.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 6

Barn och ungdomar

10 min läsning

Barn idag växer, nästan från födseln, upp med ena foten i en digital värld. De är från första början omgivna inte bara av tv, radio och böcker utan också av datorer, surfplattor och smarta telefoner.

I så gott som alla barnfamiljer finns inte bara en dator utan snarare två eller tre datorer. Genomsnittet är 2,2 datorer i familjer med förskolebarn. Det ökar till 2,7 datorer i familjer med skolbarn (7-11 år) och i genomsnitt finns det 3,2 datorer i familjer med äldre skolbarn (12-15 år).

De flesta barnfamiljer har både dator, smartmobil och surfplatta

Antal surfplattor i barnfamiljerna

Diagram 6.1

Antal surfplattor som finns i familjer med barn i åldern 7-11 år.

I nästan alla barnfamiljer finns också minst en smartmobil (96%) och minst en surfplatta. 93% av familjerna med barn i åldern 7-11 år har en sådan och 88% av de med lite äldre barn (12-15 år). Genomsnittet ligger på 1,9 surfplattor per barnfamilj och som mest 2,1 i familjer med barn i åldern 7-11 år.

Det innebär att de flesta barnfamiljer har tillgång till både dator, smartmobil och surfplatta. I familjerna med barn i åldern 7-11 år har 87 procent detta och bland dem med äldre barn (12-15 år) är siffran 84 procent.

Surfplatta, dator och smartmobil i barnfamiljer

Diagram 6.2

Andel av familjerna med barn i åldern 7-11 år som har tillgång till olika kombinationer av dator, smartmobil och surfplatta.

Det är därför inte förvånande att det bland 2-åringarna är två av tre (67%) som använt internet och var tredje (32%) som gör det dagligen. Drygt hälften av 2-åringarna (58%) använder någon gång en surfplatta och ungefär lika många (52%) använder internet via en smartmobil.

67 procent av 2-åringarna använder internet

År då minst hälften av en åldersgrupp börjat använda internet

Diagram 6.3

Ålder då 50 procent av en åldersgrupp börjat använda internet.

Medan de äldres vardagsliv inte har förändrats så mycket av internet så lever barnen idag i en helt annan värld än för bara tio år sedan. År 2004 var det få förskolebarn som använde internet och det var först bland 9-åringarna som åtminstone hälften någon gång använt internet. Nu ligger den gränsen mellan de som fyllt 1 men ännu inte fyllt 2 år.

2015 är det två av tre 2-åringar (67%) som börjat använda internet åtminstone någon gång och en tredjedel (32%) som gör det varje dag. Förra året var det 57 procent av 2-åringarna som hade börjat använda internet.

Vid 6-årsåldern har hälften blivit dagliga användare och vid 10 år använder tre av fyra internet dagligen. Internet har blivit fast etablerat som en del av det dagliga livet och nästan alla tonåringar är dagligen på internet.

Andel barn som använder internet 2015

Diagram 6.4

Andel barn i olika åldrar som använder internet någon gång och dagligen.

Surfplattan en inkörsport till internet

Andel barn som använder surfplatta 2015

Diagram 6.5

Andel barn som någon gång och dagligen använder en surfplatta.

För många barn har surfplattan blivit en inkörsport till internet. Det är något som hänt under de senaste åren, först bland de yngre barnen men nu också bland de lite äldre i åldern 8-11 år. 2013 hade 57 procent av dem (8-11 år) använt en surfplatta. Idag är det över 90 procent.

När barnen blir lite äldre och kommer i tonåren blir den smarta mobilen allt viktigare och redan i 10-årsåldern är det lika många som dagligen använder mobilen som surfplattan. Sedan ökar den dagliga användningen av den smarta mobilen medan intresset för surfplattan minskar.

Daglig användning av surfplatta och internet i mobilen

Diagram 6.6

Andel barn som dagligen använder surfplatta respektive internet i mobilen 2015.

Från video och spel till kommunikation och information

Daglig användning av internet för spel och film 2015

Diagram 6.7

Andel internetanvändande barn i olika åldrar som dagligen använder internet för att se på film/video eller för att spela.

Under de första åren handlar det nästan helt om video och korta filmer. Alla 2-åringar som använder internet (96%) ser på detta och hälften av 2-åringarna intresserar sig också för spel.

Det dagliga spelandet ökar sedan fram till 10-årsåldern och därefter minskar det. Det beror på att flickorna blir allt mer intresserade av att delta på de sociala nätverken och överger spelandet medan pojkarna fortsätter att spela.

Film och video, till exempel via Youtube, är som populärast i åldern 10-15 år, så gott som alla är där någon gång och 60 procent dagligen.

Kommunikation över internet

Diagram 6.8

Andel internetanvändande barn i olika åldrar som någon gång använder internet för att chatta, besöka sociala nätverk och skicka e-post.

När barnen börjar skolan och kan läsa och skriva öppnar sig också möjligheterna att använda internet på ett mer aktiv sätt. I 10-årsåldern ägnar sig åtminstone ibland hälften åt att chatta och besöka sociala nätverk. E-post används också ibland och i tonåren är så gott som alla bekanta med att kommunicera via sociala nätverk och e-post.

Spridningen följer en nästan rak linje mellan 7 och 12 år. Fler och fler ägnar sig åt allt fler saker på internet. Användningen breddas och fördjupas. Samtidigt är skillnaderna mycket stora mellan barnen. I 10-årsåldern är det hälften som inte chattar och aldrig besöker ett socialt nätverk eller skickar e-post.

Användning av internet för skolarbete

Skolarbete, fakta och information

Diagram 6.9

Andel internetanvändande barn i olika åldrar som använder internet för att skaffa information och fakta samt för att göra skolarbete någon gång eller varje vecka.

I början av skolåldern är det fler som använder internet för att söka information och fakta än för att kommunicera. Redan i 8-årsåldern har hälften av barnen sökt efter information på internet. Upptäckten av dessa möjligheter att skaffa kunskap följer upptäckten att internet kan användas i skolarbetet. Men det är först i 11-årsåldern och därefter som en majoritet av barnen mer regelbundet, minst någon gång i veckan, använder internet för skolarbete.

Skillnaderna mellan skolbarnen är mycket stora i hur internet används som hjälp i skolarbetet. 15 procent i 10-årsåldern använder internet dagligen i skolarbetet, 35 procent gör det någon gång i veckan, 28 procent någon gång ibland och 22 procent gör det aldrig.

Hur ofta skolbarn använder internet för skolarbete 2015

Diagram 6.10

Andel skolbarn och studerande i olika åldrar som använder internet för skolarbete någon gång, varje vecka och dagligen.

Även de yngsta barnen skapar eget innehåll på internet

Hur ofta barn skapar eget innehåll på internet

Diagram 6.11

Andel internetanvändande barn i olika åldrar som skapar eget innehåll på internet.

Nu är det 30 procent av 2-3 åringarna som någon gång skapar eget innehåll på internet och ju äldre barnen blir desto vanligare blir det. Bland 10-11 åringarna är det 64 procent som någon gång skapar eget innehåll på internet varav 50 procent gör det varje vecka.

Barn och föräldrars oro

Hur ofta barn oroas eller upprörs av något på internet

Diagram 6.12

Andel barn som använder internet som enligt föräldrarna upplevt något på internet som gjort dem upprörda eller oroade.

På internet finns det mesta, både sådant som är roligt och intressant och sådant som är skrämmande och obehagligt. Tidigt stöter barn som använder internet på sådant som kan oroa och när de blir lite äldre och börjar kommunicera med andra kan de råka ut för näthat och kränkningar.

Var femte barn (21%) i åldern 2-11 år har, enligt föräldrarna, någon gång oroats eller upprörts av något de sett på internet. Det tycks i de flesta fall röra sig om enstaka händelser medan det för 2 procent har hänt upprepade gånger.

Andelen som råkat ut för negativa händelser ökar med åldern och var tredje 12-15 åring (36%) har råkat ut för något på internet som oroat eller stört. För 7 procent har detta skett flera gånger, minst någon gång i månaden.

Barn som upplevt något på internet som upprört eller oroat dem 2010-2015

Diagram 6.13

Andel internetanvändande barn i åldern 12-15 år som enligt föräldrarna upplevt något på internet som gjort dem upprörda eller oroade.

Detta är inte negativa effekter som vuxit fram under 2015 utan de har kunnat kopplas ihop med internet sedan tidigare. Den negativa påverkan har dock inte ökat under senare år utan legat på ungefär samma nivå. 2013 sa föräldrarna till barn i åldrarna 7-11 år att 20 procent någon gång råkat ut för något obehagligt och det ökade till 33 procent hos de äldre barnen (15-16 år).

Händelser som oroar och upprör kan både vara något som barnen sett på internet eller något som skickats till dem. För yngre barn är det oftast en bild som upprör. I de flesta fall är det något som de hittar på Youtube. Nästan alla barn och ungdomar (97%) ser på Youtube och 64 procent gör det dagligen (7-15 år).

Kränkande post och mobbning på nätet drabbar någon gång 8-9 procent av ungdomarna mellan 12 och 18 år. I de flesta fall är det frågan om enstaka händelser men för 1 procent sker det upprepade gånger.

Mer statistik om hur barn och ungdomar använder internet finns i rapporten "Eleverna och internet 2015".

 

 

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn