.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 3

Den mobila boomen saktar in

7 min läsning

Den mobila boomen som för den smarta mobilen pågått under fem år och för surfplattan under fyra år saktar in men har ännu inte tagit stopp.

Ytterligare 4 procent av befolkningen började använda en smartmobil under det senaste året jämfört med ökningar på 8, 13 och 16 procentenheter under tidigare år.

59 procent har tillgång till en surfplatta

Spridningskurvorna för smartmobiler och surfplattor

Diagram 3.1

Andel av befolkningen som under olika år har haft tillgång till smarta mobiler och surfplattor.

Surfplattan vars spridning ökade med 20 procentenheter mellan 2013 och 2014 har fortsatt med en blygsammare ökning på 6 procentenheter under det senaste året. Det är ett tydligt brott på den branta spridningskurvan.

Surfplattan liknar i det avseendet internet vars spridningskurva steg brant fram till år 2000 för att sedan börja plana ut (se diagram 1.1).

Populärt att använda internet i mobilen

Använder dagligen internet i mobilen 2010-2015

Diagram 3.2

Andel av alla de med mobiltelefon i olika åldersgrupper som dagligen använder sig av internet i mobilen.

Den snabba ökningen av smartmobiler, som drevs på av ungdomarna mellan 2010 och 2013, har nu bytts ut mot en mindre spridningsökning i alla åldrar. Med undantag för de allra äldsta ligger spridningsökningen på mellan 5 och 9 procentenheter i åldrarna 36-75 år.

Det återspeglar sig också i den tid som olika åldersgrupper ägnar sig åt sin mobil. Tiden har ökat med en halvtimme per vecka sedan förra året. Det gäller även bland de äldsta smartmobilanvändarna.

Internettid i mobilen 2014-2015

Diagram 3.3

Genomsnittlig tid (timmar per vecka) som ägnas åt internet i mobilen bland användarna i olika åldersgrupper.

Skillnaderna i hur man använder smarta mobiler är dock större mellan gamla och unga om man ser till varje åldersgrupp och befolkningen som helhet eftersom många äldre inte använder internet via mobilen. Det blir särskilt tydligt om man riktar in sig på de som använder den smarta mobilen flera gånger om dagen.

En majoritet i åldern 12-35 år använder internet i mobilen flera gånger om dagen. Nästan hälften (47%) i åldern 36-45 år gör det också. Därefter sjunker andelen som använder smartmobilen flera gånger om dagen snabbt och bland pensionärerna är de få som använder en smartmobil på detta sätt.

Det tycks finnas en gräns vid ungefär 50 år. De som är yngre lever på internet, gör en massa saker och har en mängd kontakter där medan de som är äldre lever med internet men har huvuddelen av sitt liv utanför.

Internet i mobilen 2015

Diagram 3.4

Andel i olika åldrar i befolkningen som använder internet i mobilen någon gång, dagligen eller flera gånger dagligen.

Smartmobilen används till olika smarta saker

Vad man använder smartmobilen till

Diagram 3.5

Andel i befolkningen (12+ år) som någon gång använder sin smartmobil till navigation, Mobilt BankID, Swish, publicera var man är eller har en träningsapp.

Många som har en smartmobil använder den till en mängd olika saker. Tre av fyra använder GPS-funktionen till att navigera med, 77 procent av smartmobilanvändarna gör det vilket motsvarar 57 procent av befolkningen.

Två av tre smartmobilanvändare (47% av befolkningen) har börjat använda Mobilt BankID och nästan fyra av tio använder Swish. Fyra av tio (29% av befolkningen) publicerar åtminstone ibland var de är via mobilen och drygt var tredje (27% av befolkningen) har en liten apparat som via en app registrerar hur de tränar.

Surfplattan ökar inte längre lika mycket

Användning av surfplatta 2013-2015

Diagram 3.6

Andel av olika åldersgrupper i befolkningen som 2013, 2014 och 2015 har en surfplatta hemma och använder den någon gång.

Surfplattan som uppvisade en mycket stark ökning mellan 2013 och 2014 fick se sin spridning sakta in mellan 2014 och 2015. Spridningstakten har bromsat upp något men spridningen fortsätter särskilt bland de äldre där det har skett en ökning på omkring 10 procentenheter under det senaste året.

Den största andelen användare finns i åldern 6-11 år. Sedan minskar användningen och är som lägst i åldern 16-25 år, där paradoxalt nog de flitigaste internetanvändarna finns. De lever istället med sina smartmobiler. Sedan går användningen av surfplattorna upp i medelåldern där barnfamiljerna finns, för att successivt minska bland de äldre.

Användning av surfplatta 2015

Diagram 3.7

Andel av olika åldersgrupper i befolkningen som använder en surfplatta dagligen eller någon gång.

Vad används surfplattorna till?

Populärt i surfplattan

Diagram 3.8

Andel av användarna som gör olika saker med surfplattan (3 förslag tillåtna).

Det finns en mängd olika saker som en surfplatta kan användas till. Många nämner spel, läsa tidningar, googla och surfa, besöka sociala nätverk, kolla upp fakta, skicka e-post och se på tv.

Samlar vi alla olika saker i större kategorier ser vi att 42 procent åtminstone någon gång googlar, letar efter information och kollar fakta. 36 procent läser tidningar och läser om nyheter och väder.

34 procent använder surfplattan för att se rörlig bild i form av tv, film eller video. 32 procent använder surfplattan till spel, 23 procent besöker sociala nätverk och 15 procent skickar e-post.

Den smarta mobilen används mest för att besöka sociala nätverk som Facebook och Instagram. Där finns också tidnings-appar som används flitigt, liksom bank-appar och musik-appar som Spotify.

Till vad används surfplattan?

Tabell 3.1. Andel svar från användarna som nämner olika saker som de brukar göra med surfplattan (3 förslag tillåtna).

  1:a val 2:a val 3:e val Totalt
Spel 15% 7% 9% 32%
Tidningar 13% 8% 4% 25%
Googla, surfa 12% 10% 3% 24%
Sociala nätverk 6% 11% 5% 23%
Kolla fakta 9% 6% 3% 18%
E-post 7% 5% 3% 15%
Tv 6% 5% 3% 14%
Nyheter/väder 5% 5% 2% 12%
Film 6% 3% 2% 11%
Youtube 5% 3% 2% 10%
Bankärenden 1% 3% 2% 6%
Annonser 2% 2% 2% 5%
Recept 2% 2% 1% 5%
Musik 1% 2% 1% 4%
Skola 3% 1% 0% 4%
Arbete 2% 1% 0% 3%
E-böcker 1% 0% 1% 2%
Barnappar 2% 1% 0% 3%
Köpa/sälja 0% 1% 1% 2%
Bilder 1% 0% 1% 2%
Blogg 0% 0% 1% 1%
Anteckningar 0% 0% 1% 1%
Radio 0% 0% 0% 1%

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn