.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 8

Betala eller inte – streaming och fildelning

6 min läsning

Vi fortsätter att använda internet för att lyssna på musik och titta på film. Åtta av tio lyssnar på musik och drygt sex av tio tittar på film. Flitigast är de unga där nästan alla gör det.

Youtube är den populäraste sajten i alla åldrar. Det börjar redan i förskoleåldern och nästan alla fyraåringar använder Youtube, men även de allra äldsta är flitiga användare. Med streamingtjänsterna har fler börjat betala för musik och film, men trots det ligger fildelningen kvar runt 20 procent vilket den gjort under nästan tio år.

I dag finns en nästan oöverskådlig mängd musik, film och video på internet. Man kan ladda ner innehållet gratis, ta del av det blandat med reklam, betala per låt/film eller abonnera på det via en streamingtjänst som Spotify eller Netflix.

78 procent lyssnar på musik någon gång i veckan och 66 procent tittar på film och video. Flitigast är de unga, där nästan alla gör det, men även många över 65 år (40 %) gör det.

Lyssna på musik eller se på film och video via internet

Diagram

8.1. Andel av internetanvändarna i olika åldrar som varje vecka lyssnar på musik eller ser på film och video på internet.

Youtube är den populäraste sajten för video och musik. Det börjar redan i förskoleåldern då nästan alla, 98 procent av 4-åringarna, ser på film och video på internet. Hälften gör det dagligen. Youtube är populärt i alla åldrar och även de äldsta internetanvändarna över 75 år besöker sajten åtminstone någon gång (80 %). De dagliga besöken minskar dock med åldern från 84 procent dagliga besökare i åldern 12-15 år till 10-15 procent bland dem över 55 år.

Youtube, Spotify och Netflix

Diagram

8.2. Andel av befolkningen i olika åldrar som någon gång i veckan besöker Youtube, Spotify eller Netflix.

Det har skett små förändringar av musiklyssnandet via internet och ökningen har börjat plana ut under de senaste åren. Det gäller även andelen som lyssnar på Spotify. Däremot ökade andelen som såg på film och video starkt från knappt hälften (46 %) 2013 till tre av fyra (74 %) 2016.

Musiklyssnande och film/video-tittande på internet

Diagram

8.3. Andel av internetanvändarna (12+ år) som under perioden 2013-1016 lyssnat på musik och sett på film/video på internet.

Att betala för musik och film på internet

Betala för streamingtjänster för musik och rörlig bild på internetabonnemang

Diagram

8.4. Andel av internetanvändarna som under de senaste åren abonnerat på strömmande musik och rörlig bild.

Hur många i olika åldrar betalar för musik och film och video?

Diagram

8.5. Andel av internetanvändarna i olika åldrar som betalar för att ha tillgång till musik respektive film och video på internet

De första streamingtjänsterna på internet gällde musik. Spotify hade till exempel redan 2010 en gratis version med reklam och en reklamfri abonnerad. Fram till 2015 ökade antalet abonnenter, men tycks nu ha stannat av vid 44 procent av internetanvändarna även om andelen lyssnare totalt ökat något till 62 procent.

Att prenumerera på rörlig bild har en kortare historia och här har ökningen varit stor, från 29 till 38 procent, under det senaste året. Andelen som abonnerar på film och video börjar närma sig andelen som abonnerar på musik.

Fildelning

Fildelningen har under de senaste nio åren legat kring 20 procent och gör så även idag. Den har inte minskat så mycket trots att musiken blivit billigare och mer lättillgänglig över Youtube och via streamingtjänster som Spotify.

Fildelningstjänster

Diagram

8.6. Andel av internetanvändarna (16+ år) som under perioden 2007 till 2016 någon gång besöker fildelningssajter för att ladda ner musik.

På senare år har kommit sajter där man kan se eller ladda ner film. På vissa av dem sker det utan betalning. Här har det skett en stark ökning och bland de unga 12-25 år är så kallad gratisstreaming mycket mer omfattande är fildelningen.

Fildelning respektive gratisstreaming av film

Diagram

8.7. Andel av internetanvändarna i olika åldrar som fildelar musik eller laddar ner film gratis från internet.

Fildelarna köpte tidigare minst lika mycket cd-skivor som de som inte fildelade och idag kan vi se att det är vanligare bland fildelarna att abonnera på streamingtjänster för musik och film än bland de som inte fildelar.

60 procent av fildelarna betalar för streamingtjänster för musik, jämfört med 39 procent av dem som inte fildelar och 44 procent i befolkningen. Förhållandet är liknande för dem som använder sig av sajterna där man kan ladda ner film gratis. 53 procent av dessa betalar för en streamingtjänst för film som Netflix, jämfört med 34 procent av dem som inte laddar ner ”gratisfilm”. Detta kan bero på att de som fildelar tillhör en grupp som generellt sett också konsumerar betydligt mer musik än andra.

Betalningsvilja i olika åldrar

Olika åldrar prioriterar olika när det gäller vilket medieinnehåll man betalar för. Nedan återfinns en jämförelse mellan åldrar i vilken mån man betalar för en dagstidningsprenumeration och i vilken mån man betalar för att ha tillgång till musik- och film på internet. Andra avgifter som radio- och tv-licens eller kostnader för extra tv-utbud återfinns inte här.

Betalningsvilja i olika åldrar

Diagram

8.8. Andel av olika åldersgrupper som betalar för en dagstidningsprenumeration, en musiktjänst som Spotify, en filmtjänst som Netflix eller en kombination av dessa.

De yngsta prioriterar underhållning och hälften betalar för musik och/eller film/tv över internet. Men redan i åldersgruppen 36-45 år prenumererar 40 procent på en dagstidning samtidigt som ännu fler betalar för underhållning. I åldersgruppen 46-55 år är det lika många, ungefär hälften, som prenumererar på en dagstidning och som betalar för musik och/eller film och tv över nätet.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn