.FILE

5 artiklar från med ämnet "domäner"

  • Domännamnsinnehav

    15 procent av internetanvändarna (16+ år) uppger att de äger ett domännamn för privat ändamål. Det är en liten ökning jämfört med 2016. Det är vanligast att äga ett domännamn i 36–45 årsåldern. Där är det var femte som har en egen domän för privata ändamål. Bland de svenskar som har egna domännamn för privat […]

  • Innehav av domäner

    Lite drygt var sjunde internetanvändare äger ett eller flera domännamn för privat bruk. Det är mest vanligt att medelålders (36-55 år) äger domännamn. Men det är värt att notera att de nyblivna pensionärerna (66-75 år) äger domännamn i lika hög utsträckning som svenskarna över lag. Man kan äga privata domäner under flera olika toppdomäner. Vanligast […]

  • Domänkännedom och innehav

    IIS ansvarar för internets svenska toppdomän .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Sedan september 2013 sköter IIS också drift och administration för toppdomänen .nu. Detta kapitel är baserat på data från undersökningen ”Svenskarna och internet 2015” samt IIS egen statistik om användning av domäner.