.FILE

1 artikel från med ämnet "textmeddelanden"

  • Barns aktiviteter på internet

    Video och spel dominerar bland förskolebarnen, men under de första skolåren ökar både sociala kontakter och informations- och faktasökande. Spelandet fortsätter dock liksom videotittandet. De små barnen prövar tidigt olika sorts pedagogiska spel och appar. En majoritet (61 %) av barnen i tvåårsåldern har åtminstone någon gång prövat. Detta pågår upp till elvaårsåldern. Det dagliga […]