.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 3

Mobilt BankID och Swish ökar

14 min läsning

En stor majoritet använder Mobilt BankID och Swish, och allt fler äldre börjar göra bankärenden digitalt. Att näthandla är populärt, och de flesta känner sig trygga med att betala på internet.

Majoriteten av Sveriges befolkning använder sig av internetbank, Mobilt BankID och Swish. Både Mobilt BankID och Swish fortsätter att öka i antal användare. Främst sker ökningen bland de äldre då allt fler internetanvändare når de högre åldrarna.

Händer håller en mobiltelefon vid ett bord.

Föräldrar som använder sig av e-handelsappar och begagnatsajter tycker att detta är väl använd tid. Barnfamiljer är också en grupp som anger att de är extra utsatta när det gäller att få sina kreditkortsuppgifter stulna på nätet, att bli kontaktade om bank- och personliga uppgifter online och likaså att näthandla missvisande produkter. Det handlar dels om att föräldrar är en grupp som är mer aktiva i e-handeln än andra och därmed utsätts för risk oftare men dels kan det också bero på att det finns aktörer på nätet som utnyttjar barns godtrogenhet.

Internetbank, Mobilt BankID och Swish

Drygt 90 procent av befolkningen använder internetbank

Diagram 3.1

Andel av befolkningen respektive internetanvändarna (16+ år), Använder internetbank, år 2010-2019

87%
av befolkningen betalar räkningar på nätet.

I december år 1996 lanserades de första internetbankerna i Norden. Under drygt 20 år har mycket hänt och bankärenden har bland annat tagit steget från datorn till mobilen. Av Sveriges befolkning (16+ år) ligger användandet på 91 procent idag och har sedan år 2013 legat på minst 80 procent.

Sedan år 2013 har användandet av internetbank bland internetanvändarna legat på över 90 procent och de senaste tre åren på hela 96 procent.

Nästan alla svenskar betalar också räkningarna på nätet – 92 procent av internetanvändarna och 87 procent av befolkningen totalt sett. Att fler använder internetbank än betalar räkningar kan ha flera anledningar. Till exempel bor en del i den yngsta gruppen 16–25 år fortfarande hemma och betalar ännu inga räkningar. Likaså är det bara en person i vissa flerpersonshushåll som betalar räkningarna.

Över 80 procent av befolkningen använder Mobilt BankID

Diagram 3.2

Andel av befolkningen, internetanvändarna resp. smartmobilanvändarna (16+ år), Använder Mobilt Bank-ID, år 2014–2019. (Notera att frågan om användning av Mobilt Bank-ID ställs enbart till de deltagare som har smartmobil. I redovisningen ovan har andelarna räknats om för andel av internetanvändare och andel av befolkningen)

Mobilt BankID är en elektronisk legitimation i smartmobiler som används via en app (mobilapplikation) som lanserades år 2011. Användningen av Mobilt BankID fortsätter att öka i befolkningen. Av Sveriges befolkning (16+ år) använder 84 procent Mobilt BankID, jämfört med 81 procent föregående år. Av smartmobilanvändarna nyttjar 94 procent Mobilt BankID. Sedan år 2014 har användandet av Mobilt BankID mer än dubblerats bland befolkningen.

Nästan 80 procent av befolkningen använder Swish

Diagram 3.3

Andel av Sveriges befolkning (16+ år), internetanvändarna, smartmobilanvändarna, Använder en betalapp som Swish, år 2015–2019

Swish är en mobil betaltjänst som slagit igenom stort i Sverige och användandet fortsätter att öka. Sedan år 2015 har användandet av Swish mer än dubblerats i befolkningen i stort.

Numera får Swish användas av alla åldrar och sett till Sveriges befolkning 12+ år använder 78 procent Swish. Förra året låg nyttjandegraden på 75 procent.

Allt fler äldre använder Mobilt BankID och Swish

Diagram 3.4

Andel av befolkningen (66+ år), Använder Mobilt Bank-ID respektive Swish, år 2015–2019

Både användandet av Mobilt BankID och Swish har ökat och det är i synnerhet de som är äldre än 65 år som står för ökningen. Sedan år 2015 har användandet av Mobilt BankID bland 66+ år ökat kraftigt – från 11 procent till 61 procent. Samtidigt använder tio gånger så många av de äldsta Swish idag jämfört med år 2015. Bara sedan förra året har en ökning med runt tio procentenheter skett för båda tjänsterna.

Ökningen ligger i linje med den ökade användningen av internet bland de äldsta. Värt att poängtera är att det är befolkningen som blir äldre vilket gör att fler internetanvändare ingår i de äldre åldersgrupperna för varje år. Därmed ska ökningen inte tolkas som en stor beteendeförändring hos de äldre.

Det finns inga skillnader mellan kön i användandet av varken Swish eller Mobilt BankID.

Köpa och sälja online

6 av 10 säljer saker på nätet

Diagram 3.5

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder internet för att sälja, år 2014-2019, respektive köpa saker eller tjänster, år 2007-2019

Kvinna och man tittar på dator i kök.

Internetanvändare som säljer något på nätet har ökat från 40 procent år 2014 till 60 procent i år. Årets siffra ligger i nivå med föregående år, med en marginell minskning. Likaså är det i princip lika många internetanvändare som köper något på nätet som föregående år.

Barnfamiljer (81%) är flitiga på att sälja saker online. Det speglas även åldersmässigt då det främst är de mellan 26–45 år, drygt 75 procent, som ägnar sig åt att sälja saker på nätet. Runt hälften av de 16–25 år gör detsamma och 38 procent av de äldre än 65 år.

Män (64%) är mer benägna att sälja saker på nätet än kvinnor (56%) men ingen skillnad förekommer mellan boende i stad eller på landsbygd.

Drygt 8 av 10 köper något med digital leverans

Diagram 3.6

Andel av internetanvändarna (16+ år), Köper saker/tjänster på internet med leverans via post eller via internet, år 2016-2019

Leverans via post (89%) eller via internet, till exempel program, biljetter, filmer (82%), ligger på en stabil nivå mot föregående år. Det finns inga skillnader i demografi i val mellan dessa två leveranssätt.

Tid på e-handelsappar/begagnatsajter mest meningsfull för barnfamiljer

Diagram 3.7

Användare av e-handelsappar/begagnatsajter, I vilken grad tid används väl/meningsfullt vid användande av e-handelsappar/begagnatsajter, Skala 1-5 5=Mycket meningsfullt & 1=Inte alls meningsfullt, år 2019

Det finns idag mängder av e-handelsappar och begagnatsajter tillgängliga online. Bland de som uppger att de använder dessa tycker 36 procent att deras tid används väl och 28 procent att den inte används väl.

De som i högre grad anser att tid på dessa appar/sajter är meningsfull är de med hemmaboende barn, de i höginkomsthushåll och de med högskoleutbildning. Män ser dem som mer meningsfulla än kvinnor.

Trygghet i e-handel och banktjänster

7 procent känner sig inte trygga vid betalning på nätet

Diagram 3.8

Andel av internetanvändarna (16+ år), Känner mig trygg och säker vid betalning på internet, Instämmandeskala 1-5, 1=Stämmer inte alls, 5=Stämmer helt och hållet, Åldersfördelning år 2019

Majoriteten, 80 procent, känner sig idag trygga och säkra vid betalning på internet, varav 31 procent känner sig helt och hållet trygga (skalsteg 5). Av de 7 procent som inte känner sig trygga uppger 2 procent att de inte alls (skalsteg 1) känner någon trygghet. Tryggheten ligger på samma nivå bland smartmobilanvändarna. Sannolikt har Mobilt BankID och Swish bidragit till denna höga andel av trygghet. Denna fråga ställs för första gången i år.

Minst trygga känner sig de som är äldre än 65 år och de med lägst utbildning. Mest trygga känner sig höginkomsttagare och de som är mellan 26–35 år.

Föräldrar får oftare kreditkortsuppgifter stulna på nätet

Diagram 3.9

Andel av internetanvändarna (16+ år) / Andel som har hemmaboende barn (16+ år), Fått kreditkortsuppgifter stulna på internet, år 2019

3%
av internetanvändarna har fått sina kreditkortsuppgifter stulna.

Bland internetanvändarna uppger 3 procent att de har fått sina kreditkortsuppgifter stulna på internet. Det ligger i linje med föregående år.

Två grupper som drabbats dubbelt så mycket som genomsnittet är de med hemmaboende barn och de som är födda utanför Norden. Vad gäller föräldrar hanterar de även barn och ungas betalningar, och deras svar tyder på att denna grupp kan vara särskilt utsatt. Till exempel har media rapporterat om bedrägliga dataspel där barn luras att lämna ut sina föräldrars kontouppgifter för att de ska få fördelar i spelet.

Var femte nätkontaktad om bank- och personliga uppgifter

Diagram 3.10

Andel av internetanvändarna (16+ år), Blivit kontaktad av någon på internet som bett om bankuppgifter eller andra personliga uppgifter, år 2017-2019

Hand håller i ett American Express medan den andra handen knappar in kortuppgifterna på ett tangentbord

Förra året 2018 uppgav 28 procent att de blivit kontaktade på internet av någon som bett om att få deras bankuppgifter eller andra personliga uppgifter det senaste året. I årets mätning är motsvarande siffra 22 procent.

De som anger att de drabbats är i något högre utsträckning de med funktionsvariation (29%), de med hemmaboende barn (28%) och de i åldern 46–55 år (28%). Bland internetanvändarna äldre än 65 år anger endast 12 procent att de drabbats.

Drygt 1 av 10 drabbas av missvisande produkter i e-handeln

Diagram 3.11

Andel av internetanvändarna (16+ år), Köpt något som presenterats missvisande/felaktigt på internet, år 2017-2019

Lite mer än 1 av 10 har fått något levererat som såg annorlunda ut när de gjorde beställningen på nätet. Det har varken skett en ökning eller minskning på detta område utan liksom år 2018 anger 13 procent att de köpt något som presenterats på ett felaktigt eller missvisande sätt på internet.

De som drabbas i något högre utsträckning är de yngsta 16–25 år (20%) och föräldrar till hemmaboende barn (18%).

Madelene Lovereus, 46 år

Madelene Lovereus

Hur använder du BankID?

Jag kommer knappt ihåg hur jag gjorde innan jag hade BankID eller Swish. Jag använder det i väldigt många sammanhang. Det blir mycket enklare att boka tider till läkare, göra bankärenden, handla på nätet och förnya recept .

Känns det tryggt att använda BankID?

Ja jag känner mig trygg. Sen vet jag inte om jag är blåögd, men jag har inte ens tänkt tanken att det skulle vara riskabelt. När jag skaffade ett abonnemang på glasögon kunde jag signera för det direkt i butiken med BankID. Det var supersmidigt!

Vilka tycker du är fördelarna med att använda BankID?

Det underlättar vardagen. Ärenden bara går av sig själv. Jag har inte reflekterat över hur mycket jag faktiskt använder det, men nu fattar jag inte hur jag gjorde innan BankID och Swish kom.

Vad tycker du om Swish?

Jag betalar ofta med Swish. Jag swishar barnen när de behöver pengar. I somras swishade jag för jordgubbar och jag har swishat hos frisören. Till och med om man går i kyrkan så kan man swisha till kollekten. En gång när jag handlade mat och stod vid kassorna upptäckte jag att jag hade glömt kortet hemma. Då sa tjejen i kassan “Men du kan swisha mig!” och så betalade hon min mat den gången.

Känner du oro för bedrägerier online?

Nej, det gör jag inte. Min man har varit med om bankkortsbedrägeri online. När det hände fick vi pengarna tillbaka utan konstigheter. Jag känner mig lugn.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn