.FILE 2G 3G 4G 5G
Bilagor

Bilagor: Tabeller och frågeformulär

1 min läsning

Här finner du årets tabeller, frågeformulär och en checklista för journalister utfärdad av branschorganisationen för marknadsundersökningsföretag.

Tabellfilen

Delrapporten Svenskarna och internet: Valspecial 2022 är baserad på 3023 webbintervjuer med internetanvändare i åldern 18+ år. Resultatet är viktat mot kända populationstal (enligt SCB) med avseende på kön, ålder, utbildning, geografi (NUTS2), parti i valet 2018.

Gröna och röda celler i tabellen visar på signifikanta skillnader (dvs. skillnader som är statistiskt säkerställda och inte inom felmarginalen). Grönt visar på signifikant fler jämfört mot totalbasen och rött på signifikant färre jämfört mot totalbasen. Ibland förekommer fält med enbart 0% på grund av att vi endast redovisar nedbrytningar som innefattar minst 90 respondenter. Detta för att undvika feltolkningar av små baser med höga felmarginaler.

Vill du läsa mer om viktning, metod och urval för varje undersökning så besök Metodbeskrivning: Svenskarna och internet – Valspecial 2022.

Frågeformulär

Samtliga frågeformulär ligger i ett och samma dokument. Frågorna i respektive undersökning kommer i den ordning som de ställdes. Bakgrundsfrågorna är gemensamma för undersökningarna med några få undantag. Vill du läsa mer om de olika undersökningarna, fältperioder, metod och urval så rekommenderar vi Metodbeskrivning: Svenskarna och internet – Valspecial 2022.

Tabellbilaga för Svenskarna och internet: Valspecial 2022

Ladda hem

Frågeformulär för Svenskarna och internet: Valspecial 2022

Ladda hem

Checklista för journalister som skriver om Svenskarna och internet: Valspecial 2022

Ladda hem

Här kan du ladda ner och läsa Svenskarna och internet: Valspecial 2022 som PDF

Ladda hem
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn