en Iphone, jämfört med 44 procent som har en Android.

Skillnader i användning mellan Iphone och Android

Skillnad i användning mellan Iphone och Androidanvändare
Andel av de som har Iphone Andel av de som har Android
Reddit 7 % 12 %
Fildelningstjänster 18 % 25 %
Videosamtal 27 % 20 %
Snapchat 33 % 23 %
Hälso/träningsapp 37 % 30 %
Tittar på gratisstreaming (typ Swefilmer) 38 % 33 %
Lyssnar på poddar 41 % 32 %
Läser bloggar 46 % 41 %
Betalar för film via internet 46 % 38 %
Netflix 48 % 37 %
Har egen surfplatta 50 % 38 %
Betalar för musik via internet 57 % 43 %
Instagram 58 % 41 %
Ringer/tar emot telefonsamtal 59 % 49 %
Postar eget innehåll 63 % 56 %
Betalappar (t ex Swish) 63 % 55 %
Använder surfplatta 71 % 62 %
Sociala nätverk i mobilen 82 % 74 %
Publicerar var de befinner sig 82 % 74 %
Youtube 89 % 91 %

Figur 2.7 Andel Iphone respektive Androidanvändare som ägnar sig åt olika aktiviteter på internet 2016.

Det finns några fler generella saker som skiljer mellan Iphone- och Androidanvändare.

Större andel Androidanvändare (56 % jämfört med 46 %) är oroligt för att stora företag (som Google och Facebook) inkräktar på deras personliga integritet på internet.

Det är lika stor andel som använder internet hemma (98 %), men fler Iphoneanvändare använder internet på andra platser (63 % jämfört med 56 %) eller när de är på väg någonstans (82 % jämfört med 76 %).

Betydligt fler Iphoneanvändare (41 % jämfört med 31 %) har flera surfplattor. Det är dock lika många som har exakt en surfplatta i hushållet (38 %).

När det gäller att utföra aktiviteter via dator, mobil och surfplatta så är det genomgående en högre andel bland Iphoneanvändare som utför aktiviteterna via mobil och surfplatta, medan Androidanvändarna i högre utsträckning gör det via dator. Oavsett om man har Iphone eller Android, så är det dock fler som utför aktiviteterna via dator än via mobil eller surfplatta.

Vad vi gör på dator, mobil och surfplatta

I årets undersökning har vi även frågat hur ofta man använder dator, mobil och surfplatta för ett antal olika aktiviteter.
Resultaten anges som andel av de som har dator hemma, de som har smart mobil och de som i en tidigare fråga sagt att de använder surfplatta ibland.

Aktiviteter där datorn används mest

Diagram

2.8. Andel internetanvändare som utför aktiviteter på dator, andel ägare av smarta mobiler som utför aktiviteter på mobilen samt andel användare av surfplattor som utför aktiviteter på surfplatta 2016.

Aktiviteter som svenskarna tycks föredra att göra med dator är att använda e-post (89 %), söka fakta (87 %), besöka internetbanken (83 %), betala räkningar (77 %), boka resor (76 %), söka efter offentlig information (72 %), titta på Youtube (72 %), se på film (64 %) och se på tvs playtjänster (58 %).

De aktiviteter där vi tycks föredra mobilen är att söka information om tidtabeller etc. (85 %), ta del av nyheter (82 %), lyssna på musik (75 %), läsa tidning (66 %), Facebook (66 %), chatta (61 %), videosamtal (34 %), Twitter (17 %) och läsa/lyssna på E-böcker (15 %).

Aktiviteter där mobilen används mest

Diagram

2.9. Andel internetanvändare som utför aktiviteter på dator, andel ägare av smarta mobiler som utför aktiviteter på mobilen samt andel användare av surfplattor som utför aktiviteter på surfplatta 2016.

Det finns ingen aktivitet som svenskarna verkar använda surfplattan till i större utsträckning än mobilen eller datorn. Däremot är det mer än hälften av de som använder surfplatta som gör det till att ta del av nyheter (66 %), söka fakta (65 %), söka information om tidtabeller etc. (61 %), titta på Youtube (60 %), hantera e-post (56 %), läsa tidning (56 %) och titta på film (53 %).

För tre år sedan, 2013, ställdes liknande frågor om hur ofta man använde olika utrustning för en rad aktiviteter. Det är betydligt fler nu än 2013 som besöker internetbanken och som framförallt betalar räkningar på mobilen och surfplattan.(se kap. 7 om e-handel). Det är även fler som läser e-post, söker fakta, nyheter och information om tidtabeller via mobil och surfplatta.

Fler chattar via all typ av utrustning, men framför allt via mobilen. Ändå har andelen svenskar som skickar sms ökat mellan 2013 och 2016, från 86 procent som skickade sms 2013 till 91 procent 2016.

Filmtittandet har ökat på alla plattformar, men framför allt på surfplattan. Det är dubbelt så många surfplatteanvändare som tittar på film 2016 (53 %) jämfört med 2013 (25 %).

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn