.FILE 2G 3G 4G 5G
Om årets rapport

Metodbeskrivning: Svenskarna och internet – Valspecial 2022

3 min läsning

Välkommen till rapporten Svenskarna och internet – Valspecial 2022. Detta är en delrapport till den årliga rapporten Svenskarna och internet som sätter strålkastarljuset på internet som en politisk arena. Med undersökningen vill vi bidra med fakta och insikter om hur användningen av internet i Sverige utvecklas kopplat till politik. Vi vill ge förutsättningar till att digitaliseringen av det svenska samhället och näringslivet sker på välinformerad grund. Här ska vi kort presentera viktig information om hur denna delrapport är genomförd. 

Bakgrund och syfte

Hösten år 2022 är det återigen dags för den svenska befolkningen att gå till valurnorna. I samband med valåret släpper Internetstiftelsen denna delrapport som lägger fokus på internets viktiga roll i det demokratiska samhället, Svenskarna och internet – Valspecial 2022.

Syftet med studien är att belysa den roll internet har både för att sprida politiskt innehåll och som plattform för politiskt deltagande och engagemang. Vi vill med den här rapporten bidra med ökad kunskap om användarnas beteenden, attityder och agerande i den politiska arenan på nätet.

Undersökningen fokuserar bland annat på hur den internetanvändande delen av befolkning konsumerar politiskt innehåll. Studien djupdyker även i det politiska samtalet på nätet; vilka deltar, var diskuteras politik och vilka ämnen florerar? Men med internets alla goda sidor, kommer även en baksida. Hur vanligt är hård kritik, hat och hot kopplat till politiska åsikter? Hur utbredd är oron för desinformation inför valet och vilken roll tycker egentligen internetanvändarna att sociala medier bör ta för innehållet på sina plattformar?

"Svenskarna och internet – Valspecial 2022" är en fristående delrapport från vår huvudrapport "Svenskarna och internet".

Ändrade frågeformuleringar 

Årets valspecial bygger på en fristående studie, där större delen av frågorna är helt nya inför valåret 2022. I några fall har liknande frågor ställts i Svenskarna och internet – valspecial 2018. Förändringar i metod och frågeformulär gör däremot att jämförelser bör göras med viss försiktighet. Där det är möjligt, jämförs trender i årets rapport med resultat från valåret 2018.  

Metod och urval 

Datainsamlingen för Svenskarna och internet – Valspecial 2022 har genomförts i Novus webbpanel, även kallad Sverigepanelen. Novus Sverigepanel består av cirka 50 000 aktiva medlemmar i huvudsak åldern 18–89 år, men även i viss mån 90+ år, spridda över hela landet. 

Inför undersökningen drog Novus ett stratifierat urval ur sin webbpanel i målgruppen allmänheten 18+ år. Totalt genomfördes 3 023 intervjuer under perioden 16–29 december 2021. Deltagarfrekvensen uppgick till 55 procent. 

Resultaten i studien är viktade mot kända populationstal (enligt SCB) med avseende på kön, ålder, utbildning, geografi (NUTS2), parti i valet 2018.

Rekryteringen till Novus webbpanel sker med obundna slumpmässiga urval bland allmänheten främst via telefonintervjuer men även genom sms-inbjudan eller postalt utskick. Novus vårdar sin webbpanel genom så kallad Panel Management. Det innebär bland annat att Novus ser till att respondenterna inte kan delta i för många undersökningar under en kort period, och inte heller i flera liknande undersökningar. 

Notera att internetanvändarna i allmänhetsundersökningar som denna är den svensktalande internetanvändande delen av befolkningen som är förmögna att svara på en undersökning på webb. Det innebär att man inte får med de som (ännu) inte behärskar det svenska språket, de som lider av demens, har läs- och talsvårigheter eller av andra skäl inte kan svara eller nås. 

Om Novus Group International 

Novus Group International är ett analys- och undersökningsföretag som grundades 2006 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. De är medlem i Esomar –European Society for Opinion and Market Research – och följer branschens anvisningar om god undersökningsetik.  

Om Internetstiftelsen 

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet. 

Författare 

Svenskarna och internet – Valspecial 2022 är skriven av Freja Blomdahl, Insight Manager, med hjälp av Jenny Andersson, Insight Manager och Jakob Bäck, Digital Content Specialist, på Internetstiftelsen.

Upphovsrätt 

Texten och bilderna i Svenskarna och internet: Valspecial 2022 skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons, Erkännande 4.0 Internationell, vilket i korthet innebär att materialet kan användas och delas fritt så länge Internetstiftelsen anges som upphovsperson.

Graferna i rapporten tillhandahålls med Creative Commons licensen CC0 1.0 Universiell, vilket i korthet innebär att du fritt kan använda och bearbeta dem utan att fråga om tillåtelse. Vi ser dock gärna att du uppger Internetstiftelsen som källa vid användning av grafer eller data, och att du i möjligaste mån länkar tillbaka till rapporten.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn