.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 11

Mobilt BankID och Swish växer – men äldre ligger efter

13 min läsning

Åtta av tio i Sverige använder Mobilt BankID, tre av fyra använder Swish. Bägge tjänsterna har spridit sig snabbt de senaste åren, men en stor majoritet av de allra äldsta använder fortfarande inte tjänsterna.

Det är exempelvis vanligare att de äldsta både köper och säljer saker på nätet än att de använder Mobilt BankID eller Swish.

I korthet:

  • Mobilt BankID används av 81 procent av den vuxna befolkningen, Swish av 75 procent. Bägge tjänsterna växer.
  • En stor majoritet bland de äldsta över 76 år använder varken Mobilt BankID eller Swish. Endast 23 respektive 18 procent gör det. Även åldersgruppen 66–75 år ligger efter de yngre.
  • Nio av tio (92 %) nätshoppar och sex av tio (62 %) säljer saker eller tjänster via internet.
  • Postleverans väljs av flest (88 %) men att hämta i butik växer (73 %).
  • 13 procent uppger att de köpt något som presenterats missvisande på hemsidan. Sedan 2014 har den siffran fördubblats.
  • 96 procent av internetanvändarna använder internetbanken.
  • 4 procent uppger att de har fått sina kreditkortsuppgifter stulna på internet.
  • 28 procent har blivit kontaktade av någon på internet som bett om bankuppgifter eller annan personlig information. Äldre uppger att de är utsatta i lägre grad än övriga.
  • 13 procent har fått virus i datorn. De yngsta är mest utsatta.

Åtta av tio använder Mobilt BankID

Använder mobilt BankID

Diagram 11.1

Andel av internetanvändarna, smartmobilanvändarna respektive befolkningen (16+ år) som använder Mobilt BankID, år 2014–2018. Notera att frågan om användning av mobilt BankID ställs enbart till de deltagare som har smart mobil. I redovisningen ovan har andelarna räknats om så att det även framgår som andel av internetanvändare och som andel av befolkningen.

Sett till hela den vuxna befolkningen har 81 procent ett mobilt BankID. Det är en ökning från 73 procent förra året. Av de som har en smart mobil är det 93 procent som använder tjänsten.

Mobilt BankID ovanligt bland de äldsta

Använder mobilt BankID i olika åldrar

Diagram 11.2

Andel av befolkningen respektive smartmobilanvändare (16+ år) som använder Mobilt BankID uppdelat på åldersgrupper, år 2018.

Användningen av Mobilt BankID är hög, men de äldre åldersgrupperna ligger efter de yngre. Bland alla 66–75-åringar i Sverige är det 66 procent som använder Mobilt BankID och bland de allra äldsta är det 23 procent. Av de som har en smart mobiltelefon är andelarna högre, men även där ligger de allra äldsta efter (61 %).

Tre av fyra svenskar swishar

Använder betalappar som Swish

Diagram 11.3

Andel av internetanvändarna, smartmobilanvändarna respektive befolkningen (16+ år) som använder en betalapp som Swish, år 2015–2018. Notera att frågan om användning av en betalapp som Swish ställs enbart till de deltagare som har en smart mobil. I redovisningen ovan har andelarna räknats om så att det även framgår som andel av internetanvändare och som andel av befolkningen.

Swish är en betaltjänst som slagit igenom stort på kort tid i Sverige. Nästan 9 av 10 svenskar (86 %) med en smart mobil använder Swish. Det är nästan en fördubbling på 2 år. Det motsvarar åtta av tio (80 %) internetanvändare och tre av fyra (75 %) av hela den vuxna befolkningen.

Enbart 2 av 10 äldre använder Swish

Använder Swish i olika åldrar

Diagram 11.4

Andel av befolkningen och smartmobilanvändarna (16+ år) som använder Swish uppdelat på åldersgrupper, år 2018.

Precis som med Mobilt BankID så minskar användandet av Swish med stigande ålder. Och det är en stor majoritet (82 %) av alla de allra äldsta över 76 år som inte använder Swish alls. Även bland de äldsta som har en smartmobil är det inte ens hälften som har kommit igång med Swish-appen. Även bland 66–75 år är andelen klart lägre (54 %) än de yngre åldersgrupperna.

Nio av tio använder internetbanken

Använder internetbank

Diagram 11.5

Andel av internetanvändarna (16+ år) som loggar in på internetbanken respektive betalar räkningar på nätet, år 2007–2018.

Att använda banken på internet är en tjänst som en stor del av befolkningen i Sverige använder sedan 10 år tillbaka i tiden. I år är nivån samma som förra året - 96 procent loggar in på internetbanken. Och användandet är över 90 procent i alla åldersgrupper förutom de som är 76 år och äldre, där det är 80 procent som loggar in på internetbanken.

Det är något färre, 92 procent, som betalar räkningar på nätet. Förklaringen till att det är färre än de som loggar in är att det i den yngsta åldersgruppen 16–25 år är färre som betalar räkningar på nätet (74 %). Troligen finns det de som inte har några räkningar att betala själv i den åldersgruppen.

4 procent har fått sina kontokortsuppgifter stulna på nätet

Har fått kreditkortsuppgifter stulna

Diagram 11.6

Andel av internetanvändarna (16+ år) som fått sina kreditkortsuppgifter stulna när de använt internet, år 2018.

4 procent uppger att de fått sina kreditkortsuppgifter stulna på internet. Det är en ökning från 2 procent förra året.

28 procent kontaktade via internet angående bankuppgifter

Blivit kontaktad av någon som velat få bankuppgifter

Diagram 11.7

Andel internetanvändare (16+ år) som blivit kontaktade via internet av någon som bett att få bankuppgifter eller annan personlig information uppdelat på åldersgrupper, år 2018.

28 procent uppger att de blivit kontaktade av någon på nätet som bett om att få bankuppgifter eller annan personlig information. Det är störst andel bland 36–45 år som uppger att de blivit utsatta, medan äldre inte svarar i lika hög utsträckning att de blivit utsatta.

Notera att frågan gäller om man själv vet om att man blivit utsatt, inte om man faktiskt har blivit det. Det kan vara så att medvetenheten om att man har blivit utsatt är lägre bland de äldre.

Fler köper än säljer på nätet

Köper och säljer på nätet

Diagram 11.8

Andel internetanvändare (16+ år) som använder internet för att sälja respektive köpa saker eller tjänster, år 2007–2018.

92 procent köper saker eller tjänster på internet, vilket är samma nivå som förra året. 62 procent säljer saker på nätet, vilket är en ökning från 56 procent förra året. Det är alltså fler som köper än säljer, men andelen som säljer ökar ordentligt.

Mindre än hälften av de unga säljer saker på nätet

Säljer saker på internet i olika åldrar

Diagram 11.9

Andel internetanvändare (16+ år) som använder internet för att sälja saker uppdelat på åldersgrupper, år 2018.

Att sälja saker på internet är vanligast bland 26–55-åringar, där cirka 7 av 10 gör det någon gång. Det är mer ovanligt att sälja saker via internet i de äldsta åldersgrupperna, men det gäller faktiskt även den yngsta målgruppen 16–25 år. Där är det enbart 45 procent som använder internet för att sälja saker.

Postleverans vanligast – men hämta i butik ökar

Leverans när man handlar över nätet

Diagram 11.10

Andel internetanvändare (16+ år) som använder internet för att köpa saker med olika leveranssätt, år 2016–2018.

Att välja leverans via posten är fortfarande vanligast (88 %) men det är hämtning i butik som ökar mest (73 %). Leverans över internet hamnar mittemellan (82 %).

E-handeln lyckas inte övertyga alla pensionärer

Köper saker på nätet

Diagram 11.11

Andel internetanvändare (16+ år) som använder internet för att köpa saker med olika leveranssätt uppdelat på åldersgrupper, år 2018.

Från 16 år och upp till 65 år är det nästan alla som köper varor eller tjänster på internet. Men från 66 år och uppåt är det mindre vanligt, och från 76 år är det hälften som inte gör det alls.

Det är ungefär lika många kvinnor som män som handlar på nätet. Det är dock något vanligare att de som är hemma med barn handlar på nätet än de med andra sysselsättningar, i alla fall när det gäller att få leverans per internet eller post. Internetköp med leverans i butik är vanligast bland de som arbetar.

En av åtta har köpt produkter med felaktig presentation på nätet

Har köpt missvisande produkt

Diagram 11.12

Andel internetanvändare (16+ år) som köpt något via internet som presenterats felaktigt eller missvisande på en hemsida år 2014, år 2017–2018.

13 procent har drabbats av att de har köpt något på internet som visar sig ha varit presenterat på ett felaktigt eller missvisande sätt på hemsidan. Över tid är det allt fler som har blivit drabbade.

De som handlar ofta drabbas mer än de som handlar sällan. Det är dubbelt så vanligt att ha köpt något som presenterats på ett felaktigt eller missvisande sätt bland de som e-handlar minst varje månad (18 %) jämfört med de som e-handlar mer sällan än varje månad (9 %).

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn