.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 5

Sociala medier används allt mer

26 min läsning

En stor majoritet använder sociala medier och det blir fortfarande fler år från år. Vi använder även de sociala nätverken mer frekvent.

Facebook är populärast, men tvåan Instagram och trean Snapchat växer snabbare. Och det dagliga Facebook-användandet har stagnerat. Bland de yngre har det till och med blivit allt ovanligare att kolla Facebook varje dag. Av Facebook tjänster är det enbart Messenger som används i samma utsträckning som tidigare. Alla andra aktiviteter, såsom att delta i grupper och publicera inlägg, minskar. Med den här tillväxttakten skulle Instagram vara lika stort som Facebook om tre år.

I korthet:

  • 83 procent använder sociala medier, vilket är 2 procentenheter fler än förra året. Den dagliga användningen har ökat ännu mer – från 56 procent förra året till 63 procent i år.
  • Facebook är det största sociala nätverket (76 %), Instagram nummer två (60 %) och Snapchat tredje störst (38 %).
  • Instagram växer mest med en ökning på 7 procentenheter, medan Facebooks tillväxt är 2 procentenheter. Upp till 25 år är det fler som dagligen använder Snapchat och Instagram än Facebook, medan bland de äldre föredrar flest Facebook.
  • Den dagliga användningen av Facebook har stagnerat på 53 procent. Upp till 35 år har det dagliga användandet minskat för att sedan öka från 36 år.
  • Av Facebooks funktioner är det enbart Messenger som används i samma utsträckning som tidigare.
  • Alla andra aktiviteter på Facebook, såsom exempelvis delta i grupper och publicera inlägg, minskar.
  • Snapchat fortsätter av växa men är fortfarande främst de ungas tjänst. 97 procent av flickorna på högstadiet använder tjänsten.
  • Nytt för i år är att vi mäter Flashback, som används av en tredjedel (33 %). Sällan-användningen dominerar, enbart 1 procent använder tjänsten dagligen.
  • Pinterest (21 %) växer däremot. Kvinnorna dominerar på Pinterest och bland kvinnor mellan 26 och 35 år använder över hälften tjänsten.
  • Twitter (22 %), Linkedin (30 %) respektive Reddit (10 %) har stagnerat eller visar tecken på minskning.

Svenskarna använder sociala medier allt mer

Använder sociala medier

Diagram 5.1

Andel internetanvändare (12+ år) som besöker sociala nätverksplatser minst någon gång respektive dagligen, år 2010–2018.

83 procent av alla internetanvändare besöker sociala nätverksplatser, vilket är 2 procentenheter fler än förra året. 63 procent svarar att de använder sociala medier dagligen, en ökning på 7 procentenheter. Faktum är att det är gruppen som är inne på sociala medier flera gånger varje dag som ökar mest – från 24 procent av internetanvändarna förra året till 30 procent i år.

Jämfört med övriga Europa är det vanligt att använda sociala medier i Sverige. Enligt en sammanställning av EU:s statistikmyndighet Eurostat använde i genomsnitt 54 procent av EU-medborgarna sociala medier år 2017. Vanligast var det bland islänningarna, medan svenskarna hamnade på en delad femteplats.

Facebook störst men Instagram växer snabbare

Använder olika sociala medier

Diagram 5.2

Andel av internetanvändarna (12+ år) som använder olika sociala medier, år 2016–2018.

Facebook är även i år det sociala nätverk som allra flest använder minst någon gång (76 %). Det näst mest populära sociala nätverket är Instagram (60 %), och på tredje plats hamnar Snapchat (38 %). På fjärde plats finns en nykomling i denna undersökning, Flashback (33 %).

Både Instagram och Snapchat växer snabbare än Facebook. Från förra året har Instagram vuxit med 7 procentenheter, Snapchat med 5 procentenheter. Facebook tillväxt är blygsammare på 2 procentenheter. Även Pinterest växer snabbare än Facebook med en tillväxt på 4 procentenheter från förra året. Om tillväxttakten håller i sig kommer Instagram vara lika stort som Facebook om tre år.

Sen är det tre sociala medier som har slutat växa eller visar tendenser till att minska – Twitter har minskat något (22 %) liksom Reddit (10 %), medan Linkedin (30 %) har stagnerat.

Fler unga använder Snapchat dagligen än Facebook och Instagram

Använder olika sociala medier dagligen

Diagram 5.3

Andel av internetanvändarna (12+ år) som använder Facebook, Instagram och Snapchat varje dag uppdelat på åldersgrupper, år 2018.

En jämförelse mellan hur stora andelar av de olika åldersgrupperna som använder de tre största sociala nätverken dagligen visar att de yngsta föredrar Instagram och Snapchat. Men från 26 år är det störst andel som kollar Facebook dagligen.

Det dagliga användandet av Snapchat och Instagram växer också i alla åldersgrupper från förra året, medan Facebook faktiskt tappar dagliga användare upp till 35 år (se diagram 5.6).

Facebook ökar – men dagliga användandet planar ut

Använder Facebook

Diagram 5.4

Andel av internetanvändarna (12+ år) som använder Facebook någon gång respektive dagligen, år 2011–2018.

Tre av fyra (76 %) använder Facebook någon gång och över hälften (53 %) gör det dagligen. Facebook fortsätter att växa, men det är inte fler som använder Facebook dagligen. De grupper som står bakom ökningen är istället sällananvändarna – de som svarar att de använder Facebook någon gång eller månadsvis.

Över hälften i alla åldrar använder Facebook

Använder Facebook i olika åldrar

Diagram 5.5

Andel av internetanvändarna (12+ år) som använder Facebook minst någon gång uppdelat på åldersgrupper, år 2017–2018.

I år har Facebook nått punkten där över hälften i alla åldrar använder tjänsten. Vanligast är det att använda Facebook bland 16–25-åringarna. Av de yngsta mellan 12 och 15 år är det betydligt färre som använder Facebook än exempelvis deras föräldrar. Men fler och fler använder Facebook någon gång i varje åldersgrupp, förutom i de åldersgrupper som redan nått en hög andel på över 90 procent.

Kvinnor (78 %) använder Facebook aningen mer än männen (75 %).

Facebook varje dag ökar bland äldre – minskar bland yngre

Använder Facebook dagligen

Diagram 5.6

Andel av internetanvändarna (12+ år) som använder Facebook dagligen uppdelat på åldersgrupper, år 2017–2018.

På totalen står alltså det dagliga användandet av Facebook still, men utvecklingen av det frekventa användandet av Facebook går åt olika håll i olika åldersgrupper. Jämfört med förra året har det dagliga användandet minskat i alla åldersgrupper upp till 35 år, från 36 år och äldre har det ökat medan det hos de över 76 år har legat still.

Flest använder Facebook varje dag i åldersgrupperna 16–25 år samt 26–35 år. Däremot är det enbart en av sex (16 %) av de allra yngsta mellan 12 och 15 år som kollar Facebook dagligen. Det är exempelvis vanligare med Facebook varje dag bland 76-åringarna och ännu äldre eller med daglig användning av Instagram och Snapchat (se diagram 5.3).

Messenger populärast – övriga Facebook-aktiviteter minskar

Aktiviteter på Facebook

Diagram 5.7

Andel av Facebook-användare (16+ år) som uppger om de gör respektive aktivitet på Facebook, år 2017–2018.

Facebook Messenger är fortsatt en väldigt populär tjänst som 81 procent av Facebook-användarna uppger att de använder. Andra vanliga aktiviteter är att delta i grupper (58 %) och lägga upp bilder (42 %).

Förutom Messenger minskar dock alla övriga aktiviteter på Facebook. Att skriva egna inlägg har minskat med 9 procentenheter. Det tyder på att aktivitetsnivån på Facebook har minskat.

Äldre delar hellre andras inlägg än skriver egna

Aktiviteter på Facebook i olika åldrar

Diagram 5.8

Andel av Facebook-användare (16+ år) som skriver egna inlägg, lägger upp bilder och delar andras inlägg uppdelat på åldersgrupper, år 2018.

Bland personer mellan 46 och 55 år är det vanligast att man producera eget material och publicerar på Facebook. Över hälften skriver inlägg och publicerar bilder. Minst vanligt att producera material till Facebook är det bland de som är 76 år eller äldre, följt av 16 till 25-åringarna.

Det är vanligast att dela andras inlägg i åldrarna 56–65 år (54 %). Från 56 år är det också vanligare att man delar andras inlägg än att man publicerar eget innehåll på Facebook. Exempelvis så delar 33 procent av de äldsta Facebook-användarna andras inlägg medan runt hälften så många skriver egna inlägg (17 %) eller lägger upp bilder (15 %).

Instagram fortsätter att växa snabbt

Använder Instagram

Diagram 5.9

Andel av internetanvändarna (12+ år) som använder Instagram någon gång respektive dagligen, år 2013–2018.

Användningen av Instagram ökar och det är nästan två tredjedelar (60 %) som använder tjänsten. Nära 2 av 5 (38 %) gör det dagligen.

Instagram är ett av det sociala nätverket som växer snabbast. Och det är både det dagliga användandet och den totala andelen som använder Instagram som ökar.

Precis som tidigare år är det en större andel av kvinnorna (68 %) än männen (53 %) som använder Instagram i alla åldersgrupper. Användandet bland männen har dock ökat så pass mycket från förra året att det nu är mer än hälften av alla män som använder Instagram.

Instagram ökar i alla åldrar

Använder Instagram i olika åldrar

Diagram 5.10

Andel av internetanvändarna (12+ år) som använder Instagram någon gång uppdelat på åldersgrupper, år 2018.

Det är vanligare bland de yngre än bland de äldre att använda Instagram. Användandet är dock så utbrett att mer än hälften använder tjänsten ända upp till 55 år.

Instagram har ökat i alla åldersgrupper men ökat mest bland de äldre. Även det dagliga användandet ökar i alla åldersgrupper.

Fler använder Snapchat

Använder Snapchat

Diagram 5.11

Andel av internetanvändarna (12+ år) som använder Snapchat någon gång respektive dagligen, år 2015–2018.

38 procent av alla internetanvändare använder Snapchat någon gång, 23 procent dagligen. Tjänsten fortsätter att växa i Sverige och den största användargruppen är de som använder tjänsten fler gånger varje dag (14 %).

Det är fler kvinnor (42 %) än män (33 %) som använder Snapchat. Men främst finns det ett starkt samband mellan ålder och användningen av Snapchat.

Snapchat-användarna är de unga

Använder Snapchat i olika åldrar

Diagram 5.12

Andel av internetanvändarna (12+ år) som använder Snapchat fördelat på åldersgrupper, år 2016–2018.

Snapchat har svårt att locka till sig äldre användare, även om tjänsten växer i alla åldrar. Mest har den vuxit i åldersgruppen 26 till 35 år där nu en majoritet (52 %) använder Snapchat. Men användandet sjunker snabbt med stigande ålder.

Samtidigt som nästan alla mellan 12 och 15 år använder Snapchat så är det enbart drygt en fjärdedel som gör det i åldrarna 36 till 45 år. Och det är svårt att hitta några dagliga användare av Snapchat som är 56 år eller äldre.

97 % av alla flickor på högstadiet använder Snapchat

Använder Snapchat, åldrar och kön

Diagram 5.13

Andel av internetanvändarna i åldrarna 12-35 år som använder Snapchat någon gång och dagligen fördelat på åldersgrupper och kön, år 2018.

Diagram 5.13
När man tittar närmare på de åldersgrupper där mer än hälften använder Snapchat ser man att kvinnorna använder Snapchat något mer än männen. Mest flitiga användare är flickor mellan 12 och 15 år, där nästan alla (97 %) använder Snapchat och 91 procent gör det dagligen. Pojkarna i samma ålder ligger inte långt efter, 92 procent använder Snapchat och 85 procent gör det dagligen.

En tredjedel använder Flashback

Använder Flashback

Diagram 5.14

Andel av internetanvändarna (16+ år) som använder Flashback olika ofta samt totalt, år 2018.

För första gången mäter Svenskarna och internet användningen av forumet Flashback bland de svenska internetanvändarna.

Var tredje (33 procent) använder Flashback. Det är dock inte en tjänst många använder ofta, det är enbart 1 procent som gör det dagligen. Det är istället de som uppger att de använder Flashback “någon gång” som är den största gruppen (21 %).

Män upp till 55 år dominerar Flashback

Använder Flashback, ålder och kön

Diagram 5.15

Andel av internetanvändarna (16+ år) som använder Flashback fördelat på ålder och kön, år 2018.

Fler män (40 %) än kvinnor (26 %) använder Flashback, och så ser det ut i alla åldersgrupper. Vanligast är det bland män mellan 26 och 35 år, där 60 procent använder Flashback. Från 56 år blir det allt mer ovanligt att hitta Flashback-användare.

Det är något vanligare bland stadsbor (35 %) än landsbygdsbor (28 %) att använda Flashback. Användningen samvarierar med hushållsinkomst. Det är vanligare att använda Flashback bland de med den högsta hushållsinkomsten på över 750 000 kr per år (45 %), än bland de med de lägsta inkomsterna på upp till 150 000 kr per år (27 %).

Linkedins tillväxt har avstannat

Använder Linkedin

Diagram 5.16

Andel av internetanvändarna (16+ år) som använder Linkedin någon gång respektive dagligen, år 2015–2018.

Linkedin har i år noll-tillväxt och hamnar på samma nivå som förra året med 30 procent av internetanvändarna som använder tjänsten någon gång. Det har heller inte skett några större förändringar av andelarna som använder Linkedin varje månad eller oftare. Även det dagliga användandet rör sig minimalt från 3 procent till 4 procent.

Vanligast med Linkedin bland män mitt i karriären

Använder Linkedin, ålder och kön

Diagram 5.17

Andel av internetanvändarna (16+ år) som använder Linkedin uppdelat på ålder och kön, år 2018.

Det är fler män (34 %) än kvinnor (25 %) som använder Linkedin. Det gäller även i de flesta åldersgrupperna, förutom 26–35 år och 76+ år där kvinnorna är fler.

Det är vanligare både bland föräldralediga (41 %) och arbetande (39 %) att använda Linkedin, än bland arbetssökande (30 %).

Linkedin mest spritt inom it- och kommunikationsbranschen

Använder Linkedin, branscher

Diagram 5.18

Andel av internetanvändarna (16+ år) som använder Linkedin uppdelat på bransch, år 2018.

Inom it- och kommunikationsbranschen samt finansbranschen är det störst andel som använder Linkedin. Användandet nedbrutet på branscher samvarierar i hög grad med hur vanligt det är att man har internet på arbetet, se diagram 3.3.

Twitter-användningen fluktuerar

Använder Twitter

Diagram 5.19

Andel av internetanvändarna (12+ år) som använder Twitter uppdelat på hur ofta, år 2011–2018.

22 procent av internetanvändarna använder Twitter. Föregående år var motsvarande siffra 25 procent. Det är de som använder Twitter “någon gång”, det vill säga mer sällan än varje månad, som har minskat. Det är dock ungefär samma andel som använder Twitter dagligen, varje vecka och varje månad som under tidigare år.

Unga vuxna största gruppen på Twitter

Använder Twitter, ålder och kön

Diagram 5.20

Andel av internetanvändarna (12+ år) som använder Twitter uppdelat på åldersgrupper mellan 12 och 45 år samt kön, år 2018.

Fler män (25 %) än kvinnor (18 %) använder Twitter. Den användargrupp som är störst på Twitter är både kvinnor och män i åldersgruppen 16–25 år. De använder tjänsten även i högst grad dagligen jämfört med övriga grupper. Ingen av åldersgrupperna når upp över 50 procent.

Det är vanligare bland stadsbor (24 %) än bland de som bor i landsbygd (18 %) att använda Twitter.

Var femte använder Pinterest

Använder Pinterest

Diagram 5.21

Andel av internetanvändarna (12+ år) som använder Pinterest uppdelat på hur ofta, år 2017–2018.

För andra året undersöker Svenskarna och internet användningen av Pinterest och tjänsten utvecklas positivt. 21 procent använder tjänsten i år mot 17 procent förra året. Och det är det mer frekventa användandet som ökar mest.

Kvinnorna dominerar på Pinterest

Pinterest, ålder och kön

Diagram 5.22

Andel av internetanvändarna (12+ år) som använder Pinterest uppdelat på ålder och kön, år 2018.

Det är fler kvinnor (29 %) än män (12 %) som använder Pinterest i alla åldersgrupper. Den största gruppen på Pinterest är kvinnor mellan 26 och 35 år, där över hälften (52 %) använder tjänsten. Det dagliga användandet ligger på klart lägre nivåer.

Användning av Reddit stagnerar

Använder Reddit

Diagram 5.23

Andel av internetanvändarna (12+ år) som använder Reddit någon gång respektive dagligen, år 2016–2018.

En av tio (10 %) använder Reddit i Sverige och 2 procent gör det dagligen. Användandet ökar inte som tidigare år, utan visar tendenser till att minska. Användningen sker i åldrarna upp till 45 år. Enbart ett fåtal äldre än 45 år använder Reddit någon gång, men ingen gör det dagligen.

Unga män dominerar på Reddit

Använder Reddit, ålder och kön

Diagram 5.24

Andel av internetanvändarna (12+ år) som använder Reddit någon gång respektive dagligen uppdelat på åldersgrupper upp till 45 år samt på kön, år 2018.

Det är stor skillnad mellan könen när det gäller Reddit. 17 procent av alla män använder Reddit jämfört med 5 procent av kvinnorna. Användandet är som mest utbrett bland unga män – 46 procent av männen mellan 16 och 25 år använder Reddit och 16 procent gör det varje dag.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn