.FILE

1 artikel från med ämnet "e-böcker"

  • Ännu inget genombrott för e-boken

    E-boken väntar fortfarande på sitt genombrott i Sverige. 15 procent läser någon gång en sådan och situationen har inte ändrat sig nämnvärt under de senaste åren. I USA har var tredje tillgång till en e-bokläsare och ännu fler läser regelbundet e-böcker (Pew 2014). I Sverige är det få som har en egen e-bokläsare. Istället är […]