.FILE
Kapitel 12

Bredbandskollen

2 min läsning

Mätverktyget Bredbandskollen

Bredbandskollen är ett verktyg för att mäta internethastighet, som drivs av Internetstiftelsen.

Det är 42 procent av internetanvändarna som någon gång mäter sin bredbandshastighet med hjälp av Bredbandskollen. 10 procent mäter varje månad.

I alla åldersgrupper är det dubbelt så vanligt att män mäter hastigheten än att kvinnor gör det. Sju av tio män i åldern 36–45 år använder Bredbandskollen. Var tredje kvinna runt 50 år använder Bredbandskollen, vilket är den ålder där tjänsten är mest populär bland kvinnor.